Lakóingatlanok építéséhez, új lakóingatlanok vásárlásához kapcsolódó hiteltörlesztési támogatás

Kiskunhalas Város Önkormányzata a gyermekvállalás ösztönzése, gyermeknevelés támogatása, a városban történő hosszú távú letelepedések elősegítése, továbbá a település népességmegtartó képességének növelése érdekében rendeletben meghatározott feltételekkel Kiskunhalas Város közigazgatási területén, lakóingatlan építése, új lakóingatlan vásárlása esetén hiteltörlesztési támogatást biztosít.

Támogatásra jogosultak azok a személyek:
- a pénzintézet által kiadott, jogosultságot igazoló dokumentummal igazolják, hogy a Kormányrendelet rendelkezései és feltételrendszere alapján a CSOK lakóingatlan építésére, új lakóingatlan vásárlására vonatkozó feltételeinek megfelelnek és
- lakóingatlan építésére, új lakóingatlan vásárlására vonatkozó állami kedvezményt legalább két gyermekre (nevelt vagy vállalt) tekintettel veszik igénybe.

Támogatás formája:
- A rendelet hatálya alá tartozó személyeknek egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli Támogatás adható lakóingatlan építéshez vagy új lakóingatlan vásárlásához felvett hiteltörlesztésére.

Támogatás feltételei:
- A Kormányrendeletben rögzített feltételeken túlmenően a lakóingatlan építési, új lakóingatlan vásárlási hiteltörlesztése akkor támogatható, ha a kérelmező és a vele együtt költözők egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme a kérelem benyújtásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 4,5-szeresét.

Nem részesülhetnek Támogatásban azok a kérelmezők:
- akiknek a kérelem benyújtásakor lejárt esedékességű köztartozásuk áll fenn a közüzemi szolgáltatók felé,
- akiknek a kérelem benyújtásakor a helyi adó, gépjárműadó, kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság, valamint adók módjára behajtandó köztartozásuk áll fenn Kiskunhalas Város Önkormányzat Adóhatósága felé,
- akik más ingatlan tulajdonnal rendelkeznek, kivéve az öröklés címén szerzett, legfeljebb ½ arányú ingatlan tulajdon és a nem lakhatás célját szolgáló ingatlan tulajdon eseteit.

A kérelemhez mellékelni kell:
-a CSOK jogosultságot igazoló bankigazolást,
-pénzintézettel kötött hitelszerződést,
-a kérelmező és vele együtt költözők egy főre jutó havi nettó jövedelmét alátámasztó igazolásokat, igazolt munkahely és állandó jövedelem vonatkozásában,
-a kérelmezők büntetőjogi felelősségének tudatában tett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy más jövedelemmel vagy egyéb kizáró feltétellel nem rendelkeznek,
-tartozásmentességről szóló nyilatkozatokat a rendelet 7. §-ban foglalt közüzemi és adótartozásokról, ide értve az adók módjára behajtandó köztartozásokat is,
-a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást.

Támogatás  iránti  kérelmet illetékmentesen,  az  e  célra  rendszeresített formanyomtatványon  kell  benyújtani  a  Kiskunhalasi  Közös  Önkormányzati  Hivatal Szociálpolitikai Csoportjánál.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET LETÖLTÉSE
KÉRELEM LAKÓINGATLAN ÉPÍTÉSI, ÚJ LAKÓINGATLAN VÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ

Kiskunhalas, 2017. március 24.

  2017:03:24

Közérdekű információ- Áramszünet

 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kiskunhalas több területén is áramszünet várható.

A tervezett áramszünetek listáját az alábbi LINKEN tekinthetik meg.

Megértésüket köszönjük!

DÉMÁSZ Társaságcsoport

 

 

  2017:03:23

Tájékoztatás ebzárlat és legeltetési tilalom elrendeléséről

A 328/2010.(XII.27.) Korm.rendelet 6.§.(5)bekezdése alapján biztosított hatáskörben dr. Maruzsánszki József járási főállatorvos, osztályvezető Kiskunhalas közigazgatási területére ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el, ebekre, macskákra és legelő állatokra vonatkozóan.

Indokolás:
2017.04.01.-04.15. között rókák veszettség elleni orális immunizálása/oltóanyagot tartalmazó csalétek kiszórása/került elvégzésre, ennek értelmében a zárlati intézkedést és a legeltetési tilalmat kellett elrendelni a 164/2008.(XII.20.) FM rendelet 8.§ (5) bekezdése alapján 2017.április 01-2017.április 21-ig.

dr. Maruzsánszki József
járási főállatorvos, osztályvezető

  2017:03:22

Rendőrségi tájékoztató- Online vetélkedő a kármegelőzésről

 

Április 11-ig várja a jelentkezőket az Aegon Országos Kármegelőzési Program online nyereményjátéka, amellyel 10 felsőtagozatos általános iskolai osztály egyenként 100 000 forintos ajándékutalvány csomagot nyerhet. Emellett azok az iskolák, amelyek rendelkeznek iskolai alapítvánnyal, részt vehetnek a főnyeremény sorsolásán is, amely 250 000 forint támogatást jelent a nyertes iskolának.

A kérdőív és az ehhez készített online tananyag célja, hogy felhívja a diákok figyelmét a kármegelőzés, a balesetvédelem és a betörések megelőzésének fontosságára. Célja, hogy a gyerekek már fiatalon tisztában legyenek azzal, hogy saját maguk is tehetnek azért, hogy elkerüljék, vagy minimalizálják a balesetekből származó károkat. Ehhez nyújt segítséget az immár három éve működő Aegon Országos Kármegelőzési Program is, melyben az Aegon Biztosítóval, a polgárőrséggel és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal együtt a lakosság tájékoztatását tűzte ki célul a Rendőrség az ingatlanokat érő károk mérséklésére.

A pályázaton való részvétel egyszerű, a www.karmegelozes.hu oldalon megtalálható tananyag elolvasása után egy rövid teszt megválaszolásával vehetnek részt a tanulók.

A pályázat együttműködő partnerei: Aegon Magyarország, Országos Rendőr-főkapitányság, Országos Polgárőr Szövetség, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 15.
Tel: (36-77) 421-355, Fax: (36-77) 520-083, e-mail: kiskunhalas.hot@katved.gov.hu

  2017:03:21

Anyakönyvi hírek

 

Születtek:

 

Szabó Ádám (Lajkó Katalin) Szank, Bakos Dorina Katinka (Szalinka Katalin Ivett) Kiskunmajsa, Hatvani István (Pánisz Szilvia) Pirtó, Nyári János Viktor (Hegyi Ibolya) Kelebia, Székely Sára (Nagy Katalin) Jánoshalma, Csorba Léna Míra (Károly Jolán) Kiskunhalas, Kolompár Roland Szantínó (Kolompár Erzsébet Ibolya) Kiskunhalas

 

Házasságot kötöttek:

 

Lőrincz István és Tomencsák Andrea, Nagy Gábor és Mintál Nikolett Zsuzsanna

 

Elhunytak:

 

Bacsa Attila (Kiskunhalas), Mészáros Józsefné Horváth Ilona (Kiskunhalas), Dobák Károly Gáspárné Péter-Szabó Gizella (Kiskunmajsa), Pálinkó Imréné Apró Piroska (Kiskunmajsa), Törteli István Lászlóné Lódri Mária Erzsébet (Kiskunmajsa), Benedeczki Jánosné Árvai Terézia (Kecel), Danka Dénes (Soltvadkert), Vincze Józsefné Berta Mária (Kiskunhalas)

 

 

  2017:03:21
           4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17