Asztali nézet
Akadálymentes nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2022. május 20. | Ma Bernát és Felícia napja van.

Pályázati kiírás - önkormányzati tulajdonú lakás szociális alapon való bérbeadása

12
08
2021
Kép: Pályázati kiírás - önkormányzati tulajdonú lakás szociális alapon való bérbeadása


Pályázni csak a Pályázati adatlap kitöltésével és benyújtásával lehet.

A kitöltött pályázatokat kérjük zárt borítékban benyújtani személyesen a Szociálpolitikai Csoportnál vagy postai úton.

A borítékra kérjük szíveskedjen ráírni „Pályázat szociális alapon történő bérbeadáshoz.”

Pályázat leadási határideje: 2021. szeptember 03. 12 óra


Pályázatra kiírt szociális bérlakás:

Sorsz.

Beköltözhető személyek száma

Cím

m2

Szobaszám/

helyiségek

 

Komfortfokozat

Bérleti díj

1

1-2 fő

6400 Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 41. IV/14.

34

1 szoba, konyha, folyosó, fürdőszoba, WC

összkomfortos

szociális alapon: 14.314,-Ft

költségelven:

21.471,-Ft

2

3-4 fő

6400 Kiskunhalas, Hunyadi u. 45.

45

2 szoba, konyha

komfortos

szociális alapon:

11.457,-Ft

költségelven: 17.185,-Ft

3

3-4 fő

6400 Kiskunhalas, Kölcsey u. 20.

62

2 szoba, konyha, folyosó, fürdőszoba, spejz

komfortos,

gázfűtéses

szociális alapon:

25.914,-Ft

költségelven:

38.871,-Ft

Pályázatnak különösen tartalmaznia kell:

- a pályázó személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, a megpályázott lakás címét,

- a pályázat benyújtásakor a pályázó lakhatásának jogcímét és lakáshasználatának rövid leírását,

- a pályázó nyilatkozatát a bérleti szándékát alátámasztó lényeges körülményekről,

- a pályázóval egy háztartásban élő és vele jogszerűen költöző személy személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, hozzátartozói minőségét,

- a pályázó, a vele egy háztartásban élő és vele jogszerűen költöző személy jövedelmének pontos, összegszerű meghatározását,

- a pályázó és a vele egy háztartásban élő és vele jogszerűen költöző személy vagyonára vonatkozó adatokat,

Pályázathoz mellékletben csatolni kell:

- a pályázó és a vele jogszerűen együtt költöző személy személyi igazolványának, lakcímkártyájának másolatát,

- a pályázó és a vele jogszerűn együtt költöző személy szociális rászorultságát alátámasztó utolsó 3 havi jövedelmigazolását,

- a pályázó és a vele együtt költöző személy vagyonnyilatkozatát arról, hogy nincs a kizárólagos tulajdonában, használati joggal nem járó 50 %-os mértéket meghaladó résztulajdonában vagy haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, valamint nem rendelkezik 1.000.000 Ft összeget meghaladó ingó vagyonnal,

- a pályázó és a vele jogszerűen együtt költöző nagykorú személy utolsó 3 havi jövedelem igazolását, valamint egyéb jövedelemről szóló igazolását, így különösen nyugdíj, családi pótlék, gyermektartásdíj, vagy egyéb igazolást,

- a pályázóval jogszerűen együtt költöző kiskorú személy óvoda, vagy iskolalátogatási igazolását,

- a Család- és Gyermekjóléti Központ vagy a Védőnői Szolgálat hitelt érdemlő igazolását arról, hogy a pályázó családjának lakáskörülményei indokolják a lakáspályázat benyújtását, tartós betegség, mozgáskorlátozottság esetén orvosi igazolást.

A pályázat érvénytelen

- ha a pályázat nem vagy hiányosan tartalmazza a pályázat kötelező elemeit és a pályázathoz mellékletként csatolandó iratokat, nyilatkozatokat,

- a szociális rászorultság nem állapítható meg a pályázó és a vele jogszerűen költöző személy jövedelmi, vagyoni helyzete miatt, - a pályázó valótlan adatokat közöl,

- a pályázat határidőn túl érkezett be a Szociálpolitikai Csoporthoz.

Pályázati feltétel:

Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakás kizárólag pályázat útján határozott időtartamra, legfeljebb 2 évre annak adható bérbe, akinek a lakáspályázat benyújtásakor a vele jogszerűen költöző személyek jövedelmével együttesen az egy főre jutó havi jövedelme eléri a mindenkori bruttó minimálbér 27 %-át (2021 évben: 45.198,-Ft) egyedül élő pályázó esetében a 35 %-át (2021 évben 58.590,-Ft) , de legfeljebb a mindenkori bruttó minimálbér 60 %-át (2021 évben 100.440,-Ft).

A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, valamint a valótlan adatokat tartalmazó pályázatok érvénytelennek minősülnek.

Érvénytelen továbbá az olyan pályázat is, amelyet nem az arra rendszersített eredeti formanyomtatványon, valamint az előírt mellékleteket nem tartalmazza, és a megadott határidőn túl nyújtottak be. Amely nem felel meg a rendeletben vagy a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a benyújtott pályázatok kiegészítésére, illetve az abban szereplő adatok módosítására a pályázati anyagok benyújtási határidejét követően nincs lehetőség.

A beérkezett pályázatok elbírálása 2021. szeptember 27. napja.

A pályázók a döntésről írásban értesítést kapnak, a pályázatban megjelölt lakcímükre. A pályázat során a nyertes pályázóval kerül a bérleti szerződés megkötésre, a pályázat eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A nyertes pályázóval Kiskunhalas Város Önkormányzata nevében eljárva a Halasi Városgazda Zrt. köt bérleti szerződést. A bérleti jogviszony írásban megkötött bérleti szerződéssel jön létre. Amennyiben a bérlő a bérlői jogosultságát alátámasztó értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül nem írja alá a bérleti szerződést, úgy elveszíti a lakás bérlésére való jogosultságát. Ebben az esetben a sorrendben őt követő bérlő válik jogosulttá a bérleti szerződés megkötésére.

Pályázattal összefüggően további felvilágosítás kérhető az Önkormányzat Szociálpolitikai Csoportjánál Czeglédi Editnél (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. fsz. 10/a), vagy a 77/523-165 telefonszámon. A pályázat ideje alatt lehetőség van a pályáztatott lakások megtekintésére, előre egyeztetett időpontban, mely igényt a Szociálpolitikai Csoport-nál kell jelezni.

Kép: Pályázati kiírás - önkormányzati tulajdonú lakás szociális alapon való bérbeadása


Pályázni csak a Pályázati adatlap kitöltésével és benyújtásával lehet.

A kitöltött pályázatokat kérjük zárt borítékban benyújtani személyesen a Szociálpolitikai Csoportnál vagy postai úton.

A borítékra kérjük szíveskedjen ráírni „Pályázat szociális alapon történő bérbeadáshoz.”

Pályázat leadási határideje: 2021. szeptember 03. 12 óra


Pályázatra kiírt szociális bérlakás:

Sorsz.

Beköltözhető személyek száma

Cím

m2

Szobaszám/

helyiségek

 

Komfortfokozat

Bérleti díj

1

1-2 fő

6400 Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 41. IV/14.

34

1 szoba, konyha, folyosó, fürdőszoba, WC

összkomfortos

szociális alapon: 14.314,-Ft

költségelven:

21.471,-Ft

2

3-4 fő

6400 Kiskunhalas, Hunyadi u. 45.

45

2 szoba, konyha

komfortos

szociális alapon:

11.457,-Ft

költségelven: 17.185,-Ft

3

3-4 fő

6400 Kiskunhalas, Kölcsey u. 20.

62

2 szoba, konyha, folyosó, fürdőszoba, spejz

komfortos,

gázfűtéses

szociális alapon:

25.914,-Ft

költségelven:

38.871,-Ft

Pályázatnak különösen tartalmaznia kell:

- a pályázó személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, a megpályázott lakás címét,

- a pályázat benyújtásakor a pályázó lakhatásának jogcímét és lakáshasználatának rövid leírását,

- a pályázó nyilatkozatát a bérleti szándékát alátámasztó lényeges körülményekről,

- a pályázóval egy háztartásban élő és vele jogszerűen költöző személy személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, hozzátartozói minőségét,

- a pályázó, a vele egy háztartásban élő és vele jogszerűen költöző személy jövedelmének pontos, összegszerű meghatározását,

- a pályázó és a vele egy háztartásban élő és vele jogszerűen költöző személy vagyonára vonatkozó adatokat,

Pályázathoz mellékletben csatolni kell:

- a pályázó és a vele jogszerűen együtt költöző személy személyi igazolványának, lakcímkártyájának másolatát,

- a pályázó és a vele jogszerűn együtt költöző személy szociális rászorultságát alátámasztó utolsó 3 havi jövedelmigazolását,

- a pályázó és a vele együtt költöző személy vagyonnyilatkozatát arról, hogy nincs a kizárólagos tulajdonában, használati joggal nem járó 50 %-os mértéket meghaladó résztulajdonában vagy haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, valamint nem rendelkezik 1.000.000 Ft összeget meghaladó ingó vagyonnal,

- a pályázó és a vele jogszerűen együtt költöző nagykorú személy utolsó 3 havi jövedelem igazolását, valamint egyéb jövedelemről szóló igazolását, így különösen nyugdíj, családi pótlék, gyermektartásdíj, vagy egyéb igazolást,

- a pályázóval jogszerűen együtt költöző kiskorú személy óvoda, vagy iskolalátogatási igazolását,

- a Család- és Gyermekjóléti Központ vagy a Védőnői Szolgálat hitelt érdemlő igazolását arról, hogy a pályázó családjának lakáskörülményei indokolják a lakáspályázat benyújtását, tartós betegség, mozgáskorlátozottság esetén orvosi igazolást.

A pályázat érvénytelen

- ha a pályázat nem vagy hiányosan tartalmazza a pályázat kötelező elemeit és a pályázathoz mellékletként csatolandó iratokat, nyilatkozatokat,

- a szociális rászorultság nem állapítható meg a pályázó és a vele jogszerűen költöző személy jövedelmi, vagyoni helyzete miatt, - a pályázó valótlan adatokat közöl,

- a pályázat határidőn túl érkezett be a Szociálpolitikai Csoporthoz.

Pályázati feltétel:

Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakás kizárólag pályázat útján határozott időtartamra, legfeljebb 2 évre annak adható bérbe, akinek a lakáspályázat benyújtásakor a vele jogszerűen költöző személyek jövedelmével együttesen az egy főre jutó havi jövedelme eléri a mindenkori bruttó minimálbér 27 %-át (2021 évben: 45.198,-Ft) egyedül élő pályázó esetében a 35 %-át (2021 évben 58.590,-Ft) , de legfeljebb a mindenkori bruttó minimálbér 60 %-át (2021 évben 100.440,-Ft).

A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, valamint a valótlan adatokat tartalmazó pályázatok érvénytelennek minősülnek.

Érvénytelen továbbá az olyan pályázat is, amelyet nem az arra rendszersített eredeti formanyomtatványon, valamint az előírt mellékleteket nem tartalmazza, és a megadott határidőn túl nyújtottak be. Amely nem felel meg a rendeletben vagy a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a benyújtott pályázatok kiegészítésére, illetve az abban szereplő adatok módosítására a pályázati anyagok benyújtási határidejét követően nincs lehetőség.

A beérkezett pályázatok elbírálása 2021. szeptember 27. napja.

A pályázók a döntésről írásban értesítést kapnak, a pályázatban megjelölt lakcímükre. A pályázat során a nyertes pályázóval kerül a bérleti szerződés megkötésre, a pályázat eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A nyertes pályázóval Kiskunhalas Város Önkormányzata nevében eljárva a Halasi Városgazda Zrt. köt bérleti szerződést. A bérleti jogviszony írásban megkötött bérleti szerződéssel jön létre. Amennyiben a bérlő a bérlői jogosultságát alátámasztó értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül nem írja alá a bérleti szerződést, úgy elveszíti a lakás bérlésére való jogosultságát. Ebben az esetben a sorrendben őt követő bérlő válik jogosulttá a bérleti szerződés megkötésére.

Pályázattal összefüggően további felvilágosítás kérhető az Önkormányzat Szociálpolitikai Csoportjánál Czeglédi Editnél (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. fsz. 10/a), vagy a 77/523-165 telefonszámon. A pályázat ideje alatt lehetőség van a pályáztatott lakások megtekintésére, előre egyeztetett időpontban, mely igényt a Szociálpolitikai Csoport-nál kell jelezni.

Letölthető pdf dokumentumfájl
Kérelem nyomtatvány szociális alapú pályázathoz.pdf
Letölthető pdf dokumentumfájl
Lakás pályázati felhívás.pdf
Hol vagyok? Városi hírek