Asztali nézet
Normál nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás a normál honlapra  2021. október 20. | Ma Vendel és Irén napja van.

Egyház

Alsóvárosi Római Katolikus Plébánia


Cím: 6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 14.

Tel./Fax: 77/421-191

Honlap: www.halasplebania.hu

Alapítási év: 1390 előtt

Az anyakönyvezés kezdete: 1769

Szentmisék helye: Szentháromság téri templom, téli időszakban a plébánia udvarán levő közösségi ház kápolnája

Szentmisék ideje: mindennap van esti mise: szeptember első hétfőjétől 17:30-kor, a tavaszi óraállítástól 18:30-kor. Advent köznapjain reggel 6 órakor rorate mise van. Vasárnapokon 8:30 és 10 órakor, valamint este.


Kiskunhalas katolikus vonatkozásban két önálló plébániára oszlik. A Felsővárosi Plébániától kelet-nyugati irányban a Keceli út – Bethlen Gábor tér – Garbai Sándor u. – Kötönyi út vonala választja el. Hozzá tartozik még három település: Balotaszállás, Harkakötöny és Zsana. A középkori plébánia a török hódoltság után megszűnt, újraalapítása 1769-ben történt. A jelenlegi templom és a torony 1769-1770-ben épült, majd a szentélyt 1937-ben lebontva a kereszthajóval és új szentéllyel bővítették dr. Fábián Gáspár budapesti műépítész tervei alapján, majd Malczyk Károly és Pawlik Milada lengyel menekült házaspár festette ki 1944-ben, Baranyi László plébánossága idején. A templom Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére lett felszentelve. Az orgonát 1931-ben Geyer József zenetanár tervei szerint a pécsi Angster cég építette át, mely így három manuálos, 12 regiszteres pneumatikus rendszerű lett. Az orgonát 2010-ben lebontják. Helyére a budaörsi katolikus templomból érkezik egy 1933-ban épült Rieger orgona, melyet teljesen újjá építve helyeznek el a karzaton. A 29 regiszteres hangszer elektromos vezérléssel és új játszóasztallal kerül a régi helyére. A toronysisak vörösrézzel lett borítva 1982-ben. A plébánia udvarán 2004-ben felépítik a Kovács Vince Közösségi Házat. A templom külső felújítása 1992-1994-ben történt, majd 2014-ben újra a teljes külső és a templomkert is megújul. A háború előtt a Kalocsai Iskolanővérek működtettek iskolát, 1997 szeptemberétől a Szent József Katolikus Általános Iskola végzi a katolikus szellemű oktatást és nevelést. 2012-ben veszi át az egyház a Lomb utcai óvodát és a technikumot, amely ma II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumként működik.


Felsővárosi Római Katolikus Plébánia


Cím: 6400 Kiskunhalas, Fácán u. 2.

Tel.: 77/421-067

Alapítási év: 1983

Az anyakönyvezés kezdete: 1971

Templom titulusa: Jézus Szíve

Istentisztelet helye: Felsővárosi templom

Istentisztelet ideje: vasárnap és ünnepnap 730 és 9 órakor


A Római Katolikus Egyházközség Templomépítő Bizottsága 1930. év elején elhatározta, hogy a Felsővárosban, az elemi iskola melletti Erzsébet királyné kertet megvásárolja, és templomot épít. Ezt azonban nem engedélyezte a Polgármesteri Hivatal. 1932-ben viszont eladó lett az Erzsébet királyné kert mögötti nádtetős ház, melyet megvásároltak. A munkálatokat Tóth Lajos építési vállalkozó végezte. 1933. május 24-én, áldozócsütörtökön, dr Haász István tábori püspök szentelte fel az új templomot. A templomnak kettős titulusa van: Jézus Szíve és Lisieuxi Kis Szent Teréz. A Kis Szent Teréz lelkészség 1971 után végül 1983-ban Jézus Szíve plébánia rangra emelkedett. Két búcsút tartanak: Jézus Szíve és Kis Szent Teréz ünnepét követő vasárnapokon.


Kiskunhalasi Református Egyház


Cím: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2.

Tel./Fax: 77/421-123

Alapítási év: vitatott, de 1632-ben már lelkész van

Az anyakönyvezés kezdete: 1678 (protokollum 1668-tól)

Istentisztelet helye: templom (májustól október 31-ig), imaház (november 1-től április végéig)

Istentisztelet ideje: de. 10 óra


Az első halasi református lelkész Myskei György lehetett a XVI. század végén. Ekkor még csak egy egész kis templom állhatott azon a helyen, ahol a mostani van. Ezt többször átépítették, bővítették (1667., 1699., 1771-1772.). A kezdetben torony nélküli templomra először 1703-ban emeltek tornyot, mégpedig a nyugati oldalra. A negyedik bővítés eredménye a mostani állapot, melyet 1814 és 1823 között értek el. A jelenlegi torony 1816-ban készült el (toronyfedele nem azonos a mostanival, a tornyot pedig áthelyezték a keleti oldalra).Az orgonát 1845-ben készítették, a keresztkutat 1848-ban, az úrasztalát 1883-ban. A toronyban két harang van; „fisz” és „a” hang. A modern imaház 1984-1985-ben épült. Az egyház két legnevesebb lelkésze Thormássy János (1777-1814) és Szilády Áron (1862-1922).


Evangélikus Gyülekezet Kiskunhalas


Cím: 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 22.

Tel.: 77/421-912

Alapítási év: 1937

Az anyakönyvezés kezdete: 1937

Istentisztelet helye: Szilády Á. u. 22.

Istentisztelet ideje: minden vasár- és ünnepnap 10 óra


A kiskunhalasi Evangélikus Gyülekezet 1937-ben, a soltvadkerti gyülekezet fiókegyházaként alakult. Első lelkésze Szende Ernő volt. Akkor az istentiszteleteket a Szilády Áron Gimnázium dísztermében tartották. 1945-ben lett önálló gyülekezet. 1945 őszétől a Jósika utca egyik épületében bérelt teremben voltak az istentiszteletek egészen 1978 decemberéig. Ekkortól, az időközben vásárolt Szilády Áron utca 22. szám alatti parókia épületében kialakított imateremben folynak az istentiszteletek. A gyülekezet fennállása alatt Szende Ernő után Virág Gyula, Bachát István és Jeszenszky Tibor szolgáltak a gyülekezetben. Huley Alfréd és Nagy Ilona nyugdíjas lelkészek átmeneti, néhány éves szolgálata után Honti Irén vette át a gyülekezet pásztorolását 1992-ben. Az imatermet 1996-ban bővítették. 1999-2000 között Holecska Anikó lelkész szolgált a gyülekezetben, majd 2001-2007 között Hegyi Emőke, mint gyülekezeti munkatárs. 2007-től ismét Honti Irén lelkész a gyülekezet pásztora. A sokféle gyülekezeti program mellett a közép és általános iskolákban lehetőség van evangélikus hittan oktatásra. A gyülekezet lelkésze a kórházban is végez lelkigondozói, kórházlelkészi szolgálatot. A szórványterületeket tekintve (mintegy tíz város, falu tartozik Kiskunhalashoz) 2000-től Pirtón tartunk szabadtéri istentiszteleteket. A gyülekezet vezetősége nyitott az új kezdeményezésekre, a modern és ökumenikus gondolkodásra. Gyülekezetünkben fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatok ápolását, az őszinte kommunikációt a kölcsönös tisztelet és az elfogadó szeretet szellemében.


Kiskunhalasi Baptista Gyülekezet


Cím: 6400 Kiskunhalas, Nagy-Szeder István utca 24/A.

Tel.: 06-20/886-4414

Honlap: www.baptistatemplom.hu

Alapítási év: 1890

Anyakönyvezés kezdete: 1890

Istentisztelet helye: 6400 Kiskunhalas, Nagy-Szeder István utca 24/A.

Istentisztelet ideje: csütörtök 18 óra, vasárnap 10 óra


A Békehírnök (a Magyarországi Baptista Egyház hetilapja) több, mint száz esztendős korai példányaiban már megjelentek a gyülekezet missziós hírei. Az első kiskunhalasi hitvalló asszony 1886-ban baptizált (felnőtt keresztségben részesült) Budapesten, akit hamarosan többen követtek. Néhány évvel később a Békehírnök című lap közölte az akkori halasi imaház (Eötvös utca 18.) megnyitását is. Az építkezést Seres Sámuel (1859-1923) lelkipásztorral együtt többen vállalták. Ez az épület mára már lebontásra került, a gyülekezet több mint 10 éve költözött át az új templomba a Kertváros kapujában.

A baptista gyülekezet hitvalló, evangéliumi közösség, amely kész más felekezetű testvéreikkel minden ökumenikus együttműködésre, mindenekelőtt fontosnak tartják az evangéliumnak, Jézus végtelen szeretetének a hirdetését és bemutatását a hétköznapi életben. A gyülekezeti élet szerves része a vasárnaponkénti istentisztelet, a dicsőítő csoport és az énekkar szolgálata. A gyermekek, ifjak és felnőttek számára bibliakörök, házi csoportok működnek. A 300 férőhelyes, minden érdeklődő előtt nyitva álló imaház, a gyülekezeti élet mellett másodsorban kulturális eseményeknek is (komolyzenei hangversenyek, kiállítások, koncertek, oktatás stb.) helyet biztosít. A gyülekezet körzeti állomásai Tompa és Kelebia. Kiskunhalason és Tompán általános iskolákban és középiskolákban baptista hitoktatás is folyik, amelynek fő célja a Biblia ismeretének elmélyítése.


Kiskunhalasi Izraelita Hitközség


Cím: 6400 Kiskunhalas, Petőfi S. u. 1.

Postacím: 6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 24.;

Tel.: 77/423-489

Honlap: www.kiskunhalasizsidosag.hu

Alapítási év: 1851

Anyakönyvezés kezdete: 1850

Az istentisztelet ideje: péntek este


Az 1740-es évektől figyelhető meg a zsidóság betelepülése, legkorábban a Kiskunságban, főként Halason jutottak szerephez a zsidó kereskedők. Az 1850-es években már a városi közjövedelem egyharmadát ők adták. Elsősorban az ipari és a kereskedelmi, illetve a szolgáltatások terén találhatók meg. Számuk a XX. század elejére mintegy 400-450 főt tett ki. A Kiskunhalasi Izraelita Hitközség jelenleg kb. 30 tagot számlál. A közösség tagjainak meghatározó többsége diák vagy fiatal pályakezdő. A hagyományokhoz híven péntek esténként találkoznak a hitközség tagjai a zsinagógában. Mivel a halasi zsidóságnak nincs rabbija, ezért az ünnepek hiteles megtartása érdekében néhány alkalommal rabbit és kántort hív a közösség. Az ünnepek értékét méltó módon emeli az aktuális eseményekhez kapcsolódó, bibliai történeteket bemutató színházi előadás is, amelyet a közösség gyermek tagjai, vagy a hitközség által felkért amatőr színtársulat játszik el. A megemlékezések hitelességét az ünnep történelmi és történeti hátterének bemutatásáról szóló dokumentumok felolvasásával és bemutatásával biztosítják az érdeklődőknek. A hitközség keretein belül lehetőség nyílik a zsidóság ősi hagyományainak megismerésére, valamint héber nyelvtanfolyam indítására is. Az elsődleges és legfontosabb cél a zsidóság történelmi értékeinek megóvása, erkölcsi értékrendjének megtartása és az egyházi kultúrkincs ápolása, amellyel méltó példát állítanak a jövő generációjának embere elé.

 

Források:

-Kiskunhalas Almanach - Városismertető az ezredfordulós Kiskunhalasról. Kiskunhalas Város Önkormányzata, Kiskunhalas, 2002.

-Végső István

Alsóvárosi Római Katolikus Plébánia


Cím: 6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 14.

Tel./Fax: 77/421-191

Honlap: www.halasplebania.hu

Alapítási év: 1390 előtt

Az anyakönyvezés kezdete: 1769

Szentmisék helye: Szentháromság téri templom, téli időszakban a plébánia udvarán levő közösségi ház kápolnája

Szentmisék ideje: mindennap van esti mise: szeptember első hétfőjétől 17:30-kor, a tavaszi óraállítástól 18:30-kor. Advent köznapjain reggel 6 órakor rorate mise van. Vasárnapokon 8:30 és 10 órakor, valamint este.


Kiskunhalas katolikus vonatkozásban két önálló plébániára oszlik. A Felsővárosi Plébániától kelet-nyugati irányban a Keceli út – Bethlen Gábor tér – Garbai Sándor u. – Kötönyi út vonala választja el. Hozzá tartozik még három település: Balotaszállás, Harkakötöny és Zsana. A középkori plébánia a török hódoltság után megszűnt, újraalapítása 1769-ben történt. A jelenlegi templom és a torony 1769-1770-ben épült, majd a szentélyt 1937-ben lebontva a kereszthajóval és új szentéllyel bővítették dr. Fábián Gáspár budapesti műépítész tervei alapján, majd Malczyk Károly és Pawlik Milada lengyel menekült házaspár festette ki 1944-ben, Baranyi László plébánossága idején. A templom Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére lett felszentelve. Az orgonát 1931-ben Geyer József zenetanár tervei szerint a pécsi Angster cég építette át, mely így három manuálos, 12 regiszteres pneumatikus rendszerű lett. Az orgonát 2010-ben lebontják. Helyére a budaörsi katolikus templomból érkezik egy 1933-ban épült Rieger orgona, melyet teljesen újjá építve helyeznek el a karzaton. A 29 regiszteres hangszer elektromos vezérléssel és új játszóasztallal kerül a régi helyére. A toronysisak vörösrézzel lett borítva 1982-ben. A plébánia udvarán 2004-ben felépítik a Kovács Vince Közösségi Házat. A templom külső felújítása 1992-1994-ben történt, majd 2014-ben újra a teljes külső és a templomkert is megújul. A háború előtt a Kalocsai Iskolanővérek működtettek iskolát, 1997 szeptemberétől a Szent József Katolikus Általános Iskola végzi a katolikus szellemű oktatást és nevelést. 2012-ben veszi át az egyház a Lomb utcai óvodát és a technikumot, amely ma II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumként működik.


Felsővárosi Római Katolikus Plébánia


Cím: 6400 Kiskunhalas, Fácán u. 2.

Tel.: 77/421-067

Alapítási év: 1983

Az anyakönyvezés kezdete: 1971

Templom titulusa: Jézus Szíve

Istentisztelet helye: Felsővárosi templom

Istentisztelet ideje: vasárnap és ünnepnap 730 és 9 órakor


A Római Katolikus Egyházközség Templomépítő Bizottsága 1930. év elején elhatározta, hogy a Felsővárosban, az elemi iskola melletti Erzsébet királyné kertet megvásárolja, és templomot épít. Ezt azonban nem engedélyezte a Polgármesteri Hivatal. 1932-ben viszont eladó lett az Erzsébet királyné kert mögötti nádtetős ház, melyet megvásároltak. A munkálatokat Tóth Lajos építési vállalkozó végezte. 1933. május 24-én, áldozócsütörtökön, dr Haász István tábori püspök szentelte fel az új templomot. A templomnak kettős titulusa van: Jézus Szíve és Lisieuxi Kis Szent Teréz. A Kis Szent Teréz lelkészség 1971 után végül 1983-ban Jézus Szíve plébánia rangra emelkedett. Két búcsút tartanak: Jézus Szíve és Kis Szent Teréz ünnepét követő vasárnapokon.


Kiskunhalasi Református Egyház


Cím: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2.

Tel./Fax: 77/421-123

Alapítási év: vitatott, de 1632-ben már lelkész van

Az anyakönyvezés kezdete: 1678 (protokollum 1668-tól)

Istentisztelet helye: templom (májustól október 31-ig), imaház (november 1-től április végéig)

Istentisztelet ideje: de. 10 óra


Az első halasi református lelkész Myskei György lehetett a XVI. század végén. Ekkor még csak egy egész kis templom állhatott azon a helyen, ahol a mostani van. Ezt többször átépítették, bővítették (1667., 1699., 1771-1772.). A kezdetben torony nélküli templomra először 1703-ban emeltek tornyot, mégpedig a nyugati oldalra. A negyedik bővítés eredménye a mostani állapot, melyet 1814 és 1823 között értek el. A jelenlegi torony 1816-ban készült el (toronyfedele nem azonos a mostanival, a tornyot pedig áthelyezték a keleti oldalra).Az orgonát 1845-ben készítették, a keresztkutat 1848-ban, az úrasztalát 1883-ban. A toronyban két harang van; „fisz” és „a” hang. A modern imaház 1984-1985-ben épült. Az egyház két legnevesebb lelkésze Thormássy János (1777-1814) és Szilády Áron (1862-1922).


Evangélikus Gyülekezet Kiskunhalas


Cím: 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 22.

Tel.: 77/421-912

Alapítási év: 1937

Az anyakönyvezés kezdete: 1937

Istentisztelet helye: Szilády Á. u. 22.

Istentisztelet ideje: minden vasár- és ünnepnap 10 óra


A kiskunhalasi Evangélikus Gyülekezet 1937-ben, a soltvadkerti gyülekezet fiókegyházaként alakult. Első lelkésze Szende Ernő volt. Akkor az istentiszteleteket a Szilády Áron Gimnázium dísztermében tartották. 1945-ben lett önálló gyülekezet. 1945 őszétől a Jósika utca egyik épületében bérelt teremben voltak az istentiszteletek egészen 1978 decemberéig. Ekkortól, az időközben vásárolt Szilády Áron utca 22. szám alatti parókia épületében kialakított imateremben folynak az istentiszteletek. A gyülekezet fennállása alatt Szende Ernő után Virág Gyula, Bachát István és Jeszenszky Tibor szolgáltak a gyülekezetben. Huley Alfréd és Nagy Ilona nyugdíjas lelkészek átmeneti, néhány éves szolgálata után Honti Irén vette át a gyülekezet pásztorolását 1992-ben. Az imatermet 1996-ban bővítették. 1999-2000 között Holecska Anikó lelkész szolgált a gyülekezetben, majd 2001-2007 között Hegyi Emőke, mint gyülekezeti munkatárs. 2007-től ismét Honti Irén lelkész a gyülekezet pásztora. A sokféle gyülekezeti program mellett a közép és általános iskolákban lehetőség van evangélikus hittan oktatásra. A gyülekezet lelkésze a kórházban is végez lelkigondozói, kórházlelkészi szolgálatot. A szórványterületeket tekintve (mintegy tíz város, falu tartozik Kiskunhalashoz) 2000-től Pirtón tartunk szabadtéri istentiszteleteket. A gyülekezet vezetősége nyitott az új kezdeményezésekre, a modern és ökumenikus gondolkodásra. Gyülekezetünkben fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatok ápolását, az őszinte kommunikációt a kölcsönös tisztelet és az elfogadó szeretet szellemében.


Kiskunhalasi Baptista Gyülekezet


Cím: 6400 Kiskunhalas, Nagy-Szeder István utca 24/A.

Tel.: 06-20/886-4414

Honlap: www.baptistatemplom.hu

Alapítási év: 1890

Anyakönyvezés kezdete: 1890

Istentisztelet helye: 6400 Kiskunhalas, Nagy-Szeder István utca 24/A.

Istentisztelet ideje: csütörtök 18 óra, vasárnap 10 óra


A Békehírnök (a Magyarországi Baptista Egyház hetilapja) több, mint száz esztendős korai példányaiban már megjelentek a gyülekezet missziós hírei. Az első kiskunhalasi hitvalló asszony 1886-ban baptizált (felnőtt keresztségben részesült) Budapesten, akit hamarosan többen követtek. Néhány évvel később a Békehírnök című lap közölte az akkori halasi imaház (Eötvös utca 18.) megnyitását is. Az építkezést Seres Sámuel (1859-1923) lelkipásztorral együtt többen vállalták. Ez az épület mára már lebontásra került, a gyülekezet több mint 10 éve költözött át az új templomba a Kertváros kapujában.

A baptista gyülekezet hitvalló, evangéliumi közösség, amely kész más felekezetű testvéreikkel minden ökumenikus együttműködésre, mindenekelőtt fontosnak tartják az evangéliumnak, Jézus végtelen szeretetének a hirdetését és bemutatását a hétköznapi életben. A gyülekezeti élet szerves része a vasárnaponkénti istentisztelet, a dicsőítő csoport és az énekkar szolgálata. A gyermekek, ifjak és felnőttek számára bibliakörök, házi csoportok működnek. A 300 férőhelyes, minden érdeklődő előtt nyitva álló imaház, a gyülekezeti élet mellett másodsorban kulturális eseményeknek is (komolyzenei hangversenyek, kiállítások, koncertek, oktatás stb.) helyet biztosít. A gyülekezet körzeti állomásai Tompa és Kelebia. Kiskunhalason és Tompán általános iskolákban és középiskolákban baptista hitoktatás is folyik, amelynek fő célja a Biblia ismeretének elmélyítése.


Kiskunhalasi Izraelita Hitközség


Cím: 6400 Kiskunhalas, Petőfi S. u. 1.

Postacím: 6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 24.;

Tel.: 77/423-489

Honlap: www.kiskunhalasizsidosag.hu

Alapítási év: 1851

Anyakönyvezés kezdete: 1850

Az istentisztelet ideje: péntek este


Az 1740-es évektől figyelhető meg a zsidóság betelepülése, legkorábban a Kiskunságban, főként Halason jutottak szerephez a zsidó kereskedők. Az 1850-es években már a városi közjövedelem egyharmadát ők adták. Elsősorban az ipari és a kereskedelmi, illetve a szolgáltatások terén találhatók meg. Számuk a XX. század elejére mintegy 400-450 főt tett ki. A Kiskunhalasi Izraelita Hitközség jelenleg kb. 30 tagot számlál. A közösség tagjainak meghatározó többsége diák vagy fiatal pályakezdő. A hagyományokhoz híven péntek esténként találkoznak a hitközség tagjai a zsinagógában. Mivel a halasi zsidóságnak nincs rabbija, ezért az ünnepek hiteles megtartása érdekében néhány alkalommal rabbit és kántort hív a közösség. Az ünnepek értékét méltó módon emeli az aktuális eseményekhez kapcsolódó, bibliai történeteket bemutató színházi előadás is, amelyet a közösség gyermek tagjai, vagy a hitközség által felkért amatőr színtársulat játszik el. A megemlékezések hitelességét az ünnep történelmi és történeti hátterének bemutatásáról szóló dokumentumok felolvasásával és bemutatásával biztosítják az érdeklődőknek. A hitközség keretein belül lehetőség nyílik a zsidóság ősi hagyományainak megismerésére, valamint héber nyelvtanfolyam indítására is. Az elsődleges és legfontosabb cél a zsidóság történelmi értékeinek megóvása, erkölcsi értékrendjének megtartása és az egyházi kultúrkincs ápolása, amellyel méltó példát állítanak a jövő generációjának embere elé.

 

Források:

-Kiskunhalas Almanach - Városismertető az ezredfordulós Kiskunhalasról. Kiskunhalas Város Önkormányzata, Kiskunhalas, 2002.

-Végső István

Hol vagyok? Kiskunhalas / Egyház