Anyakönyvi hírek

Születtek:


Dévics Izabella (Juhász Dóra Patrícia) Kiskunhalas, Csincsák Ádám (Gerő Klára) Kiskunhalas, Szedő Lenka Abigél (Narancsik Zsanett) Csikéria, Nemes Hanna Jázmin (Kovács Anett) Kiskunhalas

 


Házasságot kötöttek:


Radvánszki Szabolcs és Halász Betti, Szabó Gábor és Óvári Andrea, Hiermann Bence és Nagy-Szeder Viktória


Elhunytak:


Keller Sándorné Tallér Margit (Kiskunhalas), Csíszár Sándorné Hreha-Hrey Erzsébet (Zsana), Patrik Antalné Vadász Judit Erzsébet (Kiskunmajsa), Stefánovics Sándor  (Jánoshalma), Patai Jánosné Engi Irén (Harkakötöny), Kispál Istvánné Kónya Terézia (Kiskunhalas), Kovács Imre Antalné Farkas Margit (Kiskunmajsa), Kolompár Zsolt (Kiskunhalas), Tóth-Abonyi Ferencné Csontos Irén (Kiskunhalas), Győrik Istvánné Nyilasi Rozália (Kiskunhalas), Kis Sándor József (Csólyospálos), Mojzes Rozália (Kiskunhalas), Schütz László (Kiskunhalas), Szabó Mária (Kiskunhalas)

  2017:04:11

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS - KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS


A KTI Nonprofit Kft. Dél-alföldi Közlekedésszervező Iroda országos, regionális, elővárosi vasúti és autóbusz menetrendek előkészítéseként idén is önkormányzati menetrendi értekezletet hívott össze. A rendezvény lényege, hogy a térség polgármesterei, illetve oktatási- és egyéb intézményi vezetői átbeszélik, hogy a vonatok és buszok vonatkozásában milyen változtatásokra, módosításokra lenne szükség.

2017. április 21-ig várjuk a lakossági véleményeket a baics.t@kiskunhalas.hu e-mail címre.

Kiskunhalas Város Önkormányzata

  2017:04:05

Pályázati felhívás

Sportcélra létrehozott alapítványok, sportegyesületek működési költségeinek, sportrendezvényeinek, valamint jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek sportrendezvényeinek támogatására

Kiskunhalas Város Önkormányzata megbízásából és támogatásával a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány pályázatot hirdet kiskunhalasi székhelyű, alapító vagy létesítő okirata szerint sportcélra is létrehozott alapítványok, jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek és sportegyesületek sportrendezvényeinek és a sporttal kapcsolatos működési kiadásainak támogatására.
 
A felosztható keretösszeg: 5.000.000 Ft.

Pályázatot nyújthat be az a szervezet, amely:
• kiskunhalasi székhellyel, telephellyel rendelkezik
• amennyiben nem kiskunhalasi székhellyel rendelkezik, úgy a szervezet képviselőjének nyilatkozata, hogy a támogatást Kiskunhalason működő szervezeti egysége veszi igénybe
• kiskunhalasi tagjainak a száma meghaladja a teljes taglétszám 75 %-át, amiről az egyesület képviselője hitelt érdemlően nyilatkozik
• 2015. január 1. előtt bejegyezett egyesület, alapítvány
• adó- és köztartozása nem áll fenn, amiről a szervezet képviselője nyilatkozik

Nem részesíthetők támogatásban:
• politikai pártok és azok helyi szervezetei
• olyan társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, továbbá ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, amelyek a pályázat kiírását megelőző, vagy egyedi támogatás esetén a támogatási döntést megelőző 5 éven belül együttműködési megállapodást kötöttek vagy tartottak fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy jelöltet állítottak országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

A beadandó dokumentumok listája:
•  Alapító vagy létesítő okirat másolata
•  30 napnál nem régebbi törvényszéki kivonat
•  Aláírási címpéldány másolata
•  Pályázati adatlap (www.kiskunhalas.hu oldalról letölthető)
•  2016. évi beszámoló másolata
•  2017. évi költség-bevétel tervezet

El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha:
•  A kérelem nem tartalmazza a kötelezően beadandó dokumentumokat és azt a kérelmező a hiánypótlásban megjelölt határidőig nem pótolja.
•  A szervezet ugyanazon célra a 2017-es költségvetési éven belül már részesült önkormányzati támogatásban.
• A szervezet a döntéshozatalt megelőző két naptári évben a részére nyújtott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, illetve a kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel,
•  A támogatást kérő tekintetében a Közptv. 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

Jelen pályázati felhívásra a 2017. január 1-je és december 31-e közötti időben felmerülő költségekre, megvalósult vagy megvalósuló sporteseményekre irányuló pályázatokat lehet benyújtani.

Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatban elszámolható, számlával igazolt költségek:
•  Nevezési- és rendezvénydíj
•  Szállítási- és útiköltség, helyiség bérleti díj
•  Anyagbeszerzés, a programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés
•  Sport felszerelések
•  Valamint az összes olyan költség, amely a szervezet napi működéséhez, vagy az adott
sporteseményhez igazoltan szükséges.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. május 15. 15 óráig

A pályázat beadásának helye: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, Köznevelés és Művelődési Iroda (118.), Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz.

A pályázat benyújtásának módja: 1 eredeti példányban, papíralapon kinyomtatott formában, személyesen vagy postai úton is lehetséges.
A pályázati adatlap letölthető a www.kiskunhalas.hu oldalról.

Pályázati eljárási díj: nincs.

Elbírálási határidő: 2017. június 2.

A támogatás kiutalása: 2 részletben, az első 50 % 2017. június 15. napjáig, a második 50 % 2016. október 15-ig megtörténik.
 
A támogatások elszámolásának határideje: 2018. január 10. napja.

A pályázattal kapcsolatosan további információk beszerezhetők a 77/523-152-es telefonszámon.


E pályázat keretében nyújtott támogatásokra Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete is vonatkozik.

Pályázati felhívás

Palyazat_adatlap_melleklet_sport_2017-1.doc

Palyazat_adatlap_melleklet_sport_2017-1.pdf

 

Kiskunhalas, 2017. március 28.

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány
Kuratóriuma

  2017:04:04

Weöres-verseny

 

A KRK Központi Általános Iskolájában a hétvégén rendezték meg a Weöres Sándor Megyei Szavalóversenyt. A diákok két kategóriában mérettették meg magukat a szakmai zsűri előtt. A versenyen összesen 31 gyermek képviseltette magát.

A résztvevőket Nagyné Lehoczki Zsuzsanna igazgató köszöntötte. A rendezvény a házigazda oktatási intézmény oktatási intézmény dráma szakkörösei, Dudásné Kutasi Klára tanítványai műsorával indult. Közreműködött Csorvási Zoltán.

A Weöres Sándor Megyei Szavalóverseny két kategóriában zajlott. Az alsó tagozatosok mezőnyében 16-an, a felsősöknél pedig 15-en indultak.


A szakmai zsűriben Horváth Ida, Palásti Károly, Füstös-Kis Ágnes és Csorvási Zoltán értékelte a diákok teljesítményét.

Helyezések. Alsó tagozatosok: 1. Barabás Áron, 2. Hadar Márkó, 3. Simon Zsófia. Különdíjas: Gszelmann Ádám.

Felső tagozatosok: 1. Lantos Rebeka, 2. Ledenyák Ádám, 3. Horváth Márkó. Különdíjasok: Farkas Bianka, Kiss Csaba.


- Versenyünk több évtizedes hagyománnyal rendelkezik. Érkeztek hozzánk Bajáról, Bácsalmásról, Izsákról, Kalocsáról, Kecskemétről, Kelebiáról, Kiskunfélegyházáról, Kisszállásról, Tiszakécskéről, Soltvadkertről és Szankról – tudtuk meg Nagyné Lehoczki Zsuzsannától.

www.halasmedia.hu

  2017:04:04

Pályázati felhívás

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  45.§ (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési csoportjában analitikus nyilvántartó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkozás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun Megye, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. pontja alapján pénzügyi-számviteli feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A tárgyi eszközök nyilvántartása, főkönyvvel való egyezőség biztosítása, valamint az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartás, analitikus és főkönyvi nyilvántartással megegyező, naprakész vezetése és a kapcsolódó adatszolgáltatások határidőben történő továbbítása Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában.

Bővebben >>

  2017:04:04
           5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18