Pályázati felhívás

Sportcélra létrehozott alapítványok, sportegyesületek működési költségeinek, sportrendezvényeinek, valamint jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek sportrendezvényeinek támogatására

Kiskunhalas Város Önkormányzata megbízásából és támogatásával a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány pályázatot hirdet kiskunhalasi székhelyű, alapító vagy létesítő okirata szerint sportcélra is létrehozott alapítványok, jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek és sportegyesületek sportrendezvényeinek és a sporttal kapcsolatos működési kiadásainak támogatására.
 
A felosztható keretösszeg: 5.000.000 Ft.

Pályázatot nyújthat be az a szervezet, amely:
• kiskunhalasi székhellyel, telephellyel rendelkezik
• amennyiben nem kiskunhalasi székhellyel rendelkezik, úgy a szervezet képviselőjének nyilatkozata, hogy a támogatást Kiskunhalason működő szervezeti egysége veszi igénybe
• kiskunhalasi tagjainak a száma meghaladja a teljes taglétszám 75 %-át, amiről az egyesület képviselője hitelt érdemlően nyilatkozik
• 2015. január 1. előtt bejegyezett egyesület, alapítvány
• adó- és köztartozása nem áll fenn, amiről a szervezet képviselője nyilatkozik

Nem részesíthetők támogatásban:
• politikai pártok és azok helyi szervezetei
• olyan társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, továbbá ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, amelyek a pályázat kiírását megelőző, vagy egyedi támogatás esetén a támogatási döntést megelőző 5 éven belül együttműködési megállapodást kötöttek vagy tartottak fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy jelöltet állítottak országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

A beadandó dokumentumok listája:
•  Alapító vagy létesítő okirat másolata
•  30 napnál nem régebbi törvényszéki kivonat
•  Aláírási címpéldány másolata
•  Pályázati adatlap (www.kiskunhalas.hu oldalról letölthető)
•  2016. évi beszámoló másolata
•  2017. évi költség-bevétel tervezet

El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha:
•  A kérelem nem tartalmazza a kötelezően beadandó dokumentumokat és azt a kérelmező a hiánypótlásban megjelölt határidőig nem pótolja.
•  A szervezet ugyanazon célra a 2017-es költségvetési éven belül már részesült önkormányzati támogatásban.
• A szervezet a döntéshozatalt megelőző két naptári évben a részére nyújtott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, illetve a kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel,
•  A támogatást kérő tekintetében a Közptv. 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

Jelen pályázati felhívásra a 2017. január 1-je és december 31-e közötti időben felmerülő költségekre, megvalósult vagy megvalósuló sporteseményekre irányuló pályázatokat lehet benyújtani.

Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatban elszámolható, számlával igazolt költségek:
•  Nevezési- és rendezvénydíj
•  Szállítási- és útiköltség, helyiség bérleti díj
•  Anyagbeszerzés, a programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés
•  Sport felszerelések
•  Valamint az összes olyan költség, amely a szervezet napi működéséhez, vagy az adott
sporteseményhez igazoltan szükséges.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. május 15. 15 óráig

A pályázat beadásának helye: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, Köznevelés és Művelődési Iroda (118.), Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz.

A pályázat benyújtásának módja: 1 eredeti példányban, papíralapon kinyomtatott formában, személyesen vagy postai úton is lehetséges.
A pályázati adatlap letölthető a www.kiskunhalas.hu oldalról.

Pályázati eljárási díj: nincs.

Elbírálási határidő: 2017. június 2.

A támogatás kiutalása: 2 részletben, az első 50 % 2017. június 15. napjáig, a második 50 % 2016. október 15-ig megtörténik.
 
A támogatások elszámolásának határideje: 2018. január 10. napja.

A pályázattal kapcsolatosan további információk beszerezhetők a 77/523-152-es telefonszámon.


E pályázat keretében nyújtott támogatásokra Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete is vonatkozik.

Pályázati felhívás

Palyazat_adatlap_melleklet_sport_2017-1.doc

Palyazat_adatlap_melleklet_sport_2017-1.pdf

 

Kiskunhalas, 2017. március 28.

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány
Kuratóriuma

  2017:04:04

Weöres-verseny

 

A KRK Központi Általános Iskolájában a hétvégén rendezték meg a Weöres Sándor Megyei Szavalóversenyt. A diákok két kategóriában mérettették meg magukat a szakmai zsűri előtt. A versenyen összesen 31 gyermek képviseltette magát.

A résztvevőket Nagyné Lehoczki Zsuzsanna igazgató köszöntötte. A rendezvény a házigazda oktatási intézmény oktatási intézmény dráma szakkörösei, Dudásné Kutasi Klára tanítványai műsorával indult. Közreműködött Csorvási Zoltán.

A Weöres Sándor Megyei Szavalóverseny két kategóriában zajlott. Az alsó tagozatosok mezőnyében 16-an, a felsősöknél pedig 15-en indultak.


A szakmai zsűriben Horváth Ida, Palásti Károly, Füstös-Kis Ágnes és Csorvási Zoltán értékelte a diákok teljesítményét.

Helyezések. Alsó tagozatosok: 1. Barabás Áron, 2. Hadar Márkó, 3. Simon Zsófia. Különdíjas: Gszelmann Ádám.

Felső tagozatosok: 1. Lantos Rebeka, 2. Ledenyák Ádám, 3. Horváth Márkó. Különdíjasok: Farkas Bianka, Kiss Csaba.


- Versenyünk több évtizedes hagyománnyal rendelkezik. Érkeztek hozzánk Bajáról, Bácsalmásról, Izsákról, Kalocsáról, Kecskemétről, Kelebiáról, Kiskunfélegyházáról, Kisszállásról, Tiszakécskéről, Soltvadkertről és Szankról – tudtuk meg Nagyné Lehoczki Zsuzsannától.

www.halasmedia.hu

  2017:04:04

Pályázati felhívás

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  45.§ (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési csoportjában analitikus nyilvántartó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkozás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun Megye, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. pontja alapján pénzügyi-számviteli feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A tárgyi eszközök nyilvántartása, főkönyvvel való egyezőség biztosítása, valamint az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartás, analitikus és főkönyvi nyilvántartással megegyező, naprakész vezetése és a kapcsolódó adatszolgáltatások határidőben történő továbbítása Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában.

Bővebben >>

  2017:04:04

Anyakönyvi hírek

Születtek:

Horváth Alexa Léna (Tarjányi Viktória) Kunfehértó, Deák Hanna (Kollár Szilvia) Tompa, Varga Olivér (Faddi Enikő) Kiskunhalas, Király Zea (Hajnal Priscilla) Akasztó


Házasságot kötöttek:

Szabó Zoltán és Simon Erzsébet, Szabó Richárd és Meszes Éva


Elhunytak:

Bozsics János (Kéleshalom), Tegzes Mária (Kiskunhalas), Keresztúri Imre (Kiskunhalas), Lajkó Benő (Kiskunhalas), Boldog István (Kiskunhalas), Jesztl József (Kiskőrös), Bazsa Mihályné Krix Mária (Szank)

  2017:04:03

Közlemény a bölcsődei beiratkozásról

A 2017/2018-as nevelési évre történő bölcsődei beiratkozás időpontja 2017. április 25-26., naponta 7. 30-tól 17 óráig.

A bölcsődei beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint a beíratandó gyermek TAJ kártyáját, oltási könyvét is. A szülő részéről a személyi azonosítóját és lakcímet igazoló hatósági igazolványát és amennyiben van, munkáltatói igazolást (mindkét szülő részéről).
A bölcsődei felvételről Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődevezetője legkésőbb 2017. május 22. napjáig írásban értesíti a szülőket.
A felvétellel kapcsolatos döntése ellen a közléstől számított 15 napon belül eljárás indítható. Az eljárást megindító kérelmet a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani.

További információk beszerezhetők személyesen Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje vezetőjétől vagy telefonon a 422-873-as számon.

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Kiskunhalas, 2017. március 27.


Komlósné Dr. Fekete Anikó
Jegyző

 

  2017:03:31
           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15