Menü bezárása
Asztali nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2021. január 20. | Ma Fábián és Sebestyén napja van.
Elektronikus ügyintézés

Egyház

Alsóvárosi Római Katolikus Plébánia


Cím: 6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 14.

Tel./Fax: 77/421-191

Honlap: www.halasplebania.hu

Alapítási év: 1390 előtt

Az anyakönyvezés kezdete: 1769

Szentmisék helye: Szentháromság téri templom, téli időszakban a plébánia udvarán levő közösségi ház kápolnája

Szentmisék ideje: mindennap van esti mise: szeptember első hétfőjétől 17:30-kor, a tavaszi óraállítástól 18:30-kor. Advent köznapjain reggel 6 órakor rorate mise van. Vasárnapokon 8:30 és 10 órakor, valamint este.


Kiskunhalas katolikus vonatkozásban két önálló plébániára oszlik. A Felsővárosi Plébániától kelet-nyugati irányban a Keceli út – Bethlen Gábor tér – Garbai Sándor u. – Kötönyi út vonala választja el. Hozzá tartozik még három település: Balotaszállás, Harkakötöny és Zsana. A középkori plébánia a török hódoltság után megszűnt, újraalapítása 1769-ben történt. A jelenlegi templom és a torony 1769-1770-ben épült, majd a szentélyt 1937-ben lebontva a kereszthajóval és új szentéllyel bővítették dr. Fábián Gáspár budapesti műépítész tervei alapján, majd Malczyk Károly és Pawlik Milada lengyel menekült házaspár festette ki 1944-ben, Baranyi László plébánossága idején. A templom Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére lett felszentelve. Az orgonát 1931-ben Geyer József zenetanár tervei szerint a pécsi Angster cég építette át, mely így három manuálos, 12 regiszteres pneumatikus rendszerű lett. Az orgonát 2010-ben lebontják. Helyére a budaörsi katolikus templomból érkezik egy 1933-ban épült Rieger orgona, melyet teljesen újjá építve helyeznek el a karzaton. A 29 regiszteres hangszer elektromos vezérléssel és új játszóasztallal kerül a régi helyére. A toronysisak vörösrézzel lett borítva 1982-ben. A plébánia udvarán 2004-ben felépítik a Kovács Vince Közösségi Házat. A templom külső felújítása 1992-1994-ben történt, majd 2014-ben újra a teljes külső és a templomkert is megújul. A háború előtt a Kalocsai Iskolanővérek működtettek iskolát, 1997 szeptemberétől a Szent József Katolikus Általános Iskola végzi a katolikus szellemű oktatást és nevelést. 2012-ben veszi át az egyház a Lomb utcai óvodát és a technikumot, amely ma II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumként működik.


Felsővárosi Római Katolikus Plébánia


Cím: 6400 Kiskunhalas, Fácán u. 2.

Tel.: 77/421-067

Alapítási év: 1983

Az anyakönyvezés kezdete: 1971

Templom titulusa: Jézus Szíve

Istentisztelet helye: Felsővárosi templom

Istentisztelet ideje: vasárnap és ünnepnap 730 és 9 órakor


A Római Katolikus Egyházközség Templomépítő Bizottsága 1930. év elején elhatározta, hogy a Felsővárosban, az elemi iskola melletti Erzsébet királyné kertet megvásárolja, és templomot épít. Ezt azonban nem engedélyezte a Polgármesteri Hivatal. 1932-ben viszont eladó lett az Erzsébet királyné kert mögötti nádtetős ház, melyet megvásároltak. A munkálatokat Tóth Lajos építési vállalkozó végezte. 1933. május 24-én, áldozócsütörtökön, dr Haász István tábori püspök szentelte fel az új templomot. A templomnak kettős titulusa van: Jézus Szíve és Lisieuxi Kis Szent Teréz. A Kis Szent Teréz lelkészség 1971 után végül 1983-ban Jézus Szíve plébánia rangra emelkedett. Két búcsút tartanak: Jézus Szíve és Kis Szent Teréz ünnepét követő vasárnapokon.


Kiskunhalasi Református Egyház


Cím: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2.

Tel./Fax: 77/421-123

Alapítási év: vitatott, de 1632-ben már lelkész van

Az anyakönyvezés kezdete: 1678 (protokollum 1668-tól)

Istentisztelet helye: templom (májustól október 31-ig), imaház (november 1-től április végéig)

Istentisztelet ideje: de. 10 óra


Az első halasi református lelkész Myskei György lehetett a XVI. század végén. Ekkor még csak egy egész kis templom állhatott azon a helyen, ahol a mostani van. Ezt többször átépítették, bővítették (1667., 1699., 1771-1772.). A kezdetben torony nélküli templomra először 1703-ban emeltek tornyot, mégpedig a nyugati oldalra. A negyedik bővítés eredménye a mostani állapot, melyet 1814 és 1823 között értek el. A jelenlegi torony 1816-ban készült el (toronyfedele nem azonos a mostanival, a tornyot pedig áthelyezték a keleti oldalra).Az orgonát 1845-ben készítették, a keresztkutat 1848-ban, az úrasztalát 1883-ban. A toronyban két harang van; „fisz” és „a” hang. A modern imaház 1984-1985-ben épült. Az egyház két legnevesebb lelkésze Thormássy János (1777-1814) és Szilády Áron (1862-1922).


Evangélikus Gyülekezet Kiskunhalas


Cím: 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 22.

Tel.: 77/421-912

Alapítási év: 1937

Az anyakönyvezés kezdete: 1937

Istentisztelet helye: Szilády Á. u. 22.

Istentisztelet ideje: minden vasár- és ünnepnap 10 óra


A kiskunhalasi Evangélikus Gyülekezet 1937-ben, a soltvadkerti gyülekezet fiókegyházaként alakult. Első lelkésze Szende Ernő volt. Akkor az istentiszteleteket a Szilády Áron Gimnázium dísztermében tartották. 1945-ben lett önálló gyülekezet. 1945 őszétől a Jósika utca egyik épületében bérelt teremben voltak az istentiszteletek egészen 1978 decemberéig. Ekkortól, az időközben vásárolt Szilády Áron utca 22. szám alatti parókia épületében kialakított imateremben folynak az istentiszteletek. A gyülekezet fennállása alatt Szende Ernő után Virág Gyula, Bachát István és Jeszenszky Tibor szolgáltak a gyülekezetben. Huley Alfréd és Nagy Ilona nyugdíjas lelkészek átmeneti, néhány éves szolgálata után Honti Irén vette át a gyülekezet pásztorolását 1992-ben. Az imatermet 1996-ban bővítették. 1999-2000 között Holecska Anikó lelkész szolgált a gyülekezetben, majd 2001-2007 között Hegyi Emőke, mint gyülekezeti munkatárs. 2007-től ismét Honti Irén lelkész a gyülekezet pásztora. A sokféle gyülekezeti program mellett a közép és általános iskolákban lehetőség van evangélikus hittan oktatásra. A gyülekezet lelkésze a kórházban is végez lelkigondozói, kórházlelkészi szolgálatot. A szórványterületeket tekintve (mintegy tíz város, falu tartozik Kiskunhalashoz) 2000-től Pirtón tartunk szabadtéri istentiszteleteket. A gyülekezet vezetősége nyitott az új kezdeményezésekre, a modern és ökumenikus gondolkodásra. Gyülekezetünkben fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatok ápolását, az őszinte kommunikációt a kölcsönös tisztelet és az elfogadó szeretet szellemében.


Kiskunhalasi Baptista Gyülekezet


Cím: 6400 Kiskunhalas, Nagy-Szeder István utca 24/A.

Tel.: 06-20/886-4414

Honlap: www.baptistatemplom.hu

Alapítási év: 1890

Anyakönyvezés kezdete: 1890

Istentisztelet helye: 6400 Kiskunhalas, Nagy-Szeder István utca 24/A.

Istentisztelet ideje: csütörtök 18 óra, vasárnap 10 óra


A Békehírnök (a Magyarországi Baptista Egyház hetilapja) több, mint száz esztendős korai példányaiban már megjelentek a gyülekezet missziós hírei. Az első kiskunhalasi hitvalló asszony 1886-ban baptizált (felnőtt keresztségben részesült) Budapesten, akit hamarosan többen követtek. Néhány évvel később a Békehírnök című lap közölte az akkori halasi imaház (Eötvös utca 18.) megnyitását is. Az építkezést Seres Sámuel (1859-1923) lelkipásztorral együtt többen vállalták. Ez az épület mára már lebontásra került, a gyülekezet több mint 10 éve költözött át az új templomba a Kertváros kapujában.

A baptista gyülekezet hitvalló, evangéliumi közösség, amely kész más felekezetű testvéreikkel minden ökumenikus együttműködésre, mindenekelőtt fontosnak tartják az evangéliumnak, Jézus végtelen szeretetének a hirdetését és bemutatását a hétköznapi életben. A gyülekezeti élet szerves része a vasárnaponkénti istentisztelet, a dicsőítő csoport és az énekkar szolgálata. A gyermekek, ifjak és felnőttek számára bibliakörök, házi csoportok működnek. A 300 férőhelyes, minden érdeklődő előtt nyitva álló imaház, a gyülekezeti élet mellett másodsorban kulturális eseményeknek is (komolyzenei hangversenyek, kiállítások, koncertek, oktatás stb.) helyet biztosít. A gyülekezet körzeti állomásai Tompa és Kelebia. Kiskunhalason és Tompán általános iskolákban és középiskolákban baptista hitoktatás is folyik, amelynek fő célja a Biblia ismeretének elmélyítése.


Kiskunhalasi Izraelita Hitközség


Cím: 6400 Kiskunhalas, Petőfi S. u. 1.

Postacím: 6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 24.;

Tel.: 77/423-489

Honlap: www.kiskunhalasizsidosag.hu

Alapítási év: 1851

Anyakönyvezés kezdete: 1850

Az istentisztelet ideje: péntek este


Az 1740-es évektől figyelhető meg a zsidóság betelepülése, legkorábban a Kiskunságban, főként Halason jutottak szerephez a zsidó kereskedők. Az 1850-es években már a városi közjövedelem egyharmadát ők adták. Elsősorban az ipari és a kereskedelmi, illetve a szolgáltatások terén találhatók meg. Számuk a XX. század elejére mintegy 400-450 főt tett ki. A Kiskunhalasi Izraelita Hitközség jelenleg kb. 30 tagot számlál. A közösség tagjainak meghatározó többsége diák vagy fiatal pályakezdő. A hagyományokhoz híven péntek esténként találkoznak a hitközség tagjai a zsinagógában. Mivel a halasi zsidóságnak nincs rabbija, ezért az ünnepek hiteles megtartása érdekében néhány alkalommal rabbit és kántort hív a közösség. Az ünnepek értékét méltó módon emeli az aktuális eseményekhez kapcsolódó, bibliai történeteket bemutató színházi előadás is, amelyet a közösség gyermek tagjai, vagy a hitközség által felkért amatőr színtársulat játszik el. A megemlékezések hitelességét az ünnep történelmi és történeti hátterének bemutatásáról szóló dokumentumok felolvasásával és bemutatásával biztosítják az érdeklődőknek. A hitközség keretein belül lehetőség nyílik a zsidóság ősi hagyományainak megismerésére, valamint héber nyelvtanfolyam indítására is. Az elsődleges és legfontosabb cél a zsidóság történelmi értékeinek megóvása, erkölcsi értékrendjének megtartása és az egyházi kultúrkincs ápolása, amellyel méltó példát állítanak a jövő generációjának embere elé.

 

Források:

-Kiskunhalas Almanach - Városismertető az ezredfordulós Kiskunhalasról. Kiskunhalas Város Önkormányzata, Kiskunhalas, 2002.

-Végső István

Alsóvárosi Római Katolikus Plébánia


Cím: 6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 14.

Tel./Fax: 77/421-191

Honlap: www.halasplebania.hu

Alapítási év: 1390 előtt

Az anyakönyvezés kezdete: 1769

Szentmisék helye: Szentháromság téri templom, téli időszakban a plébánia udvarán levő közösségi ház kápolnája

Szentmisék ideje: mindennap van esti mise: szeptember első hétfőjétől 17:30-kor, a tavaszi óraállítástól 18:30-kor. Advent köznapjain reggel 6 órakor rorate mise van. Vasárnapokon 8:30 és 10 órakor, valamint este.


Kiskunhalas katolikus vonatkozásban két önálló plébániára oszlik. A Felsővárosi Plébániától kelet-nyugati irányban a Keceli út – Bethlen Gábor tér – Garbai Sándor u. – Kötönyi út vonala választja el. Hozzá tartozik még három település: Balotaszállás, Harkakötöny és Zsana. A középkori plébánia a török hódoltság után megszűnt, újraalapítása 1769-ben történt. A jelenlegi templom és a torony 1769-1770-ben épült, majd a szentélyt 1937-ben lebontva a kereszthajóval és új szentéllyel bővítették dr. Fábián Gáspár budapesti műépítész tervei alapján, majd Malczyk Károly és Pawlik Milada lengyel menekült házaspár festette ki 1944-ben, Baranyi László plébánossága idején. A templom Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére lett felszentelve. Az orgonát 1931-ben Geyer József zenetanár tervei szerint a pécsi Angster cég építette át, mely így három manuálos, 12 regiszteres pneumatikus rendszerű lett. Az orgonát 2010-ben lebontják. Helyére a budaörsi katolikus templomból érkezik egy 1933-ban épült Rieger orgona, melyet teljesen újjá építve helyeznek el a karzaton. A 29 regiszteres hangszer elektromos vezérléssel és új játszóasztallal kerül a régi helyére. A toronysisak vörösrézzel lett borítva 1982-ben. A plébánia udvarán 2004-ben felépítik a Kovács Vince Közösségi Házat. A templom külső felújítása 1992-1994-ben történt, majd 2014-ben újra a teljes külső és a templomkert is megújul. A háború előtt a Kalocsai Iskolanővérek működtettek iskolát, 1997 szeptemberétől a Szent József Katolikus Általános Iskola végzi a katolikus szellemű oktatást és nevelést. 2012-ben veszi át az egyház a Lomb utcai óvodát és a technikumot, amely ma II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumként működik.


Felsővárosi Római Katolikus Plébánia


Cím: 6400 Kiskunhalas, Fácán u. 2.

Tel.: 77/421-067

Alapítási év: 1983

Az anyakönyvezés kezdete: 1971

Templom titulusa: Jézus Szíve

Istentisztelet helye: Felsővárosi templom

Istentisztelet ideje: vasárnap és ünnepnap 730 és 9 órakor


A Római Katolikus Egyházközség Templomépítő Bizottsága 1930. év elején elhatározta, hogy a Felsővárosban, az elemi iskola melletti Erzsébet királyné kertet megvásárolja, és templomot épít. Ezt azonban nem engedélyezte a Polgármesteri Hivatal. 1932-ben viszont eladó lett az Erzsébet királyné kert mögötti nádtetős ház, melyet megvásároltak. A munkálatokat Tóth Lajos építési vállalkozó végezte. 1933. május 24-én, áldozócsütörtökön, dr Haász István tábori püspök szentelte fel az új templomot. A templomnak kettős titulusa van: Jézus Szíve és Lisieuxi Kis Szent Teréz. A Kis Szent Teréz lelkészség 1971 után végül 1983-ban Jézus Szíve plébánia rangra emelkedett. Két búcsút tartanak: Jézus Szíve és Kis Szent Teréz ünnepét követő vasárnapokon.


Kiskunhalasi Református Egyház


Cím: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2.

Tel./Fax: 77/421-123

Alapítási év: vitatott, de 1632-ben már lelkész van

Az anyakönyvezés kezdete: 1678 (protokollum 1668-tól)

Istentisztelet helye: templom (májustól október 31-ig), imaház (november 1-től április végéig)

Istentisztelet ideje: de. 10 óra


Az első halasi református lelkész Myskei György lehetett a XVI. század végén. Ekkor még csak egy egész kis templom állhatott azon a helyen, ahol a mostani van. Ezt többször átépítették, bővítették (1667., 1699., 1771-1772.). A kezdetben torony nélküli templomra először 1703-ban emeltek tornyot, mégpedig a nyugati oldalra. A negyedik bővítés eredménye a mostani állapot, melyet 1814 és 1823 között értek el. A jelenlegi torony 1816-ban készült el (toronyfedele nem azonos a mostanival, a tornyot pedig áthelyezték a keleti oldalra).Az orgonát 1845-ben készítették, a keresztkutat 1848-ban, az úrasztalát 1883-ban. A toronyban két harang van; „fisz” és „a” hang. A modern imaház 1984-1985-ben épült. Az egyház két legnevesebb lelkésze Thormássy János (1777-1814) és Szilády Áron (1862-1922).


Evangélikus Gyülekezet Kiskunhalas


Cím: 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 22.

Tel.: 77/421-912

Alapítási év: 1937

Az anyakönyvezés kezdete: 1937

Istentisztelet helye: Szilády Á. u. 22.

Istentisztelet ideje: minden vasár- és ünnepnap 10 óra


A kiskunhalasi Evangélikus Gyülekezet 1937-ben, a soltvadkerti gyülekezet fiókegyházaként alakult. Első lelkésze Szende Ernő volt. Akkor az istentiszteleteket a Szilády Áron Gimnázium dísztermében tartották. 1945-ben lett önálló gyülekezet. 1945 őszétől a Jósika utca egyik épületében bérelt teremben voltak az istentiszteletek egészen 1978 decemberéig. Ekkortól, az időközben vásárolt Szilády Áron utca 22. szám alatti parókia épületében kialakított imateremben folynak az istentiszteletek. A gyülekezet fennállása alatt Szende Ernő után Virág Gyula, Bachát István és Jeszenszky Tibor szolgáltak a gyülekezetben. Huley Alfréd és Nagy Ilona nyugdíjas lelkészek átmeneti, néhány éves szolgálata után Honti Irén vette át a gyülekezet pásztorolását 1992-ben. Az imatermet 1996-ban bővítették. 1999-2000 között Holecska Anikó lelkész szolgált a gyülekezetben, majd 2001-2007 között Hegyi Emőke, mint gyülekezeti munkatárs. 2007-től ismét Honti Irén lelkész a gyülekezet pásztora. A sokféle gyülekezeti program mellett a közép és általános iskolákban lehetőség van evangélikus hittan oktatásra. A gyülekezet lelkésze a kórházban is végez lelkigondozói, kórházlelkészi szolgálatot. A szórványterületeket tekintve (mintegy tíz város, falu tartozik Kiskunhalashoz) 2000-től Pirtón tartunk szabadtéri istentiszteleteket. A gyülekezet vezetősége nyitott az új kezdeményezésekre, a modern és ökumenikus gondolkodásra. Gyülekezetünkben fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatok ápolását, az őszinte kommunikációt a kölcsönös tisztelet és az elfogadó szeretet szellemében.


Kiskunhalasi Baptista Gyülekezet


Cím: 6400 Kiskunhalas, Nagy-Szeder István utca 24/A.

Tel.: 06-20/886-4414

Honlap: www.baptistatemplom.hu

Alapítási év: 1890

Anyakönyvezés kezdete: 1890

Istentisztelet helye: 6400 Kiskunhalas, Nagy-Szeder István utca 24/A.

Istentisztelet ideje: csütörtök 18 óra, vasárnap 10 óra


A Békehírnök (a Magyarországi Baptista Egyház hetilapja) több, mint száz esztendős korai példányaiban már megjelentek a gyülekezet missziós hírei. Az első kiskunhalasi hitvalló asszony 1886-ban baptizált (felnőtt keresztségben részesült) Budapesten, akit hamarosan többen követtek. Néhány évvel később a Békehírnök című lap közölte az akkori halasi imaház (Eötvös utca 18.) megnyitását is. Az építkezést Seres Sámuel (1859-1923) lelkipásztorral együtt többen vállalták. Ez az épület mára már lebontásra került, a gyülekezet több mint 10 éve költözött át az új templomba a Kertváros kapujában.

A baptista gyülekezet hitvalló, evangéliumi közösség, amely kész más felekezetű testvéreikkel minden ökumenikus együttműködésre, mindenekelőtt fontosnak tartják az evangéliumnak, Jézus végtelen szeretetének a hirdetését és bemutatását a hétköznapi életben. A gyülekezeti élet szerves része a vasárnaponkénti istentisztelet, a dicsőítő csoport és az énekkar szolgálata. A gyermekek, ifjak és felnőttek számára bibliakörök, házi csoportok működnek. A 300 férőhelyes, minden érdeklődő előtt nyitva álló imaház, a gyülekezeti élet mellett másodsorban kulturális eseményeknek is (komolyzenei hangversenyek, kiállítások, koncertek, oktatás stb.) helyet biztosít. A gyülekezet körzeti állomásai Tompa és Kelebia. Kiskunhalason és Tompán általános iskolákban és középiskolákban baptista hitoktatás is folyik, amelynek fő célja a Biblia ismeretének elmélyítése.


Kiskunhalasi Izraelita Hitközség


Cím: 6400 Kiskunhalas, Petőfi S. u. 1.

Postacím: 6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 24.;

Tel.: 77/423-489

Honlap: www.kiskunhalasizsidosag.hu

Alapítási év: 1851

Anyakönyvezés kezdete: 1850

Az istentisztelet ideje: péntek este


Az 1740-es évektől figyelhető meg a zsidóság betelepülése, legkorábban a Kiskunságban, főként Halason jutottak szerephez a zsidó kereskedők. Az 1850-es években már a városi közjövedelem egyharmadát ők adták. Elsősorban az ipari és a kereskedelmi, illetve a szolgáltatások terén találhatók meg. Számuk a XX. század elejére mintegy 400-450 főt tett ki. A Kiskunhalasi Izraelita Hitközség jelenleg kb. 30 tagot számlál. A közösség tagjainak meghatározó többsége diák vagy fiatal pályakezdő. A hagyományokhoz híven péntek esténként találkoznak a hitközség tagjai a zsinagógában. Mivel a halasi zsidóságnak nincs rabbija, ezért az ünnepek hiteles megtartása érdekében néhány alkalommal rabbit és kántort hív a közösség. Az ünnepek értékét méltó módon emeli az aktuális eseményekhez kapcsolódó, bibliai történeteket bemutató színházi előadás is, amelyet a közösség gyermek tagjai, vagy a hitközség által felkért amatőr színtársulat játszik el. A megemlékezések hitelességét az ünnep történelmi és történeti hátterének bemutatásáról szóló dokumentumok felolvasásával és bemutatásával biztosítják az érdeklődőknek. A hitközség keretein belül lehetőség nyílik a zsidóság ősi hagyományainak megismerésére, valamint héber nyelvtanfolyam indítására is. Az elsődleges és legfontosabb cél a zsidóság történelmi értékeinek megóvása, erkölcsi értékrendjének megtartása és az egyházi kultúrkincs ápolása, amellyel méltó példát állítanak a jövő generációjának embere elé.

 

Források:

-Kiskunhalas Almanach - Városismertető az ezredfordulós Kiskunhalasról. Kiskunhalas Város Önkormányzata, Kiskunhalas, 2002.

-Végső István

Hol vagyok? Kiskunhalas / Egyház
KERÜLJE A SORBAN ÁLLÁST!
Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti.
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai

Ismerje meg Ön is Kiskunhalas magával ragadó történetét, a kezdetektől napjainkig!

Az öt kötetből álló sorozat megvásárolható a Thorma János Múzeumban, továbbá már ingyenesen, elektronikus formátumban is elérhető.

A kötetek letöltése