Asztali nézet
Akadálymentes nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2021. október 26. | Ma Dömötör napja van.

Iparűzési adó

FIGYELEM FELHÍVÁS!

KÖNYVELŐK, KÖNYVELŐ IRODÁK, VÁLLALKOZÁSOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az e-nyomtatványok használatához szíveskedjenek a meghatalmazásokat adóhatóságunkhoz megküldeni. Meghatalmazás hiányában a beküldött nyomtatványokat nem áll módunkban feldolgozni, azt a továbbiakban, mint be nem küldött nyomtatványt kezeljük, annak következményeivel együtt.

A már beküldött meghatalmazást újból megküldeni nem kell, amennyiben annak tartalmában változás nem történt.

Következő esetekben nem kérünk meghatalmazást:

- Saját ügyfélkapun megküldött nyomtatvány,

- Társas vállalkozás, alapítvány, egyesületek stb. képviseletére jogosult ügyfélkapuján keresztül beküldött nyomtatványok, amennyiben a vállalkozás, egyesület, alapítvány stb. neve mellé fel van tüntetve a képviseletre jogosult neve is.

Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és családi gazdaságok, amennyiben érvényesíteni kívánják az önkormányzat által biztosított adómentességet (2 millió Ft), akkor a tagoknak nem a „J” jelű lapon kell nyilatkozni, hanem külön-külön bevallást kell benyújtani. (Amennyiben csak nyilatkoznak a tagok, technikailag nem tudjuk rögzíteni a számadatokat, mely alapján a mentesség érvényesíthető lenne.)

Kiskunhalas, 2017. május 9.

Köszönettel:

Adócsoport

FIGYELEM FELHÍVÁS!

KÖNYVELŐK, KÖNYVELŐ IRODÁK, VÁLLALKOZÁSOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az e-nyomtatványok használatához szíveskedjenek a meghatalmazásokat adóhatóságunkhoz megküldeni. Meghatalmazás hiányában a beküldött nyomtatványokat nem áll módunkban feldolgozni, azt a továbbiakban, mint be nem küldött nyomtatványt kezeljük, annak következményeivel együtt.

A már beküldött meghatalmazást újból megküldeni nem kell, amennyiben annak tartalmában változás nem történt.

Következő esetekben nem kérünk meghatalmazást:

- Saját ügyfélkapun megküldött nyomtatvány,

- Társas vállalkozás, alapítvány, egyesületek stb. képviseletére jogosult ügyfélkapuján keresztül beküldött nyomtatványok, amennyiben a vállalkozás, egyesület, alapítvány stb. neve mellé fel van tüntetve a képviseletre jogosult neve is.

Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és családi gazdaságok, amennyiben érvényesíteni kívánják az önkormányzat által biztosított adómentességet (2 millió Ft), akkor a tagoknak nem a „J” jelű lapon kell nyilatkozni, hanem külön-külön bevallást kell benyújtani. (Amennyiben csak nyilatkoznak a tagok, technikailag nem tudjuk rögzíteni a számadatokat, mely alapján a mentesség érvényesíthető lenne.)

Kiskunhalas, 2017. május 9.

Köszönettel:

Adócsoport

Nagy Dávid - adóügyi ügyintéző

fsz. 3. iroda
Telefon: 77/523-130
Email: nagy.d@kiskunhalas.hu

Nagy Dávid - adóügyi ügyintéző

fsz. 3. iroda
Telefon: 77/523-130
Email: nagy.d@kiskunhalas.hu

Az eljárás jogi alapja:

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.)

- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

- 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól- Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (XII.28) rendelete a helyi iparűzési adóról

A helyi iparűzési adó tárgya és alanya: 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:

1.a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,

2.a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja,

3.a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,

4.egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.

Az állandó jellegű iparűzési tevékenység:

- A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Fontos változás a 2021. adóévtől, hogy megszűnt az ideiglenes iparűzési adó ! (azzal a kiegészítéssel, hogy a 180 napot meghaladó építőipari tevékenység telephelynek minősül, tehát az adózónak állandó jellegű iparűzési adó bevallási kötelezettsége keletkezik ) A napok számításánál a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja figyelembe veendő.


Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése:

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

.

Az adó mértéke:

1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,9 %-a

A bevallás benyújtása:

- A helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást tenni.


Az adó megfizetése:

A vállalkozónak az adóelőleget két egyenlő részletben:

- március 15-ig

- szeptember 15-ig kell megfizetni.

- A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

- Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő hó 15. napjáig kell megfizetni.

- A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-ig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

- Az adózó az adóelőleget és az éves tényleges kötelezettség különbözetét 100 forintra kerekítve fizeti meg, illetve igényelheti.

Az adót Kiskunhalas Város Önkormányzat 11732064-15338806-03540000 számú helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell teljesíteni.

Az eljárás jogi alapja:

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.)

- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

- 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól- Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (XII.28) rendelete a helyi iparűzési adóról

A helyi iparűzési adó tárgya és alanya: 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:

1.a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,

2.a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja,

3.a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,

4.egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.

Az állandó jellegű iparűzési tevékenység:

- A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Fontos változás a 2021. adóévtől, hogy megszűnt az ideiglenes iparűzési adó ! (azzal a kiegészítéssel, hogy a 180 napot meghaladó építőipari tevékenység telephelynek minősül, tehát az adózónak állandó jellegű iparűzési adó bevallási kötelezettsége keletkezik ) A napok számításánál a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja figyelembe veendő.


Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése:

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

.

Az adó mértéke:

1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,9 %-a

A bevallás benyújtása:

- A helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást tenni.


Az adó megfizetése:

A vállalkozónak az adóelőleget két egyenlő részletben:

- március 15-ig

- szeptember 15-ig kell megfizetni.

- A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

- Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő hó 15. napjáig kell megfizetni.

- A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-ig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

- Az adózó az adóelőleget és az éves tényleges kötelezettség különbözetét 100 forintra kerekítve fizeti meg, illetve igényelheti.

Az adót Kiskunhalas Város Önkormányzat 11732064-15338806-03540000 számú helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell teljesíteni.

Letölthető pdf dokumentumfájl
Mentességi nyilatkozat (őstermelő).pdf
Letölthető jar jáva alkalmazásfájl
Mentességi nyilatkozat ostermelo_v1.4.jar