Anyakönyvi hírek


Születtek:


Dági Donát (Ihász Dóra Noémi) Kiskunhalas, Biró Zselyke Loretta (Vass Anna Jolán) Kelebia, Keresztes Máté (Czirok Vivien) Mélykút, Kuklis Maja Melinda (Szeri Anikó) Kiskunmajsa, Huczek Flóra (Vízkeleti Márta) Kiskunhalas, Gömbösi Darinka (Ledenyák Réka Lotti) Mélykút
Szilágyi Ákos Ferenc (Varsányi Vera) Kiskunhalas

 

Házasságot kötöttek:


Dági László és Tombácz Szabina, Kis Tamás és Szénási Krisztina, Magyari Márton József és Nagyapáti Eliza

 

Elhunytak:


Lovas Béláné Kinczer Mária Magdolna (Kiskunhalas), Kovács János (Kiskunhalas), Bősz Zoltán (Csengőd), Bárkai Antalné Balog Piroska Ilona (Kömpöc), Rádóczi Katalin (Kiskunmajsa), Csernák Imre Jánosné Schnürlein Margit (Soltvadkert)

  2017:05:08

Anyakönyvi hírek

 

Születtek:

Aranyász Anna Adrienn (Zsikla Adrienn) Kiskunhalas, Bányászi Léna (Doszpod Szimonetta) Kecel, Rasztovácz Gergő (Kovács Nikolett) Jánoshalma, Lengyel Jázmin (Tóth Ágota) Kiskőrös, Bálint Hanna Nikola (Zsán-Klucsó Mónika) Kiskunmajsa, Szalai Mira (Vas Zsuzsanna) Kunfehértó, Szabó Áron (Tóbiás Mietta) Kisszállás, Rózsakerti Márton (Radvánszky Katalin) Kiskunhalas, Kajtár Áron (Siskovics Andrea Csilla) Kiskunhalas, Darányi Ádám (Koczka Dóra) Kiskunhalas, Huczek Dániel János (Havai Anita) Kelebia, Kis Janka (Kothencz Ágnes) Kiskunhalas, Kuklis Viktória (Horváth Ildikó) Kiskunhalas

 

Elhunytak:

Martin Konrádné Barta Terézia (Kiskunhalas), Nagy Dánielné Strausz Aranka (Kiskunhalas), Paprika Imre (Kiskunhalas), Liszka Sándor (Kiskunhalas), Gurály Miklósné Fehér Katalin (Kiskunhalas), Czinke Mária Julianna (Kiskőrös), Kálló István (Kiskunmajsa), Németh József (Kiskőrös), Burián Gáborné Bernáth Mária (Kunszentmiklós), Szalai-Pintér László (Kiskunhalas), Barna Dezsőné Vén Margit (Jánoshalma), Fejes János (Kiskunhalas), Farkas Klára (Jánoshalma), Babud Dezső Imre (Kiskunhalas)

  2017:05:02

Hirdetmény

Kiskunhalas Város Önkormányzata a 76/2017 Kth. alapján, a 2013. évi CXXII. törvény (a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról) szerint értékesíteni kívánja Kiskunhalas Város tulajdonát képező a hirdetményben szereplő ingatlanokat 800.000 Ft/ha hirdetési áron, melyre ajánlatokat vár.

Az ajánlatok beadási határideje: 2017. május 19. péntek 11. óra

Az ajánlatokat postai vagy személyes úton ügyfélfogadási időben kérjük leadni a Halasi Városgazda Zrt. irodájában: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1.

További információért kérjük, hívja a Halasi Városgazda Zrt. Központi irodáját: 06/77-421-833.

HIRDETMÉNY LETÖLTÉSE

Halasi Városgazda Zrt.

  2017:04:28

Lakossági tájékoztató

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) alapján fogadta el az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Lakásrendelet). A Képviselő-testület a Lakásrendeletet az eltelt időszakban már több alkalommal módosította. A rendelet módosítások számos jogszabályhelyet érintettek.

A jelenleg hatályos Lakásrendelet átfogó felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy indokolt egy alapjaiban teljesen új eljárásrendre építkező, egyértelmű szabályozást követő, világos, kiszámítható, könnyen áttekinthető szövegezésű, a jogbiztonság követelményeinek maradéktalanul megfelelő lakásrendelet megalkotása.

Az új Lakásrendelet tervezet megalkotása során – figyelemmel a felelős gazdálkodás elvére - arra törekedtünk, hogy a gyakorlatban felmerülő problémákra megfelelő megoldási javaslatokat dolgozzunk ki, ezzel teljes mértékben hozzájárulva egy hatékonyan működő lakás,- és helyiséggazdálkodási rendszerhez.

Az új rendelet tervezetben számos új rendelkezés került megszövegezésre. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadása pályázati eljárás keretében történik a jövőben. Meghatároztuk a pályázati eljárás tartalmi elemeit és garanciális szabályok kerültek beépítésre. Az önkormányzati lakás költségelven történő bérbevételére vonatkozó pályázati eljárás szabályait is jelentősen módosítottuk.

Az új rendelet tervezetben a lakásbérletre vonatkozó szabályokat külön szerkezeti egységben határoztuk meg. Megfogalmazásra kerültek a lakásbérleti jogviszony keletkezésére és pontos tartalmára vonatkozó rendelkezések. A tervezet egyértelműen felsorakoztatja a bérlő és bérbeadó jogait és kötelezettségeit, tisztázza a lakás felújítására vonatkozó eljárásrendet, a lakás ellenőrzésének szabályait. Továbbá világosan kitér – figyelemmel a Lakástörvényben foglaltakra - a befogadás jogintézményére. A tervezet rendelkezik a lakás leadásának pontos szabályairól, valamint a jogcím nélküli használatról.

Az új lakásrendelet tervezet meghatározza a helyiséggazdálkodás szabályait is. Megfogalmazásra kerültek a helyiség bérbeadásához kapcsolódó pályázati eljárás szabályai, az eljárás lefolytatására irányadó rendelkezések, a helyiségbérleti szerződés megkötésére vonatkozó feltételek.

A tervezet külön részben kitér az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítése során alkalmazandó eljárásrendre, valamint az értékesítés eljárási szabályaira is.

Az új lakásrendelet mellékleteinek kidolgozása jelenleg folyamatban van.

A fentiek alapján – figyelemmel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal a témában történt egyeztetésre – az új lakásrendelet tervezetet véleményezés céljából 2017. május 5. napjáig tesszük közzé.

A tervezettel kapcsolatos javaslatokat 2017. május 5. napjáig tehetik meg a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkárságán írásos formában.

 

TERVEZET LETÖLTÉSE

Fülöp Róbert s.k.
polgármester

 

 

  2017:04:28

Lakossági tájékoztató- Fáklyázással járó karbantartás

Tájékoztatásul közöljük, hogy a FGSZ Földgázszállító Zrt. Kecskeméti Földgázszállító Üzeme fáklyázással járó karbantartási munkát végez a Kiskunhalas leágazás gázvezeték rendszeren.

A fáklyázás várható időpontja: 2017.05.03. 10:00-16:00.

A fáklyázás a Kiskunhalas gázátadó állomás (hrsz.6413/2.) melletti fáklyán történik, ami fény-és hanghatással jár.

Társaságunk a fenti tevékenységet a mindenkori hatályos jogszabályok figyelembevételével végzi.

Kérjük bejelentésünk szíves tudomásulvételét.

FGSZ Földgázszállító Zrt.

  2017:04:27
           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14