Menü bezárása
Asztali nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2021. január 23. | Ma Zelma és Rajmund és Emerencia napja van.
Elektronikus ügyintézés

Pályázati felhívás - Könyvtár igazgató

27
04
2018

Kiskunhalas Város Képviselő - testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára  igazgató (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 


Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 


A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. július 1. naptól, 2023. június 30. napjá-ig szól. 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 11. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL törvényben és ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 


Pályázati feltételek:

•  Felsőfokú képesítés, 

•  Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy 

•  nem szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, valamint OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel és 

•  a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy a 2. alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett. 

•  Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll közgyűjteményi intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, és a szakmai gyakorlat igazolása. 

•  Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemezésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program. 

•   A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések. 

•  A szakirányú végzettséget és szakképzettséget, igazoló okiratok másolatai azzal, hogy legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői titkárságán. 

•  30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 

•  A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal közművelődési referens nyújt, a 77/523-152 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

•  Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalas Város Képviselő - testülete címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/98/2018 , valamint a beosztás megnevezését: "Pályázat a Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására". 

vagy

•  Személyesen: Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat személyesen hallgatja meg egy szakmai bizottság. A bizottság írásban foglalt szakmai véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Kiskunhalas Város Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•  www.kiskunhalas.hu - 2018. április 30.

• Halasi Tükör - 2018. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására” tárgymegjelöléssel 3 példányban papíron és egy példányban elektronikusan. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 

Kiskunhalas Város Képviselő - testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára  igazgató (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 


Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 


A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. július 1. naptól, 2023. június 30. napjá-ig szól. 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 11. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL törvényben és ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 


Pályázati feltételek:

•  Felsőfokú képesítés, 

•  Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy 

•  nem szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, valamint OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel és 

•  a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy a 2. alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett. 

•  Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll közgyűjteményi intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, és a szakmai gyakorlat igazolása. 

•  Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemezésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program. 

•   A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések. 

•  A szakirányú végzettséget és szakképzettséget, igazoló okiratok másolatai azzal, hogy legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői titkárságán. 

•  30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 

•  A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal közművelődési referens nyújt, a 77/523-152 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

•  Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalas Város Képviselő - testülete címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/98/2018 , valamint a beosztás megnevezését: "Pályázat a Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására". 

vagy

•  Személyesen: Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat személyesen hallgatja meg egy szakmai bizottság. A bizottság írásban foglalt szakmai véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Kiskunhalas Város Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•  www.kiskunhalas.hu - 2018. április 30.

• Halasi Tükör - 2018. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására” tárgymegjelöléssel 3 példányban papíron és egy példányban elektronikusan. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 

Hol vagyok? Városi hírek
KERÜLJE A SORBAN ÁLLÁST!
Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti.
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai

Ismerje meg Ön is Kiskunhalas magával ragadó történetét, a kezdetektől napjainkig!

Az öt kötetből álló sorozat megvásárolható a Thorma János Múzeumban, továbbá már ingyenesen, elektronikus formátumban is elérhető.

A kötetek letöltése