Menü bezárása
Asztali nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2020. október 25. | Ma Blanka és Bianka napja van.
Elektronikus ügyintézés

Pályázati felhívás - Építésügyi hatósági ügyintéző

02
09
2019

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal építésügyi hatósági ügyintéző munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 15. pontja 

Ellátandó feladatok:

Építmények építési fennmaradási, használatbavételi, bontási engedélyezési eljárásnak lefolytatási és használatbavétel tudomásul vétele. Más hatóságok megkeresésére adatszolgáltatás, szakhatóságként közreműködés. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti I. fokú általános építésügyi hatósági hatáskörben az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatóság szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet szerinti I. fokú építésügyi hatósági eljárások lefolytatása, a feladatkörhöz kapcsolódó adminisztratív feladatok (statisztikai jelentések, tájékoztatások, adatszolgáltatások) ellátása. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyzői hatáskörbe tartozó körzeti (Kiskunhalas Járás települései) I. fokú építéshatósági feladatok ellátása. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/20112. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti I. fokú építésügyi hatósági eljárásokban hozandó hatósági döntések és iratok kiadmányozásra történő előkészítése az építésügyi hatósági engedélyezési eljárását támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) használatával, a szükséges eljárási cselekmények megtétele (hatósági helyszíni ellenőrzés, helyszíni szemle stb.) ügyfélszolgálati feladatok ellátása a hivatal ügyfélfogadási idejéhez igazodóan. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek:

-Magyar állampolgárság,

-Cselekvőképesség,

-Büntetlen előélet,

-Főiskola, 

-Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, 

-vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség (műszaki képzési területen legalább 139 kredit igazolása a 343/2006.(XII.23)Korm.r. 4. sz. melléklet szerint), 

-Felhasználói szintű Internetes alkalmazások, 

-Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

-B kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-Fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kőrösi Dezső nyújt, a 77/523-161 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

-Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/1327/2019 , valamint a munkakör megnevezését: építésügyi hatósági ügyintéző. 

vagy

-Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 23. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

- www.kiskunhalas.hu - 2019. szeptember 2.

- Halasi Tükör - 2019. szeptember 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal építésügyi hatósági ügyintéző munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 15. pontja 

Ellátandó feladatok:

Építmények építési fennmaradási, használatbavételi, bontási engedélyezési eljárásnak lefolytatási és használatbavétel tudomásul vétele. Más hatóságok megkeresésére adatszolgáltatás, szakhatóságként közreműködés. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti I. fokú általános építésügyi hatósági hatáskörben az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatóság szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet szerinti I. fokú építésügyi hatósági eljárások lefolytatása, a feladatkörhöz kapcsolódó adminisztratív feladatok (statisztikai jelentések, tájékoztatások, adatszolgáltatások) ellátása. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyzői hatáskörbe tartozó körzeti (Kiskunhalas Járás települései) I. fokú építéshatósági feladatok ellátása. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/20112. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti I. fokú építésügyi hatósági eljárásokban hozandó hatósági döntések és iratok kiadmányozásra történő előkészítése az építésügyi hatósági engedélyezési eljárását támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) használatával, a szükséges eljárási cselekmények megtétele (hatósági helyszíni ellenőrzés, helyszíni szemle stb.) ügyfélszolgálati feladatok ellátása a hivatal ügyfélfogadási idejéhez igazodóan. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek:

-Magyar állampolgárság,

-Cselekvőképesség,

-Büntetlen előélet,

-Főiskola, 

-Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, 

-vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség (műszaki képzési területen legalább 139 kredit igazolása a 343/2006.(XII.23)Korm.r. 4. sz. melléklet szerint), 

-Felhasználói szintű Internetes alkalmazások, 

-Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

-B kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-Fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kőrösi Dezső nyújt, a 77/523-161 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

-Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/1327/2019 , valamint a munkakör megnevezését: építésügyi hatósági ügyintéző. 

vagy

-Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 23. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

- www.kiskunhalas.hu - 2019. szeptember 2.

- Halasi Tükör - 2019. szeptember 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Hol vagyok? Városi hírek
KERÜLJE A SORBAN ÁLLÁST!
Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti.
KORONAVÍRUS
TÁJÉKOZTATÓ!
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai

Ismerje meg Ön is Kiskunhalas magával ragadó történetét, a kezdetektől napjainkig!

Az öt kötetből álló sorozat megvásárolható a Thorma János Múzeumban, továbbá már ingyenesen, elektronikus formátumban is elérhető.

A kötetek letöltése