Lakossági tájékozatató

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kiskunhalasi Thorma János Múzeum területén 2017. március 16-án építkezési munkálatok kezdődnek. A munkálatok zavartalanságának biztosítása érdekében a Városháza utca teljes szakaszát elzárjuk a forgalom elől 2017. március 16. - 2017. szeptember 30. között.

Megértésüket köszönjük!


Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztály

 

  2017:03:14

Pályázati felhívás- civil szervezetek részére


Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot hirdet a kultúra, a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, a környezet védelme céljából megrendezendő események, programok, rendezvények támogatására.

Pályázatot nyújthat be az a civil szervezet, aki:
• kiskunhalasi székhelyű, telephelyű,
• vagy nyilatkozik, hogy a támogatást Kiskunhalason működő szervezeti egysége veszi igénybe, vagy
• Kiskunhalason a támogatási célok megvalósításához (a továbbiakban: megvalósítási cél) kéri a támogatást, vagy
• kiskunhalasi lakosok vagy szervezet javára, illetve érdekében megvalósuló programhoz kéri a támogatást.
• Kizárólag olyan szervezet nyújthat be támogatási igényt, aki a 2015. évről szóló számviteli beszámolóját az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvényben rögzített szabályok szerint 2016. május 31. napjáig letétbe helyezte az Országos Bírósági Hivatalnál.

A felosztható keretösszeg: 2.300.000 Ft, amelynek fedezetét Kiskunhalas Város Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.24.) számú rendelete biztosítja.

Támogatásban nem részesíthetők:
A politikai pártok, azok helyi szervezetei, illetőleg olyan társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását megelőző, vagy egyedi támogatás esetén a támogatási döntést megelőző 5 éven belül:
•  Együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy
•  jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.
Nem nyújthat be pályázatot sportegyesület, tekintettel arra, hogy a sportegyesületek támogatására a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány külön pályázatot ír ki.
El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha:
•  A kérelem nem tartalmazza a kötelezően beadandó dokumentációkat és azt a kérelmező a hiánypótlásban megjelölt határidőig nem pótolja.
•  A szervezet ugyanazon célra költségvetési éven belül már részesült támogatásban.
• A szervezet a döntéshozatalt megelőző két naptári évben a részére nyújtott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, illetve a kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.
•  A támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

Jelen pályázati felhívásra a 2017. április 1-je és december 31-e közötti időben megvalósuló programokat, eseményeket tartalmazó pályázatokat lehet benyújtani.
A pályázati kiírás ifjúsági, hagyományőrző, értékteremtő programokra, jeles napokhoz, évfordulókhoz kötődő eseményekre, előadásokra, konferenciákra, műsorokra, vetélkedőkre, közösségi rendezvényekre vonatkozik.
Egy pályázó maximum egy pályázatot adhat be.

A pályázatban elszámolható költségek.
A programmal kapcsolatos:
•    Vállalkozói számlával igazolt rendezvénydíj (pl. előadói díj, hangosítás)
•    Szállítási és útiköltség, helyiségbérleti díj
•    Anyagbeszerzés, a programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés
•    Nyomdaköltség, telefonköltség (számlával igazolt)
•    Irodaszer, postaköltség

Pályázni a megadott adatlap kitöltésével lehet, mely letölthető a www.kiskunhalas.hu honlapról, a „HIREK” menüpont alól.

A pályázatok beérkezési határideje és helye: 2017. április 18. kedd déli 12 óra, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Köznevelés és Művelődés Iroda, Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz..

Ugyanitt további információk beszerezhetők a 77/523-152-es telefonszámon.

A pályázatokat személyesen és postai úton is be lehet nyújtani, kizárólag papír alapon, kinyomtatott formában, 1 példányban kell beadni. Pályázati eljárási díj nincs.

A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a támogatási cél megvalósulását következő 30. nap.

A nyertes pályázatokról döntés várhatóan az áprilisi képviselő-testületi ülésen születik.

E pályázat keretében nyújtott támogatásokra Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete is vonatkozik.

Pályázati felhívás LETÖLTÉSE

Pályázati Adatlap LETÖLTÉSE

Kiskunhalas, 2017. március 10.

 

  2017:03:14

SAJTÓKÖZLEMÉNY


A Kiskunhalasi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályán, valamint a Foglalkoztatási Osztályán az ügyfélfogadási idő 2017. március 16-ától a következőképpen alakul:


Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje
hétfő                  8.00-12.00
kedd                  nincs ügyfélfogadás
szerda               8.00-12.00; 13.00-16.30
csütörtök          13.00-16.30
péntek               nincs ügyfélfogadás

Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadási rendje
hétfő            8.00-16.30
kedd            8.00-12.00
szerda         8.00-16.30
csütörtök     8.00-15.00
péntek         nincs ügyfélfogadás


Áldozatsegítési ügyekben a Hatósági és Gyámügyi Osztály munkatársai teljes munkaidőben, azaz hétfőtől csütörtökig 8 órától 16.30 óráig, illetve pénteken 8 órától 14 óráig állnak az érintettek rendelkezésére a Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. szám alatti Járási Hivatal emeleti részén.

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala

 

  2017:03:13

Anyakönyvi hírek

 

Születtek:

Seres Botond (Szalma Boglárka) Tázlár

 

Elhunytak:

Kormos Kálmánné Kovács Katalin Veronika (Kisszállás), Táborosi Jenőné Torma Mária (Kiskunhalas), Hirling Józsefné Vass Lenke (Kiskunhalas), Fülöp István Nándor (Kiskunhalas), Pálfi József (Kiskunhalas), Gyenizse István (Imrehegy), Szénási László Gergely (Kiskunhalas), Csikesz József (Csengőd), Csipkereki Istvánné Kovács Mária Magdolna (Akasztó), Kovács Attiláné Hőgyi Judit Margit (Kiskunhalas), Bótás József (Kiskunhalas), Fejes Istvánné Haszilló Rozália (Imrehegy), Vincze József (Kiskunhalas), Nemcsók Ibolya Rozália (Kiskunhalas)

  2017:03:13

Rendőrségi tájékoztató- Online lopások ellen

Egy kiberbiztonsági cég alábbi ajánlásai közül ha csak egyet is betartanak, máris nagyobb biztonságban élhetik online mindennapjaikat.

1. Mindenhová más-más jelszó
Nehéz ezt betartani, de ne használják több szolgáltatáshoz ugyanazt a jelszót.
2. Frissítsenek
Ne halogassák a frissítések telepítését, a legtöbb közülük olyan biztonsági lyukakat foltoz be, melyekről a hekkerek már tudnak. Gyakran, időben frissítsenek!
3. Készítsenek adatmentést
A zsarolóvírusok ellen a leghatásosabb védekezés, ha rendszeresen készítenek biztonsági mentést adataikról.
4. Vigyázzanak az e-mailben küldött linkkel
Mindig gyanakvással éljenek, ha egy ismeretlen feladótól érkező e-mailben kell egy linkre kattintaniuk.
5. Keressék a lakat jelet online vásárláskor
Hogy az adott weboldal biztonságos, onnan tudják, hogy a webböngésző címsora elején egy kis lakat ikon jelenik meg, amelyet „https” követ.
6. Ne küldjenek bankkártyaadatokat
Bármilyen hivatalosnak tűnő felszólítást is kapnak, e-mailben vagy szöveges üzenetben senkinek se küldjék el bankkártyájuk adatait.
7. Változtassák meg a gyári jelszavakat
A vásárolt, az ajándékba kapott okos készülékeknél sok esetben a gyártó alapból feltett egy jelszót, felhasználónevet.
8. Közösségi megosztás előtt gondolkodjanak!
Lehet, hogy elcsépelt, de ismételten fel kell hívni a felhasználók figyelmét: nem kell mindent megosztani a Facebookon, előbb gondolkodjanak, és utána posztoljanak. Egy poszt örökre megmarad.

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 15.
Tel: (36-77) 421-355, Fax: (36-77) 520-083, e-mail: kiskunhalas.hot@katved.gov.hu

 

  2017:03:13
           10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23