Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra 2019. április 25. | Ma Márk napja van.
Elektronikus ügyintézés

Testületi határozatok

66/2019. (III.28.) - Lovaspálya hasznosításához kapcsolódó megállapodások

KT-66-19.pdf

65/2019. (III.28.) - A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés mellékletének módosítása

KT-65-19.pdf

64/2019. (III.28.) - Együttműködési megállapodás módosítása a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-vel

KT-64-19.pdf

63/2019. (III.28.) - Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

KT-63-19.pdf

62/2019. (III.28.) - Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi adóztatásáról

KT-62-19.pdf

61/2019. (III.28.) - Skropkó Adrián egyéni vállalkozó részére helyiség biztosítása

KT-61-19.pdf

60/2019. (III.28.) - Tulajdonosi hozzájárulás a Kiskőrösi Tankerületi Központ EFOP pályázataihoz

KT-60-19.pdf

59/2019. (III.28.) - Úttársulat megalakítása Kiskunhalason Cseresznyés utcában

KT-59-19.pdf

58/2019. (III.28.) - Felújítási és karbantartási keret felosztása

KT-58-19.pdf

57/2019. (III.28.) - Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének módosítása

KT-57-19.pdf

56/2019. (III.28.) - Egyes közterületek elnevezésének pontosítása

KT-56-19.pdf

55/2019. (III.28.) - Közvilágítás üzemeltetési szerződés módosítása

KT-55-19.pdf

54/2019. (III.28.) - Kiskunhalason hulladékhasznosítási és bányászati tevékenység céljára igénybe venni tervezett területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása

KT-54-19.pdf

53/2019. (III.28.) - A 242/2018. Kth. kiegészítése (Felhatalmazás konzorcium alakítására Külterületi helyi közutak fejlesztése és kezelésükhöz szükséges eszközök beszerzése Kiskunhalas-Harkakötöny konzorciuma által című projekt megvalósításához)

KT-53-19.pdf

52/2019. (III.28.) - Óvodák működési körzetének módosítása

KT-52-19.pdf

51/2019. (III.28.) - A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása

KT-51-19.pdf

50/2019. (III.28.) - A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

KT-50-19.pdf

49/2019. (III.28.) - A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódó határozat

KT-49-19.pdf

48/2019. (III.28.) - Beszámoló a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, valamint a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi munkájáról

KT-48-19.pdf

47/2019. (III.28.) - Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

KT-47-19.pdf

46/2019. (III.28.) - Kiskunhalas Város Közneveléséért kitüntető díj odaítélése

KT-46-19.pdf

45/2019. (II.21.) - Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

KT-45-19.pdf

44/2019. (II.21.) - A Kiskunhalasi Víziközmű Társulat 2018. évi munkájáról szóló beszámoló

KT-44-19.pdf

43/2019. (II.21.) - A Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. beszámolója a 2018. évi bérleti díj terhére elvégzett felújítási munkáiról

KT-43-19.pdf

42/2019. (II.21.) - Előleg kifizetési kérelem benyújtása tanyavillamosítási pályázatnál

KT-42-19.pdf

41/2019. (II.21.) - Villamos és földgáz energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással

KT-41-19.pdf

40/2019. (II.21.) - A Szivárvány Bábszínházi Alapítvány közművelődési megállapodás szerinti beszámolója a 2018. évben végzett közművelődési tevékenységéről


KT-40-19.pdf

39/2019. (II.21.) - A Civilek a Jövőért Alapítvány közművelődési megállapodás szerinti beszámolója a 2018. évben végzett közművelődési tevékenységéről

KT-39-19.pdf

38/2019. (II.21.) - A Thorma János Múzeum 2018. évi beszámolójának, valamint 2019. évi munkatervének jóváhagyása

KT-38-19.pdf

37/2019. (II.21.) - A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2018. évi beszámolója és 2019. évi munkatervének jóváhagyása

KT-37-19.pdf

36/2019. (II.21.) - Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje nyári nyitva tartási rendje illetve nevelés-gondozás nélküli nap megállapítása

KT-36-19.pdf

35/2019. (II.21.) - A Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. között fennálló szakmai együttműködés program 4. számú módosítása

KT-35-19.pdf

34/2019. (II.21.) - A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.  2019. évi üzleti tervének jóváhagyása

KT-34-19.pdf

33/2019. (II.21.) - A Halasi Média és Kultúra Non-profit Szolgáltató Kft. 2018. évi szakmai beszámolójának jóváhagyása

KT-33-19.pdf

32/2019. (II.21.) - A Halas-T Kft. 2019. évi Üzleti Tervének elfogadása

KT-32-19.pdf

31/2019. (II.21.) - A Halasi Városgazda Zrt. 2019. évi Üzleti Tervének elfogadása

KT-31-19.pdf

30/2019. (II.21.) - A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés mellékletének módosítása

KT-30-19.pdf

29/2019. (II.21.) Városi Filmszínház Bérleti Megállapodás módosítása

KT-29-19.pdf

28/2019. (II.21.) - A közfoglalkoztatási program keretében iskolákban alkalmazandó gyermek és ifjúságvédelmi segítők foglalkoztatása

KT-28-19.pdf

27/2019. (II.21.) - Életkezdési és iskolakezdési támogatások kidolgozása

KT-27-19.pdf

26/2019. (II.21.) - Kiskunhalas Város Önkormányzata 2020-2022. évekre vonatkozó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege

KT-26-19.pdf

25/2019. (II.21.) - Kiskunhalasi Semmelweis Kórház beszámolója

KT-25-19.pdf

24/2019. (II.21.) - Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

KT-24-19.pdf

23/2019. (II.21.) - „Kiskunhalas Díszpolgára” kitüntetés adományozása

KT-23-19.pdf

22/2019.(I.24) - Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

KT-22-19.pdf

21/2019.(I.24) - Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörökben hozott határozatairól

KT-21-19.pdf

20/2019.(I.24) - Beszámoló a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

KT-20-19.pdf

19/2019.(I.24) - Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

KT-19-19.pdf

18/2019.(I.24) - Beszámoló az Ügyrendi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

KT-18-19.pdf

17/2019.(I.24) - A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése

KT-17-19.pdf

16/2019.(I.24) - Fürdő területéhez kapcsolódó ingatlan vétel

KT-16-19.pdf

15/2019.(I.24) - Hozzájárulás viziközmű-hálózat rekonstrukciós munkálataira irányuló pályázat benyújtásához

KT-15-19.pdf

14/2019.(I.24) - Hozzájárulás a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. energiahatékonyságának fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásához

KT-14-19.pdf

13/2019.(I.24) - A 253/2016. Kth. számú határozat módosítása (kommunista diktatúrák kiskunhalasi áldozatainak emléktábla)

KT-13-19.pdf

12/2019.(I.24) - Az Ady Endre utca 11. szám alatti ingatlan hasznosítása

KT-12-19.pdf

11/2019.(I.24) - Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

KT-11-19.pdf

10/2019.(I.24) - Kiskunhalasi Napsugár Óvodák magasabb vezetői pályázatának kiírása

KT-10-19.pdf

9/2019.(I.24) - A Csillagvizsgáló Obszervatórium 2019. évi Szolgáltatási jegyzékének jóváhagyása

KT-09-19.pdf

8/2019.(I.24) - Szakmai beszámoló a Csillagvizsgáló Obszervatórium 2018. évi szakmai működéséről

KT-08-19.pdf

7/2019.(I.24) - Polgármester szabadságának ütemezése

KT-07-19.pdf

6/2019.(I.24) - Cafetéria éves keretösszegének meghatározása a Polgármester részére

KT-06-19.pdf

5/2019.(I.24) - Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata

KT-05-19.pdf

4/2019.(I.24) - A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés mellékletének módosítása

KT-04-19.pdf

3/2019.(I.24) - Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában álló, HM rendelkezési jogú lakások bérlőkijelölési jogának átadása

KT-03-19.pdf

2/2019.(I.24) - Köztisztviselői illetményalap megállapításáról határozat elfogadása

KT-02-19.pdf

1/2019.(I.24) - Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

KT-01-19.pdf
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai