Anyakönyvi hírek

Születtek:


Nagy Maja Viktória (Kolompár Viktória) Szank, Herczeg Ivett (Faragó Erika) Kiskunhalas, Székely Barbara Zoé (Horváth Mónika) Kiskunhalas

 

Elhunytak:


Banász Józsefné Babenyecz Jolán (Kiskunhalas), Németh Károly János (Kéleshalom), Ágó János (Zsana), Péter-Szabó Józsefné Kiss Mária (Kiskunmajsa), Nyerges Dezsőné Váradi Ilona (Kiskunmajsa), Bene Antalné Kovács Irén (Soltvadkert), Polereczki András (Kiskőrös), Polereczki Sándor (Kiskőrös), Szakács Márton (Kiskunhalas), Dudás Sándorné Sütő Erzsébet (Kiskunhalas)

 

  2017:03:27

Horgászati tilalom

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kiskunhalasi Sóstón 2017. március 27-28 napján háromnyaras pontyok telepítésére kerül sor.

Horgászati tilalom 2017. március 27. (hétfő) 4 órától 2017. március 30. (csütörtök) 4 óráig lesz.

Megértésüket köszönjük!

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Kiskunhalas, 2017. március 24.

  2017:03:24

Lakóingatlanok építéséhez, új lakóingatlanok vásárlásához kapcsolódó hiteltörlesztési támogatás

Kiskunhalas Város Önkormányzata a gyermekvállalás ösztönzése, gyermeknevelés támogatása, a városban történő hosszú távú letelepedések elősegítése, továbbá a település népességmegtartó képességének növelése érdekében rendeletben meghatározott feltételekkel Kiskunhalas Város közigazgatási területén, lakóingatlan építése, új lakóingatlan vásárlása esetén hiteltörlesztési támogatást biztosít.

Támogatásra jogosultak azok a személyek:
- a pénzintézet által kiadott, jogosultságot igazoló dokumentummal igazolják, hogy a Kormányrendelet rendelkezései és feltételrendszere alapján a CSOK lakóingatlan építésére, új lakóingatlan vásárlására vonatkozó feltételeinek megfelelnek és
- lakóingatlan építésére, új lakóingatlan vásárlására vonatkozó állami kedvezményt legalább két gyermekre (nevelt vagy vállalt) tekintettel veszik igénybe.

Támogatás formája:
- A rendelet hatálya alá tartozó személyeknek egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli Támogatás adható lakóingatlan építéshez vagy új lakóingatlan vásárlásához felvett hiteltörlesztésére.

Támogatás feltételei:
- A Kormányrendeletben rögzített feltételeken túlmenően a lakóingatlan építési, új lakóingatlan vásárlási hiteltörlesztése akkor támogatható, ha a kérelmező és a vele együtt költözők egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme a kérelem benyújtásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 4,5-szeresét.

Nem részesülhetnek Támogatásban azok a kérelmezők:
- akiknek a kérelem benyújtásakor lejárt esedékességű köztartozásuk áll fenn a közüzemi szolgáltatók felé,
- akiknek a kérelem benyújtásakor a helyi adó, gépjárműadó, kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság, valamint adók módjára behajtandó köztartozásuk áll fenn Kiskunhalas Város Önkormányzat Adóhatósága felé,
- akik más ingatlan tulajdonnal rendelkeznek, kivéve az öröklés címén szerzett, legfeljebb ½ arányú ingatlan tulajdon és a nem lakhatás célját szolgáló ingatlan tulajdon eseteit.

A kérelemhez mellékelni kell:
-a CSOK jogosultságot igazoló bankigazolást,
-pénzintézettel kötött hitelszerződést,
-a kérelmező és vele együtt költözők egy főre jutó havi nettó jövedelmét alátámasztó igazolásokat, igazolt munkahely és állandó jövedelem vonatkozásában,
-a kérelmezők büntetőjogi felelősségének tudatában tett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy más jövedelemmel vagy egyéb kizáró feltétellel nem rendelkeznek,
-tartozásmentességről szóló nyilatkozatokat a rendelet 7. §-ban foglalt közüzemi és adótartozásokról, ide értve az adók módjára behajtandó köztartozásokat is,
-a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást.

Támogatás  iránti  kérelmet illetékmentesen,  az  e  célra  rendszeresített formanyomtatványon  kell  benyújtani  a  Kiskunhalasi  Közös  Önkormányzati  Hivatal Szociálpolitikai Csoportjánál.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET LETÖLTÉSE
KÉRELEM LAKÓINGATLAN ÉPÍTÉSI, ÚJ LAKÓINGATLAN VÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ

Kiskunhalas, 2017. március 24.

  2017:03:24

Közérdekű információ- Áramszünet

 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kiskunhalas több területén is áramszünet várható.

A tervezett áramszünetek listáját az alábbi LINKEN tekinthetik meg.

Megértésüket köszönjük!

DÉMÁSZ Társaságcsoport

 

 

  2017:03:23

Tájékoztatás ebzárlat és legeltetési tilalom elrendeléséről

A 328/2010.(XII.27.) Korm.rendelet 6.§.(5)bekezdése alapján biztosított hatáskörben dr. Maruzsánszki József járási főállatorvos, osztályvezető Kiskunhalas közigazgatási területére ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el, ebekre, macskákra és legelő állatokra vonatkozóan.

Indokolás:
2017.04.01.-04.15. között rókák veszettség elleni orális immunizálása/oltóanyagot tartalmazó csalétek kiszórása/került elvégzésre, ennek értelmében a zárlati intézkedést és a legeltetési tilalmat kellett elrendelni a 164/2008.(XII.20.) FM rendelet 8.§ (5) bekezdése alapján 2017.április 01-2017.április 21-ig.

dr. Maruzsánszki József
járási főállatorvos, osztályvezető

  2017:03:22
           7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20