Kiskunhalas

PRO URBE DÍJASOK

 

2016. Kiskunhalas városáért kitüntetés

 

Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar Egyesületnek

"A város kulturális, zenei életében betöltött kiemelkedő tevékenységéért."

Péter Imréné - tanárnőnek

" Pedagógusként és a város külkapcsolatainak fejlesztéséért végzett kiemelkedő munkájáért."

2014. Kiskunhalas városáért kitüntetés

 

Novotny Attila - úszóedzőnek

"A kiskunhalasi úszósport területén végzett kiemelkedő és példamutató munkája elismeréséül."
 

Kardos Zsuzsanna - csipkevarrónak

"A kiskunhalasi csipkevarrás területén végzett kiemelkedő és példamutató munkája elismeréséül."

 

2012. Kiskunhalas városért kitüntetés

 

Dr. Bognárné Nagy Éva - Szilády Áron Református Gimnázium igazgatójának

"Kiemelkedő iskolaépítő és iskolavezetői szolgálatának elismeréséül."

 

Kiskun Táncegyüttes

"A néptánc hagyományainak, szokásainak, táncainak ápolása, gyűjtése terén végzett kiemelkedő munkája elismeréséül."

 

2011. Kiskunhalas városért kitüntetés

Püspöki Ferencné - csipkevarrónak,egykori művészeti vezetőnek

"A kiskunhalasi csipkevarrás területén kifejtett kiemelkedő érdemei miatt."

 

Dr. Soós Károlyné Dr. Fáy Piroska - orvosnak

"A gyermekgyógyászat területén elért eredményeinek elismeréséül."

 

Regős Gyula - Városért Közalapítvány elnökének

"A városfejlesztés területén kifejtett szakmai munkájáért és közéleti szerepvállalásáért."

 

2010. Kiskunhalas városért kitüntetés

 

Dr. Horváth László - nyugalmazott állatorvosnak

" A kimagaslóan eredményes szakmai munkájáért és közéleti szerepvállalásáért."

 

Míg György - vállalkozónak

" A sport területén elért kiemelkedő eredményei elismeréséül."

 

2009. Kiskunhalas városért kitüntetés

 

Dr. Jerémiás Attila - nőgyógyász főorvosnak, senior atlétának

"A  színvonalas  egészségügyi munkássága   és a nemzetközi  sport területén elért kiemelkedő   eredményeinek elismeréséül."

 

Mohos Ferenc - cserkészmozgalom vezetőnek

"Az ifjúság nevelése terén tanúsított eredményes tevékenységéért."

 

Dr.Viszmeg Sándorné - Városi Bíróság ny. elnökének

"Az igazságszolgáltatás területén elért kimagaslóan színvonalas munkájáért."

 

2008.Kiskunhalas városért kitüntetés

 

Gáspár Csaba és a Rézangyalok zenekar

"Kiemelkedően színvonalas  munkájukért."

 

Szakál Aurél - múzeumigazgatónak

"Kimagaslóan eredményes szakmai munkájáért."

 

Vangel Imre - érseki tanácsos, tiszteletbeli kanonoknak

" A színvonalas és önzetlen lelkipásztori tevékenységéért."

 

2007 Kiskunhalas városért kitüntetés

 

Bödecs Pál - Ref. Lelkész főigazgatónak

"Az egyházi oktatás területén  elért kiemelkedő eredményeiért. "

 

Gidai János - ügyvezető igazgatónak

"A magánszférában meghonosított speciális ipari tevékenység gyakorlása során elért kiemelkedő  eredményességéért."

 

2006 Kiskunhalas városért kitüntetés

 

Dr. Bátory Gábor - ny. osztályvez. főorvosnak

"A mozgásszervi betegségek gyógyításában végzett kiemelkedő munkájáért."

 

Sipos János (Szeged I:, 1958.10.09.-Fülöpháza, 2007.03.13.) - KNKSE elnökének

"A város sportéletének,  kiemelten  a  Női Kézilabda Szakosztálynak önzetlen támogatásáért, és kiemelkedő szervező munkájáért."

 

Schwob János - ny. kollégiumigazgatónak

"Kiskunhalas város oktatás ügyének fejlesztésében végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért."

 

 

2005 Kiskunhalas városért kitüntetés


Balla Tibornak

(Kassa, 1943. január 1. - )
„A kiemelkedő iskolafejlesztő tevékenységéért, valamint a szakképzés fejlesztése területén elért eredményes munkásságáért.”


Asztalos Andornénak

(Tiszafüred, 1921.december 16. - )
„A kereskedelmi és vendéglátóipari szakképzés megteremtéséért és az iskolaalapításban vállalt kiemelkedő tevékenységéért.”


Kiliti Zsuzsannának

(Kalocsa, 1959. június 9. - )
„A Halasi Csipke népszerűsítése és világhírnevének öregbítése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért.
A Halasi Csipke diplomáciai ajándékká-, és a Hungaricum Club ötödik tagjává válásában vállalt elévülhetetlen  érdemeiért.”

 

2004 Kiskunhalas városért kitüntetés


Egyed István - cipészmesternek

(Kőtelek, 1929.03.11 - Kiskunhalas, 2014.06.03. )
„ Szakmájának kiemelkedő színvonalú gyakorlásáért és követése érdekében végzett eredményes munkásságáért.”


Gulyás József - ( postumus ) vendéglátó szakembernek:

(Kiskunfélegyháza, 1957.06.06. – Kiskunhalas, 2004.01.02)
„ Színvonalas idegenforgalmi szakmai munkájáért, és a labdarúgás fenntartása, fejlesztése és elismerése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért, a város sportéletében szerzett elévülhetetlen érdemeiért.”


Dr. Holman Endre - urológus osztályos főorvosnak

(Szegvár, 1954.09.19. - )
„Kiskunhalas város egészségügyének fejlődése érdekében kifejtett tudományos munkásságáért és kiemelkedő gyógyító munkájának elismeréséül.”


Nagy Benő - nyugdíjas ATI oktatónak

(Kiskunhalas, 1928.08.22. - )
„ A több évtizedes, kiemelkedő szakértelemmel végzett oktatói tevékenységéért és a biztonságos közlekedés érdekében végzett áldozatos munkájával szerzett érdemeinek elismeréséül.”


Dr. Soós Károly - idegsebész főorvosnak

(Szőreg, 1931.11.21. -Budapest, 2010.06.16. )
„Kiemelkedő színvonalú gyógyító tevékenységéért, a sebészeti beavatkozás területén elért szakmai tekintély megteremtésért és a tudományos munkája során szerzett érdemeinek elismeréséül.”

2003 Kiskunhalas városért kitüntetés

Dr. Jenővári Éva - onkológus főorvos
Juhász Sándorné - pedagógus

 

2002 Kiskunhalas városért kitüntetés

 


Bakaity István

(Kiszombor, 1928. október 17. – Kiskunhalas, 2010.03.23.)
„Bakaity István nyugalmazott ezredesnek a kiskunhalasi laktanya egykori emberséges parancsnokának, aki fáradtságot nem ismerően szerzett megbecsülést a nyugállományú, civil közösségbe tartozó halasi katonáknak. Köszönetül a hadisírok kialakításában és gondozásában végzett áldozatos munkájáért.”


Juhász Ágnes és Tóth Szilárd és a Stúdió 2000 Táncegyüttes

(Kiskunhalas, 1968. március 21. – ) (Kiskunhalas, 1966. május 12. – ) „A stúdió 2000 Táncegyüttes közösségének – Juhász Ágnesnek és Tóth Szilárdnak a versenytánc terén elért országosan is kimagasló eredményeikért, a fiatal korosztályoknak a polgári társadalomra jellemző tánc- és viselkedéskultúra neveléséért. Köszönetül a jelentős nézőközönséget mozgató városi ünnepségeken tanúsított sikeres közreműködésükért.”


dr. Kövecs Gyula

(Baja, 1936. november 10. – )
„Dr. Kövecs Gyula nyugalmazott kórházigazgató főorvos a Magyar Kórházszövetség első vidéki elnökének áldozatos, mélységesen humánus, több évtizedes gyógyító, kórházépítő és tudományos munkájáért. Elismerésül a szakmai munkán kívül eső közösségi szerepvállalásáért, a minden helyzetben megnyilvánuló segítőkészségéért.”


Rigó Béla

(Kolozsvár, 1942. augusztus 19. – )
„Rigó Béla költőnek a város szellemi élete kiemelkedő egyéniségének, sokrétű irodalmi alkotó tevékenysége elismeréséül. Köszönetül a helyi közéleti szerepvállalásááért, a város irodalmi életének, kulturális rendezvényeinek támogatásáért.”


Szipán Ferenc

(Budapest, 1927. október 28. – )
„Szipán Ferenc előadóművésznek a helyi zenei élet kiemelkedő egyéniségének, az évtizedeken át tartó, a művelődés és szórakozás területén végzett kimagasló szerepvállalásáért. Köszönetül generációk zeneszeretetre nevelésében szerzett elévülhetetlen érdemeiért, az emberi kapcsolatok hétköznapi gondozásáért.”

 

2001 Kiskunhalas városért kitüntetés


Karai Benő szobafestő–mázoló

(Kiskunhalas, 1920. május 18. – )
„A szakmunka példamutató gyakorlásáért, a fiatal generáció oktatásáért és a szakmatisztelet érdekében több évtizedes meg-becsült tevékenységéért.”


Katanics Gyula karnagy és a MÁV fúvószenekar

(Kiskunhalas, 1923. április 9. – )
„A város hírnevét öregbítő és a kulturális életének színvonalát emelő zenekar több évtizedes munkásságáért, a zene szeretetének és az emberi együttműködés példamutató bizonyításáért.”


Magyar Lajosné

(Hódmezovásárhely, 1931. augusztus 9. – )
„Négy évtizedes lelkiismeretes és kiemelkedően eredményes pedagógiai tevékenységéért, a jövő generációja oktatása során tanúsított példaértékű szakmai munkásságáért.”


Pozsgai János

(Gaborjánháza, 1945. január 23. – )
„A MOL Rt. helyi vezetőjének a város fejlődése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért, a helyi közélet önzetlen támogatásáért és a lakosság kedvezőbb életkörülményeinek kialakításában kifejtett segítő közreműködéséért.”


Zag László

(Magyaregregy, 1934. február 10. – 2010. május 17.)
„Kiemelkedően eredményes sportedzői tevékenységéért, hagyományteremtő sportrendezvények megvalósításáért és a nevelő–oktató munka példaértékű gyakorlásáért.”

 

2000 Kiskunhalas városért kitüntetés

 


Szanyi Béla

(Kiskunhalas, 1925. február 4. – )
„Id. Szanyi Béla kőfaragó mesternek a kiskunhalasi középületek és emlékművek elkészítésében és felállításában végzett önzetlen, példamutató munkásságáért.”


dr. Boda Valéria

(Szolnok, 1932. december 14. – )
„Dr. Boda Valéria gyermekorvosnak a Kiskunhalason felnövekvő generációk példaértékű, életcélnak minősülő egészség–megőrzéséért és gyógyításban végzett munkásságáért.”


Molnár Ferenc és Molnár Ferencné Pastrovics Etelka

(Kalocsa, 1938. június 6. – 1995. január 15.)
(Kiskunhalas, 1937. augusztus 15. – ) „Néhai Molnár Ferenc és felesége, Pastrovics Etelka pedagógus házaspárnak, több évtizedes, a kiskunhalasi tanyavilág általános iskoláiban múlhatatlan érdemeket szerzett oktatói, közművelődési munkásságáért.”


Ferincz János

(Csörnyeföld, 1948. december 19. – )
„Ferincz János fotográfusnak, közel harminc éve a város helytörténeti gyűjteménye számára pótolhatatlan fénykép felvételeket biztosító, az ezredforduló Halas arculatát megörökítő munkásságáért.”


Klucsó Jenő – Lekrinszki Tivadar

(Kiskunfélegyháza, 1955. január 23. – ) (Üllés, 1952. február 3. – )
„Klucsó Jenő – Lekrinszki Tivadar nemzetközi minősítésű kézilabda játékvezető párosnak, a helyi sportrendezvények színvonalát növelő, a város hírnevét öregbítő magasszintű sport–tevékenységéért.”

 

1999 Kiskunhalas városért kitüntetés


Baráth József

(Pozsony, 1929. augusztus 1. – )
„Baráth József nyugalmazott pedagógusnak, kiváló oktató–nevelő tevékenységéért, a város művészeti életének fejlődését szolgáló, eredményes munkásságáért.”


Levi Strauss Magyarországi Kft.

„Levi Strauss Magyarországi Kft–ben működő „Közösen a Közösségért” Team-nek, a városi civil közösségek, intézmények fejlődését segítő, kiemelkedő mértékű támogatásaiért.”


dr. Makay László

(Baja, 1926. április 11. – )
1999. május 2.: Kiskunhalas városért kitüntetés
„Dr. Makay László nyugalmazott kórházigazgatónak a város egészségügyi helyzetének fejlesztése érdekében évtizedeken keresztül kifejtett kiemelkedő tevékenységéért.”


Szatmári Julianna

(Hódmezővásárhely, 1910. október 3. – )
„Szatmári Julianna nyugalmazott vezető óvónőnek kiemelkedő pedagógiai életútjáért, a felnövekvő nemzedékért és a szakma iránti elkötelezettségből fakadó tartalmas munkásságáért.”


Tabajdi József

(Szabadszállás, 1941. október 2. – )
„Tabajdi József sportolónak, a város hírnevének öregbítése során szerzett hazai és nemzetközi versenyeken elért kimagasló tevékenységéért.”

 

1998 Kiskunhalas városért kitüntetés


Gyöngyi László

(Kiskunhalas, 1930. április 3. – )
„Ácsmestersége kiemelkedő színvonalú gyakorlásáért, annak tanításáért, a szakma szeretetének és követésének érdekében tett munkálkodásáért.”


Rácz–Fodor Mihály

(Prónayfalva, 1939. április 2. – )
„Kiskunhalas városért kitüntetést adományoz Rácz–Fodor Mihály úrnak, a Városvédő– és Városszépítő Egyesület elnökének, Kiskunhalas város arculatának megőrzéséért, alakításában kifejtett tevékeny közreműködésért, valamint a szellemi értékek és örökségek felkutatásáért.”

1997. Kiskunhalas városért kitüntetés

Csenki Ferenc (Kiskunfélegyháza, 1922.12.10-Kiskunhalas, 2010.02.28.) - sportedző

Lyra együttes

dr. Viszmeg Sándor-ny. főorvos

 

1996 Kiskunhalas városért kitüntetés

 


Esztergominé Nagy Kálózi Lili

(Kiskunhalas, 1918. június 8. – )
A Képviselo–testület a Halasi Csipke jelenleg is aktív tervezőjének, Esztergominé Nagy Kálózi Lilinek, Kiskunhalas városért kitüntetést adományoz a munka területén elért eredményes tevékenységéért, a csipke sokszínű megjelenítése érdekében végzett kiemelkedő munkálkodásáért.


Halas Táncegyüttes

(Vezetője volt: Doktor László. Alakult: 1988–ban)
„A Képviselő–testület a Halas Táncegyüttesnek Kiskunhalas városért kitüntetést adományoz a magyar néptánckultúra területén kifejtett kimagasló tevékenységéért, a bel– és külföldi fesztiválokon elért elismerésre méltó eredményeiért.”


Szegedi Gábor

(Budapest, XIII., 1953. október 27.– )
„A Képviselő–testület Szegedi Gábornak a kiskunhalasi lovas sport kiemelkedő alakjának Kiskunhalas városért kitüntetést adományoz a pusztai tízes hajtás egyedüli gyakorlásáért, a kettes fogat csoport világbajnokságáért, a város világhírnevének öregbítéséért.”


dr. Samir Rady

(El Beheira; Egyiptom, 1941. szeptember 3. – 2011.)
„A Képviselő-testület dr. Samir Rady részére Kiskunhalas városért kitüntetést adományoz a növénynemesítés területén elért több évtizedes tudományos munkásságáért, hazai és külföldi szakmai eredményeiért.”

 

 

1995 Kiskunhalas városért kitüntetés


Dósa István

(Kiskunfélegyháza, 1934. december 26. – )
„Dósa István testnevelő tanárnak Kiskunhalas versenysportjának fejlesztéséért, a diáksport iránti elkötelezettség jegyében végzett kiemelkedő sport pedagógiai tevékenységéért.”

 

1994 Kiskunhalas városért kitüntetés


Jeremiás Lajosné

(Kiskunhalas, 1909. március 24. – Kiskunhalas, 2000. április 6.)
„Jeremiás Lajosné nyugalmazott zenepedagógusnak, a városi élet kiemelkedő egyéniségének, a Zeneiskola alapításáért, több évtizedes pedagógiai tevékenységéért, a művészi zongorajátékáért.”


Székely Tibor

(Budapest, 1935. december 25. – )
„Székely Tibor építésznek, a városért önzetlenül végzett építészeti tevékenységéért, a város történeti képének, a műemlék jellegű épületeinek megőrzéséért.”

 

 

1993 Kiskunhalas városért kitüntetés

 


Horváth Lászlóné Béres Erzsébet

(Kömlőd, 1903. május 27. – Kiskunhalas, 1999. augusztus 5.)
„H. Béres Erzsébet nyugalmazott illem– és tánctanárnak a népitánc és társastánc oktatásában, a város közművelődési tevékenységében végzett kiemelkedő munkásságáért.”


Martonosi Pál

(Zombor, 1916. június 16. – Kiskunhalas., 2003. 05.22.)
„Martonosi Pál nyugalmazott könyvtárigazgatónak a város kulturális életének fejlődéséért, a könyv, az olvasás népszerűsítéséért, könyvtáralkotó munkásságáért.”

Ternyák Jenő

„Kiskunhalas város nevezetesebb épületeinek, a környék védett növény– és állatvilágának megörökítéséért, melyről megjelent könyve maradandó emléket állít a városnak.”

 

 

1992 Kiskunhalas városért kitüntetés

 


Balogh István

(Kiskunmajsa, 1940. szeptember 15. – )
„Balogh István csillagásznak a kiskunhalasi csillagászati amatőr mozgalom meghonosításáért, a városi lakosság használatára önerőből kialakított csillagvizsgáló obszervatórium megvalósításáért, és a csillagászat terén végzett, országos elismertségű kutatómunkájáért.”

 

1989 Kiskunhalas városért kitüntetés

F. Nagy József

(Földes, 1925. február 13. – )
„F. Nagy József mérnöktanárnak a környezetvédelmi területen több éve eredményesen végzett tevékenységéért.”


Rébék Benő

(Kiskunhalas, 1914. április 14. – Kiskunhalas, 1990. november 14.)
1989. augusztus 18.: Kiskunhalas városért kitüntetés
„Rébék Benő tanácstagnak a több választási cikluson át végzett eredményes képviseleti tevékenységéért, és a város külterületének fejlesztéséért.”


Orbán István

(Kiskunhalas, 1939. augusztus 28.– Kiskunhalas, 1994. április 20.)
„Orbán István Fa– és Építőipari Szövetkezet elnökének kiemelkedő gazdasági, lakossági szolgáltatási tevékenységéért, és a város fejlesztésében szerzett érdemeiért.”

 

 

1988 Kiskunhalas városért kitüntetés

Gál Mihály

(Szank, 1931. augusztus 25. – )
„Gál Mihály alezredes elvtársnak, a Kiskunhalasi Brinkus Lajos Munkásőregység parancsnokának, három évtizedes kiemelkedő munkásmozgalmi és közösségformáló tevékenységéért.”


dr. Szabó Miklós

(Paks, 1938. november 11. – Kiskunhalas, 1994. június 7.)
„Dr. Szabó Miklós elvtársnak, a Bács–Kiskun megyei Pártbizottság első titkárának, Kiskunhalas város társadalmi, gazdasági és kulturális életének fellendítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért, a várospolitika eredményes alakításáért.”


Vass Lajos

(Kiskunhalas, 1921. augusztus 25. – Kiskunhalas, 1993. január 24.)
„Vass Lajos nyugalmazott iskolaigazgatónak, több évtizedes tanácstagi tevékenysége során a külterületen élő lakosság érdekében kifejtett kiemelkedő közéleti tevékenységéért, az oktatás és közművelődés terén kifejtett eredményes munkásságáért.”

 

 

1987 Kiskunhalas városért kitüntetés


Béres László

(Alsódabas, 1918. november 2. – Kiskunhalas, 2002. július 19.)
„Béres László elvtársnak, a Semmelweis Kórház nyugalmazott gazdasági igazgatójának kiemelkedő közéleti tevékenységéért, az új kórház építése és a nemzetközi lovasverseny megrendezésének kezdeményezése során kifejtett kiemelkedő tevékenységéért.”


dr. Gszelmann Ádám

(Soltvadkert, 1934. szeptember 7. – )
„Dr. Gszelmann Ádámnak, a Felsővárosi Általános Iskola igazgatójának, kiemelkedő szakmai, politikai, vezetői egyéniségéért, munkásmozgalmi és társadalmi tevékenységéért, Kiskunhalas város történelmi kutatásaiért, tudományos munkásságáért.”


Varró József

(Kóka, 1944. március 2. – )
„Varró József Hör hadnagy elvtársnak, a BM Határőrség Kiskunhalasi kerület lovas-iskola parancsnok–helyettesének, kiemelkedő szakmai és nevelő munkájáért, nemzetközi és hazai lovasversenyeken elért kiemelkedő sporteredményeiért.”

 

 

1986 Kiskunhalas városért kitüntetés


1986. augusztus 20.: Kiskunhalas városért kitüntetés

Tóth Abonyi Balázs

(Kiskunhalas, 1926. augusztus 1. – Kiskunhalas, 1999. január 19.)
„Tóth Abonyi Balázs elvtársnak, a BM. Határőrség szíjgyártó mesterének, a szíjgyártó mesterség megőrzése és művészi szintre emelése érdekében kifejtett négy évtizedes tevékenységéért.”


Szemerédi László

(Kiskunhalas, 1938. április 7. – )
„Szemerédi László elvtársnak, a Kiskunhalasi Általános Művelődési Központ igazgatójának, a képzőművészet, a művészeti formák kiskunhalasi terjesztése, az esztétikai nevelés terén kifejtett kimagasló munkásságáért.”


Márta Sándor

(Fényeslitke, 1927. május 14. – Kiskunhalas, 2000. március 31.)
„Márta Sándor elvtársnak, a MÁV nyugdíjas mozdonyvezetőjének, a MÁV Lokomotív Horgászegyesület horgászmesterének, a Sóstó természeti környezetének védelme, pihenőhellyé, horgászparadicsommá alakítása érdekében kifejtett 15 éves társadalmi tevékenységéért.”

 

 

1985 Kiskunhalas városért kitüntetés

Katona István

(Kecskemét, 1933. augusztus 15. – Kiskunhalas, 2005. február 15.)
„Katona Istvánnak a Kiskunhalas városi és városkörnyéki megyei tanácstagi csoport vezetőjének, az Állami Gazdaság igazgatójának, a nagyüzemi mezőgazdaság fejlesztése terén kifejtett eredményes tevékenységéért és kiemelkedő társadalmi munkásságáért, közösségformáló tevékenységéért.”


Mácsai János

(Kalocsa, 1913. január 19. – Kiskunhalas, 1989. )
„Mácsai János nyugalmazott iskolaigazgatónak, 35 éves tanácstagi tevékenysége során kifejtett átlagon felüli várospolitikai, városfejlesztési tevékenységéért, több évtizedes munkásmozgalmi és közéleti tevékenységéért.”


Tánczos Sándor

(Szeged, 1926. szeptember 12. – )
„Tánczos Sándor nyugalmazott tanácselnöknek, a város szocialista fejlődése érdekében kifejtett kiemelkedő politikai, gazdasági és városfejlesztési tevékenységéért.”

 

 

1984 Kiskunhalas városért kitüntetés

 

Fekete Dezső

(Pély, 1925. március 6. – Bácsalmás, 1993. március 15.)
„Fekete Dezsnek a Város Könyvtár főkönyvtárosának, a városi helytörténeti munkában nyújtott kiemelkedő munkássága elismeréseként.”


Horváth István

(Tompa, 1931. november 27. – Kiskunhalas, 1988. június 19.)
„Horváth Istvánnak, a Kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium nyugalmazott testnevelő tanárának a „Szilády Kupa” alapítása és nemzetközi rangra emelése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréséül.”


Mészáros Imre

(Kiskunhalas, 1925. november 9. – Kiskunhalas, 1995. november 17.)
„Mészáros Imrének a Kiskunhalas és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet Elnökének a város kereskedelmi életében több évtizeden át nyújtott kiemelkedő tevékenysége és társadalmi munkássága elismeréseként.”

 

 

1983 Kiskunhalas városért kitüntetés

 

Bodrogi Tibor

(Szenttamás, 1923. április 30. – )
„Bodrogi Tibornak a Papíripari Vállalat Kiskunhalasi Gyárának nyugalmazott igazgatójának a város iparosítása terén kifejtett eredményes tevékenysége és kiemelkedő társadalmi munkássága elismeréseként.”

Horváth Lászlóné Béres Erzsébet

(Kömlőd, 1903. május 27. – Kiskunhalas, 1999. augusztus 5.)
„Horváth Lászlóné Béres Erzsébetnek, a Gózon István Művelődési Központ nyugalmazott igazgatójának kiemelkedő kulturális-nevelő és közéleti tevékenysége elismeréseként.”

Sipos János

(Kelebia, 1932. július 18. – )
„Sipos Jánosnak a Bács-Kiskun Megyei Tanács VB. Kiskunhalasi Járási Hivatala Elnökének több évtizedes munkásmozgalmi tevékenysége és társadalmi munkássága elismeréseként.”

 

 

1982 Kiskunhalas városért kitüntetés

 

Babud Imre

(Kiskunhalas, 1931. április 27. – )
„Babud Imre BIK Kirendeltségvezetőnek a város közéletének formálása, a lakossági ellátás szervezése, a fiatalok lakásépítése terén nyújtott eredményes tevékenységéért.”

 

Bereczky Lóránd

(Békés, 1940. augusztus 12. – )
„Dr. Bereczky Lóránd művészettörténésznek a város lakossága képzőművészeti ismereteinek gyarapításáért, a kortárs magyar képzőművészek alkotásainak megismertetése terén végzett kimagasló eszmei és szakmai munkásságáért.”

 

dr. Csetényi Artur

(Békés, 1910. november 26. Békés. – Kiskunhalas, 1995. november 21.)
„Dr. Csetényi Artur vezető főorvosnak az egészséges emberi környezet kialakítása és védelme terén kifejtett kimagasló több évtizedes munkásságáért.”

 

 

1981 Kiskunhalas városért kitüntetés

 

Vincze Ferenc

(Zólyom, 1916. május 7. –Kiskunhalas, 2004. június 22. )
„Vincze Ferenc nyugdíjas tanácselnöknek, Kiskunhalas város szocialista fejlődése érdekében, az iparosítás, a foglalkoztatási gondok megoldása és a mezőgazdaság szocialista átszervezése terén kifejtett kimagasló szervező és irányító tevékenységéért.”


dr. Szentmiklósi László

(Pesterzsébet, 1920. június 10. – Kiskunhalas, 1984. )
„Dr. Szentmiklósi László osztályvezető főorvosnak, a lakosság egészségügyi ellátása színvonalának emelése érdekében, a sebészgenerációk felnevelésében nyújtott példamutató és kimagasló gyógyító tevékenységéért.”

Hirling József

(Zebegény, 1928. január 19. –Kiskunhalas, 2016. január 17. )
„Hirling József határőr alezredesnek, a nemzetközi lovasversenyek szervezésében és irányításában, a város nemzetközi kapcsolatainak szélesítésében kifejtett kiemelkedő munkásságáért.”

 

1980 Kiskunhalas városért kitüntetés

1980. augusztus 20: Kiskunhalas városért kitüntetés

Fazekas József

(Kiskunhalas, 1904. augusztus 27. – Kiskunhalas, 1980. szeptember 8.)
„Fazekas József nyugdíjasnak Kiskunhalas város politikai, gazdasági fejlődése és társadalom szerkezetének alakításában több évtizeden át kifejtett tevékenysége elismeréséül.”


Vorák József

(Makó, 1915. április 30. – Kiskunhalas, 1984. március 16.)
„Vorák József nyugdíjas múzeumigazgatónak a több, mint 30 éves néprajzi- és helytörténeti munkássága – különösen a kiskunhalasi monográfia és csipkekönyv szerkesztésében való közreműködésének elismeréséül.”

Diószegi Balázs

(Kunszentmiklós, 1914. február 16. – Kiskunhalas, 1999. február 2.)
„Diószegi Balázs Munkácsy–díjas festőművésznek, aki hosszú évek óta városunkban él, megörökítette mindazon történelmi emlékeket, amelyből a jövő nemzedéke megismerheti elődei életformáját. Tevékenysége fontos láncszem a képzőművészeti életnek Kiskunhalas várossal való kapcsolatában. E munkássága elismeréséül.”

1979 Kiskunhalas városért kitüntetés

dr. Dunai Péter

(Tiszafüred, 1921. július 25. – Kiskunhalas, 1991. augusztus 14.) „dr. Dunai Péter ny. vb. elnökhelyettesnek. Kiskunhalas város politikai és gazdasági fejlődése érdekében, a mezőgazdaság szocialista átszervezése és a mezőgazdasági szövetkezetek megerősítése érdekében kifejtett eredményes tevékenységéért.”

Modok Balázs

(Kiskunhalas, 1914. december 18. – ) „Modok Balázs nyugdíjasnak, Kiskunhalas város politikai és gazdasági fejlődése érdekében, az iparosítás területén kifejtett eredményes szervező és irányító tevékenységéért.”

 

Paczolay Gyula

(Budapest VIII., 1941. április 9. – ) „Paczolay Gyula testnevelőtanárnak Kiskunhalas város tornasportjának fejlesztése és országos szintre emelése érdekében kifejtett eredményes tevékenységéért.”