Pályázati felhívás

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös

Önkormányzati Hivatal költségvetési csoportjában analitikus nyilvántartó munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. pontja alapján pénzügyi-számviteli feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A tárgyi eszközök nyilvántartása, főkönyvvel való egyezőség biztosítása, valamint az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartás, analitikus és főkönyvi nyilvántartással megegyező, naprakész vezetése és a kapcsolódó adatszolgáltatások határidőben történő továbbítása Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában. Elvégez minden egyéb feladatot amivel esetenként a jegyző megbízza.

Bővebben >>

  2017:05:11

FIGYELEM FELHÍVÁS – helyi iparűzési adóbevallással kapcsolatban -
KÖNYVELŐK, KÖNYVELŐ IRODÁK, VÁLLALKOZÁSOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az e-nyomtatványok használatához szíveskedjenek a meghatalmazásokat adóhatóságunkhoz papíralapon megküldeni. Meghatalmazás hiányában a beküldött nyomtatványokat nem áll módunkban feldolgozni, azt a továbbiakban, mint be nem küldött nyomtatványt kezeljük, annak következményeivel együtt.

A már beküldött meghatalmazást újból megküldeni nem kell, amennyiben annak tartalmában változás nem történt.
Következő esetekben nem kérünk meghatalmazást:
- Saját ügyfélkapun megküldött nyomtatvány,
- Társas vállalkozás, alapítvány, egyesületek stb. képviseletére jogosult ügyfélkapuján keresztül beküldött nyomtatványok, amennyiben a vállalkozás, egyesület, alapítvány stb. neve mellé fel van tüntetve a képviseletre jogosult neve is.

Ismételten jelezzük, hogy iparűzési adóban az adó mértéke 2017. január 01-től 2%-ról 1,9%-ra csökkent. Amennyiben a bevallásokat nem adóhatóságunk e-nyomtatványának használatával küldik meg, szíveskedjenek a 2017. évre megállapítandó adóelőleg kiszámításánál a csökkenést figyelembe venni, és az adóelőleget 1,9%-kal számolni. (Ajánljuk szíves figyelmébe a www.kiskunhalas.hu oldalról letölthető önkormányzati e-nyomtatvány használatát, mivel az automatikusan 1,9%-kal számol 2017. évi adóelőleg megállapításánál!)


Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és családi gazdaságok, amennyiben érvényesíteni kívánják az önkormányzat által biztosított adómentességet (2 millió Ft), akkor a tagoknak nem a „J” jelű lapon kell nyilatkozni, hanem külön-külön bevallást kell benyújtani. (Amennyiben csak nyilatkoznak a tagok, technikailag nem tudjuk rögzíteni a számadatokat, mely alapján a mentesség érvényesíthető lenne.)

Kiskunhalas, 2017. május 9.

Köszönettel!
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
Adócsoport

 

 

 

  2017:05:09

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha


neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiséghez
való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,
vallási-
vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete
 
vagy egyéb tulajdonsága miatt   hátrányos megkülönböztetés éri!


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.


Keresse fel Dr. Tóth Edina Bács-Kiskun megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 70/517-9251, tothedina.mail@gmail.com

 

-SINOSZ Bács-Kiskun Megyei Tagszervezete
6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19. tel: 06 76/417-865
2017.05.03. 09.:00-13:00
-Roma Nemzetiségi Önkormányzat
6000 Kecskemét, Batthyány u. 2. tel: 06 30/621-2315
2017.05.10. 09:00–11:00
-Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
6000 Kecskemét, Reile Géza utca 22. tel: 06 20/332-8711
2017.05.10. 13:00–15:00
-Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata
6000 Kecskemét, Irinyi út 17. tel: 06 76/501-749
2017.05.17. 09:00–13:00
-Kiskunfélegyháza Járási Hivatala
6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.
2017.05.26. 09:00–13:00


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!


Egyenlő Bánásmód Hatóság – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B – 06 80 203 939

  www.egyenlobanasmod.hu ebh@egyenlobanasmod.hu

  2017:05:09

Nagy menetelés a borudvarba


Futók, bringások, veterán autók, motorosok gyülekeztek délelőtt 11 órától a Malom Csárda parkolójában. Lezárt útvonalon mutatták meg  magukat a városnapi nagy menetelés résztvevői szombat délelőtt. A szabadkai, halasi és vendégbringások, az ultrafutók, a tényleg szelíd motorosok és oldtimer-ek nagy közönségtetszést aratva araszoltak Kiskunhalas utcáin a borudvarig. A testvérváros  Kronachból gyalog érkezett négy hét talpalás után Helmut Böhlein. Nagy tapsot kapott. A Hősök ligetében hősöknek illő fogadtatásban részesültek a menet résztvevői.

Egyre tömegesedik a halasi városnapi menet, amelyben kiveszi a részét számos egyesület, baráti táraság és persze a testvérvárosok küldöttségei. Lassan a szüreti menettel vetekszik az esemény, közel 300-an vonultak. A menetvonal környékének lakói tapsolva, biztatva fogadták az elhaladó  konvojt. A  rendőrségi biztosítás mellett kígyózó hosszú sorok között a Halasi Bringabarátok, a Pedal & Caffé országútisai, a szabadkai, magyarkanizsai porfelhőlovagok képviselték a kerékpárosokat.

Az oldtimerek a Kántor András Autósok és Motorosok Egyesülete vezetésével haladtak a menetben, amelyben ott nyomták a gázpedált a Szabadkai Old Timer Club képviselői. A motorosok derékhadát ezúttal a Konok Kunok Motoros Club  és a Szabadkai Old Bikers Vojvodina Club tagjai jelentették, de sokan mások is csatlakoztak hozzájuk.

A négyhetes, ezer kilométeres gyaloglásának szakaszait úgy osztotta be a kronachi Helmut Böhlein, hogy a város napján, május 6-án érkezzen meg Kiskunhalasra a célként kitűzött Hősök Ligetében felállított rendezvényközpontba. Az ultra gyaloglót Fülöp Róbert polgármester köszöntötte, aki erre az alkalomra készített kupával ismerte el a fantasztikus teljesítményt.

A nemzetközi menet résztvevői igazi magyaros fogadtatásban részesültek. Alföldi gulyást kapott mindenki jutalmul az erőpróbáért.  A színpadon még éppen elkaphatták a befutók a borkóstolást, amely nem öncélúan zajlott, hiszen este hétkor kiderül, hogy a szakértő borbírálók, mely borokat ítélték a legjobbak közé az idén.

A színpadon ezután helyi népdalkörök szórakoztatták a vendégeket. Az időjárás kegyes volt a rendezvényhez, mert derült időben, kellemes hőmérsékletben élvezhették a ligetben felállított borudvar eseményeit.

  2017:05:08

Város Napja, ünnepi díszülés

Ünnepi díszüléssel hivatalosan is megkezdődött a Város Napja alkalmából szervezett programsorozat Kiskunhalason. Köszöntötték dr. Makay László kórházigazgatót, Kiskunhalas díszpolgárát, megerősítették Kiskunhalas és Magyarkanizsa fél évszázada fennálló testvérvárosi kapcsolatát. A díszülésen koncertet adott az Ethnokor zenekar.


A Város Napját ünnepeljük a hétvégén.  Ebből az alkalomból díszülésnek volt a helyszíne a mozi. A vendégeket Fülöp Róbert polgármester köszöntötte, aki utalt arra, hogy az idei esztendőben dr. Makay László nyugalmazott kórházigazgató lett Kiskunhalas díszpolgára.


- A város különböző korszakaiban a fellendülés, az épülés szakasza mindig kitüntetett időszak volt. Lehetett volna több és sűrűbb persze. Úgy vélem most ilyet élünk meg. Ahogy Makay László igazgató úr korszakában is ezt tapasztalhatta Kiskunhalas. A hetvenes években neki és akkori munkatársainak köszönhetően, azóta is a térség meghatározó egészségügyi központját a Semmelweis kórház biztonságát érezheti több, mint százezer ember a térségben. Ami akkor szokatlan, talán vakmerő vállalkozásnak tűnt, az ma Kiskunhalas egyik kincse, mert hittek benne és dolgoztak érte orvosok, ápolók, nővérek és a segítő személyzet. Ezért is örülök, örülünk a testület tagjaival együtt, hogy méltó birtokosa lett a legújabban megítélt díszpolgári címnek. Most rajtunk a sor és jó példa előttünk Makay László és kortársai munkássága – fogalmazott ünnepi köszöntőjében Fülöp Róbert polgármester.

Az ünnepség folytatásában dr. Skribanek Zoltán méltatta a díszpolgári címmel kitüntetett legendás igazgatót.

- Egy város életében, működésében alapvető fontosságú a kórház. Azt, hogy Kiskunhalasnak olyan kórháza van, amely képes ellátni az egészségügy teljes palettáját Makay Lászlónak köszönhető. A díszpolgári címmel ezt a köszönetet, tiszteletet fejezi ki a város- mondta az önkormányzati képviselő. Dr. Makay László nyugalmazott kórházigazgató egészségi állapota miatt egy héttel korábban, otthonában vette át a díszpolgári elismerést Fülöp Róbert polgármestertől és Farkas Dániel alpolgármestertől. Az ünnepi pillanatokat a Halas Televízió rögzítette és láthatta a teremben helyet foglaló közönség is. 

Kiskunhalas és Magyarkanizsa között éppen fél évszázada van testvérvárosi kapcsolat, ez egyébként a legrégebbi ilyen jellegű szövetség. Az 50 éves évforduló apropóján a települések polgármesterei, Fejsztámer Róbert Magyarkanizsa, Fülöp Róbert pedig Kiskunhalas képviseletében erősítette meg kézjegyével a kapcsolatot. A kanizsai településvezető reményét fejezte ki, hogy a jövőben a sporton kívül más területen is erősödik majd a viszony. 

Az ünnepség zárásaként az Ethnokor zenekar adott koncertet. Az együttes az elmúlt években már többször szerepelt városunkban és a siker ezúttal sem maradt el. 

  2017:05:08
           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13