TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0038 

A kiskunhalasi és a kiskunmajsai kistérség könyvtárai a minőségi szolgáltatásokért

 

Pályázó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma:  TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0038 
Projekt címe: A kiskunhalasi és a kiskunmajsai kistérség könyvtárai a minőségi szolgáltatásokért
Támogatás összege: 75 368 984,-Ft
Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tartalmának bemutatása:
Többféle módon végeztünk szükségletfelmérést a települések lakossága, s a partnerek könyvtárosai körében, s az abban megfogalmazott megállapítások, valamint a feltérképezett jelenlegi helyzet alapján fogalmaztuk meg projektünk céljait. Azt is szem előtt tartottuk, hogy a bevezetésre kerülő új szolgáltatások köréből a partnerek által érintett településeken élők minél szélesebb körben részesüljenek, s hosszú távon fenntarthatóak legyenek. A projekt fő célja, hogy megteremtse az élethosszig tartó tanulás feltételeit a mindenki számára egyenlő esélyű hozzáférés jegyében. A projekt következményeként a könyvtár bekapcsolódik a nem formális és informális képzési szervezetek közé, így hatékonyabban tud működni, s esélyt tud mutatni a leszakadó népesség számára. A gyermekek számára tanulást segítő szolgáltatásokat kínáltunk, olvasási és digitális kompetenciáik növekszenek, ami növeli továbbtanulási esélyeiket, s javítja az oktatáshoz való motivációs szintjüket.