Hirdetmény- Halasi Városgazda Zrt.

A Halasi Városgazda Zrt., mint Kiskunhalas Város Önkormányzatának Vagyongazdálkodója, Felhívást tesz közzé a Kiskunhalas belterület 1815/110 és az 1815/111 hrsz-on nyilvántartott ingatlanok hasznosításáról.
Ajánlatot tehet a természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Ingatlan adatai:


SSZ INGATLAN CÍME                        HRSZ      ALAPTERÜLETE  MEGNEVEZÉSE                                                            MINIMÁL ÁR
1      Kiskunhalas, Kőrösi út 2.    1815/110    3575 m2                 beépítetlen terület                                                        10.693.348 Ft
2      Kiskunhalas, Kőrösi út 2.     1815/111   4783 m2                  társasház (elbontva, átminősítés folyamatban)    14.306.652 Ft

A hasznosítási feltételek:
-    köztartozás mentes vállalkozás
-    mindkét ingatlan együttes hasznosítása
-    hasznosítási javaslat 5 éven belüli megvalósítása
-    munkahelyteremtés

Ajánlattételi határidő:  Az ajánlatokat az arra rendszeresített formanyomtatványokon 2017. május 29. napjától, legkésőbb 2017. június 30. (péntek) 11.00 óráig lehet benyújtani.


Az ajánlat benyújtásának helye:    Halasi Városgazda Zrt. 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Ügyfélfogadási időben személyesen

Nyitvatartási idő: Hétfőtől, Szerdáig 8-15 óra, Pénteken 8.00-11.00 óra között. Csütörtökön ügyfélfogadás nincs!

Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, az arra rendszeresített formanyomtatványokat kitöltve, zárt borítékban "Kőrösi úti ingatlanok hasznosítása” jeligével lehet. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét. Hiánypótlásra lehetőség nincs.

Az erre a célra rendszeresített formanyomtatványok átvétele (2017. május 29. napjától) és további felvilágosítás kérhető a Halasi Városgazda Zrt. 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. szám alatti központi irodájában, az alábbi időpontokban:
Hétfőtől , Szerdáig 8-15 óráig, Pénteken 8-11 óráig, Csütörtökön ügyfélfogadás nincs!

Az ajánlatok benyújtásának ideje alatt lehetőség van az ingatlanok megtekintésére, mely igényt a Halasi Városgazda Zrt-nél kell jelezni. Telefonos egyeztetés : 77/421-833 számon kérhető.

A hasznosítási javaslat kiírója az Nvtv.  13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli és azok között versenyeztetés általános szabályai szerint eljárást folytat le.

Hirdetmény letöltése


Kiskunhalas,2017. május 29.
                                

Halasi Városgazda Zrt.

  2017:05:26

Tájékoztatás- Adatgyűjtés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Kiskunhalas település egy részén  kötelező  adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint, június 1-jei eszmei időponttal. Az összeírók május 24-e és június 15-e között végzik a személyes adatfelvételt.

A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve: 2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2017

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik, az Önök településén név szerint: Bagi Bertalan és Baginé Pörge Matild Mária

A válaszadásra kijelölteket véletlenszerűen választottuk ki, matematikai statisztikai mintavételi módszerrel. A válaszadás a kijelölt háztartások számára kötelező, akik részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez.

Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik, és az adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.

A felvétel módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.

Köszönjük együttműködésüket a felmérés sikeres végrehajtásában!

Központi Statisztikai Hivatal

  2017:05:25

Tájékoztatás

Dr. Drozdik Ferenc Megyei Főosztályvezető-helyettes a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

A magas patogenitású madárinfluenza megbetegedések miatt elrendelt megfigyelési körzetet 2017.05.24. nappal feloldja.

Határozat letöltése

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Dr. Drozdik Ferenc Megyei Főosztályvezető-helyettes

  2017:05:23

Anyakönyvi hírek

 

Születtek:

Juhász Máté Tamás (Lendvai Szabina) Kiskőrös, Czibolya Péter (Széll Adrienn) Kiskunhalas, Bálind Léna Margit (Katymarac Renáta) Jánoshalma, Tóth Zsombor Dominik (Ambrus Beáta) Kiskunhalas, Erdélyi Lili (Tatár Evelin Abigél) Kiskunhalas

 

Házasságot kötöttek:

Kálmán József és Tartoczki Edina, Vizkeleti Gábor és Stalter Gabriella, Vajda Péter és Schmél Lilla


Elhunytak:


Hurtony Józsefné Kádár Ilona (Kiskunhalas), Lakatos Ferenc József (Kelebia), Ranga Imréné Dénes Mária (Kiskőrös), Szilágyi Zoltán Béla (Budapest XXI.)
Kelemen István (Kiskőrös), Ádám Balázsné Langó Irén Mária (Páhi), Biró István (Kiskunhalas), Faddi Sándorné Pelikán Anikó Katalin (Kiskunhalas)
Czuczi Józsefné Lipák Julianna (Kiskunhalas), Szűcs Imre (Kiskunhalas), Rékasi Ernőné Korpádi Ildikó (Kecel)

  2017:05:23

 KözleményKözlemény az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály új telefonszámairól


Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Kiskunhalasi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 2017. június 1-jétől az alábbi telefonszámokon érhető el:

77/795-280,
77/795-281.


Kiskunhalas, 2017. május 22.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kiskunhalasi Járási Hivatala

  2017:05:23
           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12