Váltás az akadálymentes honlapra

EFOP-3.9.2

26
03
2018

A kedvezményezett neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Konzorciumi partnerek: Tompa Város Önkormányzata, Kisszállás Község Önkormányzata, Pirtó Község Önkormányzata, Harkakötöny Község Önkormányzata 

A projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban 

A szerződött támogatás összege: 500 000 000 Ft 

A támogatás mértéke: 100 % 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 12. 26. 

Projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00004A projekt tartalmának bemutatása:

A Kiskunhalas Város Önkormányzata vezette konzorcium 500 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósítja meg „Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban” című projektjét. A tevékenységek 48 hónapon keresztül 2017. december 27. és 2021. december 26. közötti időben Kiskunhalason, Tompán, Kisszálláson, Harkakötönyben, Pirtón szervezett tevékenységekkel igyekeznek a humán kapacitások területi egyenlőtlenségeit kiegyenlíteni. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Célja a humán közszolgáltatások területén jelentkező területi különbségek csökkentése, a humán közszolgáltatások minőségi javítása.

A projekt széles körű, iskolák, óvodák, civil szervezetek, közművelődési intézmények, könyvtárak, szociális szolgáltató intézmény becsatornázásával kerül lebonyolításra.  Célja szerint hozzájárul többek között a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez, felsőoktatáshoz való hozzáféréséhez iskolán kívüli programok megvalósításához, személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységekhez, komplex óvodai szolgáltatásfejlesztéshez, az egész életen át tartó tanuláshoz, a társadalmi beilleszkedéshez, a személyes fejlődés és a foglalkoztatás szempontjából nélkülözhetetlen alapkompetenciák fejlesztéséhez. A projektmegvalósítás során az alábbi tevékenységek várhatók: továbbképzések a humán közszolgáltatási dolgozók részvételével, szemléletformáló akciók megvalósítása, tanulók részére pénzügyi tudatosság, fenntartható fejlődés, hétvégi és szünidei programok, tehetséggondozást, életpályaépítést, továbbtanulást segítő akciók. A projektben támogatják a hátrányos helyzetű tanulók nyelvvizsga szerződését, ösztöndíjrendszert alakítanak ki Kiskunhalason, Kisszálláson és Tompán. Az óvodai szolgáltatásfejlesztés az óvónők továbbképzésével, óvodások és szüleik számára szervezett programokkal, rendezvényekkel, szolgáltatásokkal valósul meg. A projekt hozzájárul a humán közszolgáltatások minőségi fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók közneveléshez, felsőoktatási rendszerhez való hozzáféréséhez, a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének javításához, a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztéshez, az egész életen át tartó tanuláshoz, a foglalkoztatáshoz szükséges alapkompetenciák fejlesztéséhez. Sor kerül az iskolai-óvodai szociális segítő hálózat fejlesztésére is. 


http://kiskunhalas.hu/hirek/ingyenes_nyari_napkozit_szervez_a_varoshaza

A kedvezményezett neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Konzorciumi partnerek: Tompa Város Önkormányzata, Kisszállás Község Önkormányzata, Pirtó Község Önkormányzata, Harkakötöny Község Önkormányzata 

A projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban 

A szerződött támogatás összege: 500 000 000 Ft 

A támogatás mértéke: 100 % 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 12. 26. 

Projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00004A projekt tartalmának bemutatása:

A Kiskunhalas Város Önkormányzata vezette konzorcium 500 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósítja meg „Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban” című projektjét. A tevékenységek 48 hónapon keresztül 2017. december 27. és 2021. december 26. közötti időben Kiskunhalason, Tompán, Kisszálláson, Harkakötönyben, Pirtón szervezett tevékenységekkel igyekeznek a humán kapacitások területi egyenlőtlenségeit kiegyenlíteni. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Célja a humán közszolgáltatások területén jelentkező területi különbségek csökkentése, a humán közszolgáltatások minőségi javítása.

A projekt széles körű, iskolák, óvodák, civil szervezetek, közművelődési intézmények, könyvtárak, szociális szolgáltató intézmény becsatornázásával kerül lebonyolításra.  Célja szerint hozzájárul többek között a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez, felsőoktatáshoz való hozzáféréséhez iskolán kívüli programok megvalósításához, személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységekhez, komplex óvodai szolgáltatásfejlesztéshez, az egész életen át tartó tanuláshoz, a társadalmi beilleszkedéshez, a személyes fejlődés és a foglalkoztatás szempontjából nélkülözhetetlen alapkompetenciák fejlesztéséhez. A projektmegvalósítás során az alábbi tevékenységek várhatók: továbbképzések a humán közszolgáltatási dolgozók részvételével, szemléletformáló akciók megvalósítása, tanulók részére pénzügyi tudatosság, fenntartható fejlődés, hétvégi és szünidei programok, tehetséggondozást, életpályaépítést, továbbtanulást segítő akciók. A projektben támogatják a hátrányos helyzetű tanulók nyelvvizsga szerződését, ösztöndíjrendszert alakítanak ki Kiskunhalason, Kisszálláson és Tompán. Az óvodai szolgáltatásfejlesztés az óvónők továbbképzésével, óvodások és szüleik számára szervezett programokkal, rendezvényekkel, szolgáltatásokkal valósul meg. A projekt hozzájárul a humán közszolgáltatások minőségi fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók közneveléshez, felsőoktatási rendszerhez való hozzáféréséhez, a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének javításához, a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztéshez, az egész életen át tartó tanuláshoz, a foglalkoztatáshoz szükséges alapkompetenciák fejlesztéséhez. Sor kerül az iskolai-óvodai szociális segítő hálózat fejlesztésére is. 


http://kiskunhalas.hu/hirek/ingyenes_nyari_napkozit_szervez_a_varoshaza

2018.03.26,27. Húsvéti kézműves foglalkozások.docx
2018.03.Szivárvány.docx
2018.03.Term.tud.köre.docx
2018.04.13. Szakmák bemutatója.docx
2018.04.24. Pénzügyi szakm. kir..docx
2018.04.24. Szülői előadás.docx
2018.04.Autóbusz.docx
2018.04.Malacpersely klub.docx
2018.05.31. Gyermeknap.docx
2018.05.31. ÖKO-varroda.docx
2018.06.01. Családi nap.docx
2018.06.05. Lát. a gyógyn. világába.docx
2018.06.08. Szülő-óvodapedagógus tal..docx
2018.06.11. Szakm.kir..docx
2018.06.20. Fórum.docx
2018.07.02.Term.tud.köre tábor.docx
2018.07.Nyári napközi.docx
2018.07.Szoc.assz.képzés.docx
2018.08.Ösztöndíj.docx
2018.09.20. Fórum 2..docx
2018.09.26. P.ügyi.szakm. kir..docx
2018.09.28.Fogy.véd.ea..docx
2018.09.29.Családi nap.docx
2018.09.Demenc.gond.képz..docx
2018.10.12. Környezeti kir..docx
2018.10.13. Óvodaped.képz.docx
2018.10.17.-19. Óvodaped.képz..docx
2018.10.24.Bibloter..docx
2018.10.26. Vend.l.szakm.bem..docx
2018.11.15. Szülői előadás.docx
2018.11.19. Pénzügyi ea.sor..docx
2018.11.Mediáció.docx
2018.11.Segítő szake.-szenv.bet..docx
2018.12.07. Tud. fogy.nap.docx
2018.12.10. Szakmaorient. kir..docx
2018.12.17. Tud. ünnepvárás.docx
2018.12.Segítő besz.-kiégés.docx
2019.01-06. Demenciagondozó képzés.docx
2019.01-06. Szociális asszisztens képzés.docx
2019.02.06-08. Óvodapedagógus képzés.docx
2019.03.21. Vendéglátós szakmák bemutatója.docx
2019.04.05. Szakmai kirándulás a Construma kiállításra.docx
2019.04.08. Óvodapedagógus képzés.docx
2019.04.10. Szakmai kirándulás a Bosch-hoz.docx
2019.04.15,17. Húsvéti kézműves foglalkozások.docx
2019.04.29. Környezeti kirándulás Gemencre.docx
2019.05.06. Szakmai kirándulás az Univerhez és a Fornettihez.docx
2019.05.10. Pénzügyi szakmai kirándulás.docx
2019.05.10. Szakmai kirándulás környezeti nevelés témában.docx
2019.05.10. Szakmák bemutatója a Mercedesnél.docx
2019.05.17. Családi egészségnap.docx
2019.05.29. Gyermeknap a Lomb Óvodában.docx
2019.06.03. Fórum 3..docx
2019.06.07. Szülő-óvodapedagógus találkozó.docx
2019.06.11. ÖKO-varroda a Fazekas Iskolában.docx
2019.07. Nyári napközi.docx
2019.07.29. Nyári napközi középiskolásoknak.docx
2019.09.18. Fórum 4..docx
2019.09.25. Pénzügyi szakmai kirándulás.docx
2019.09.27. Szakmaorientációs kirándulás OMÉK.docx
2019.09.28. Családi nap.docx
2019.10.04. Mozgáskoordinációs fejlesztés Lomb Óvoda.docx
2019.10.09. Szakmaorientációs kirándulás festő tanulóknak.docx
2019.10.25. Szülői előadás.docx
2019.10.8-9.Szakmaorientációs kirándulás asztalos tanulóknak.docx
2019.11. Színházi előadás környezeti nevelés témában.docx
2019.12. Busszal a perifériáról az iskolába.docx
2019.12. Szivárvány szakkörök.docx
2019.12.04. Tudatos ünnepvárás.docx
2019.12.Természettudósok köre.docx
2019.Ösztöndíj.docx
Adatlap-ösztöndíj igényléséhez - 2019. január.doc
Adatlap-ösztöndíj igényléséhez - 2020-január.doc
Felhívás - 2020..doc
Felhívás.doc
nyito.sajtokozlemeny.EFOP-3.9.2..pdf
Ösztöndíj-szabalyzat-3_mod_2020.pdf
ösztöndíj-szabályzat-1.sz.módosítás.doc