Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra 2018. november 19. | Ma Erzsébet napja van.

Magánszemélyek kommunális adója ügyintézés (törölt cikk)

Ügyintéző:

Daday Zsoltné

fsz. 2. iroda

Telefon: 77/523-148

Email: daday.k@kiskunhalas.hu

 

Az eljárás jogi alapja: 

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

- Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (XII.28.) rendelete a helyi adókról


Adókötelezettség:

Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a naptári év első napján az Önkormányzat illetékességi területén:


- az építmény (lakás, nem lakás céljára szolgáló és nem ideiglenes jellegű épület) tulajdonosa.


Ha az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, a tulajdonos és vagyoni értékű jog (kezelői jog, tartós földhasználat, haszonélvezet, használati jog, földhasználat) gyakorlására jogosult személy - megállapodás hiányában a vagyoni értékű jog jogosultja az adó alanya.


- a telek (az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen földrészlet) tulajdonosa.


Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonértékű jog esetén az előző pont bekezdésben foglaltak az irányadók.


- több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.


- az a magánszemély aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik (önkormányzat, BM. erdészet, stb.).


A bevallás benyújtása:

Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül adóbevallást kell tennie.


Az adó évi mértéke: 

Az adó mértéke külön önálló helyrajzi számon bejegyzett adótárgyanként illetőleg lakásbérleti jogonként 2012. január 1-jétől évi 5.000 Ft.


Az adó megfizetése:

Az adót félévenként két egyenlő részletben:

- március 15-ig

- szeptember 15-ig kell megfizetni.


Az adót Kiskunhalas Város Önkormányzat 11732064-15338806-02820000 számú magánszemélyek kommunális adó beszedési számlájára kell teljesíteni.

KKHADO_kommunalis_magan_2017.pdf
kiskunhalas-varos-meltanyossagi-adatlapja.doc
kommunalis-ado-kioltesi-utmutato.pdf
megallapodas.pdf
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai