Tájékoztató az anyakönyvi eljárások illetékéről

2017. március 16. napjától az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításával a 33.§ (2) bekezdés 5. pontja alapján az anyakönyvi kivonat kiállítása (pótlás) illetékmentessé vált, továbbá illetékmentes lett a családi név korrekciójára irányuló eljárás.
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény szerint anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél elő lehet terjeszteni.

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V.19.) KIM rendelet 48.§ -a értelmében:
(1) Az anyakönyvi okiratot a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül, ha az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adat az elektronikus anyakönyvnek adattartalma, de az elektronikus anyakönyvbe még nem jegyezték be, a bejegyzéstől számított nyolc napon belül kell kiállítani, és azt a személyesen megjelent kérelmezőnek átadni vagy a kérelmezőnek elküldeni.
(2) A papír alapon benyújtott, anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet az anyakönyvi okirattal érintett adattartalomnak az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében az EAK rendszerben a kérelem beérkezésétől számított öt napon belül rögzíteni kell.
Továbbá az anyakönyvi eljárásban az alábbi illetékeket kell fizetni:
•A magyar állampolgársági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás illetéke 3000 forint.
•A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10 000 forint. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az illetéket minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetni.
•Az anyakönyvi eljárásról szóló jogszabályokban meghatározott eljárásban megváltoztatott név ismételt megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 50 000 forint.

Az anyakönyvi kivonatot igénylő nyomtatvány a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal portáján és az anyakönyvvezetőknél kérhető.

Kiskunhalas, 2017. március 16.

  2017:03:16

Lakossági tájékoztató

Dr. Drozdik Ferenc Megyei Főállatorvos a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

A 2017.01.19. napon kelt BKI/001/4-48/2017.számú határozatával Érsekcsanád település kitörési pont körül 3 km-es körzetben, és a 2017.01.19. napon a BKI/001/4-47/2017. számú határozatával Érsekcsanád település kitörési pont körül 10 km-es körzetben magas patogenitású madárinfluenza megbetegedések miatt elrendelt megfigyelési körzetet 2017.03.14. nappal feloldja.

HATÁROZAT LETÖLTÉSE

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Dr. Drozdik Ferenc Megyei Főállatorvos

  2017:03:14

Változások a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak tekintetében

Az állami rezsicsökkentés folytatásaként - a lakossági konzultáció figyelembevételével – elkészített, a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről szóló 2017. évi II. törvény szerint 2017. március 16-tól 20 hatósági eljárás díja kerül megszüntetésre, amelyből 15 a magánszemélyek, 5 a vállalkozások terheit csökkenti.

A Kormány által kezdeményezett, 2016 nyarán tartott lakossági konzultáció során az állami rezsicsökkentéssel kapcsolatban összesen 142 589 db kérdőív került kitöltésre.

Az állami rezsicsökkentés mostani üteme várhatóan összesen 1,6 milliárd forint megtakarítást eredményez majd 2017. évben, amiből a vállalkozások 1,2 milliárd forintra, a magánszemélyek 385 millió forintra számíthatnak.

Ezentúl többek között nem kell illetéket fizetni az anyakönyvi kivonatért, a 18 éven aluliaknak az általános tételű közigazgatási eljárásokért, a 65 évnél idősebbeknek pedig a magánútlevélért. Nem lesz díjköteles a családi név korrekciójára irányuló eljárás sem.
A családi otthonteremtési támogatás igényléséhez kapcsolódó ügyintézés megkönnyítése érdekében nem kell fizetni a jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány (OEP igazolás) kiállításáért. Megszüntetik továbbá a Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárok nyilvántartásba vételére vonatkozó illetéket is.
A vállalkozások terheit a későbbiekben jelentősen könnyíti, hogy mentesülnek az illeték megfizetése alól azok, akik az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról állíttatnak ki hatósági bizonyítványt, vagy kft.-t, egyéni céget, közkereseti, betéti társaságot jegyeztetnek be a cégbíróságon. Utóbbi ügycsoportban közzétételi költségtérítést sem kell fizetni.
Az építésügyi eljárási szabályokkal összefüggésben is több illeték csökken vagy megszűnik. A nem hiteles, elektronikus tulajdonilap-másolatot például évente kétszer díjmentesen lehet lekérni.
A módosítás értelmében illetékmentes lesz az öntözési berendezések engedélyezésnek eljárása.
A döntés érinti az igazságszolgáltatást is, a továbbiakban nem kell díjat fizetni az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő bejegyzés és a szakterület kiterjesztése esetén.

Két év alatt az állami rezsicsökkentés két ütemének megvalósulásával a vállalkozásoknál több mint 3,6 Mrd forint, a magánszemélyeknél több mint 10,3 Mrd forint maradt.
                                 
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

 

  2017:03:14

Lakossági tájékozatató

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kiskunhalasi Thorma János Múzeum területén 2017. március 16-án építkezési munkálatok kezdődnek. A munkálatok zavartalanságának biztosítása érdekében a Városháza utca teljes szakaszát elzárjuk a forgalom elől 2017. március 16. - 2017. szeptember 30. között.

Megértésüket köszönjük!


Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztály

 

  2017:03:14

Pályázati felhívás- civil szervezetek részére


Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot hirdet a kultúra, a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, a környezet védelme céljából megrendezendő események, programok, rendezvények támogatására.

Pályázatot nyújthat be az a civil szervezet, aki:
• kiskunhalasi székhelyű, telephelyű,
• vagy nyilatkozik, hogy a támogatást Kiskunhalason működő szervezeti egysége veszi igénybe, vagy
• Kiskunhalason a támogatási célok megvalósításához (a továbbiakban: megvalósítási cél) kéri a támogatást, vagy
• kiskunhalasi lakosok vagy szervezet javára, illetve érdekében megvalósuló programhoz kéri a támogatást.
• Kizárólag olyan szervezet nyújthat be támogatási igényt, aki a 2015. évről szóló számviteli beszámolóját az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvényben rögzített szabályok szerint 2016. május 31. napjáig letétbe helyezte az Országos Bírósági Hivatalnál.

A felosztható keretösszeg: 2.300.000 Ft, amelynek fedezetét Kiskunhalas Város Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.24.) számú rendelete biztosítja.

Támogatásban nem részesíthetők:
A politikai pártok, azok helyi szervezetei, illetőleg olyan társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását megelőző, vagy egyedi támogatás esetén a támogatási döntést megelőző 5 éven belül:
•  Együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy
•  jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.
Nem nyújthat be pályázatot sportegyesület, tekintettel arra, hogy a sportegyesületek támogatására a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány külön pályázatot ír ki.
El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha:
•  A kérelem nem tartalmazza a kötelezően beadandó dokumentációkat és azt a kérelmező a hiánypótlásban megjelölt határidőig nem pótolja.
•  A szervezet ugyanazon célra költségvetési éven belül már részesült támogatásban.
• A szervezet a döntéshozatalt megelőző két naptári évben a részére nyújtott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, illetve a kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.
•  A támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

Jelen pályázati felhívásra a 2017. április 1-je és december 31-e közötti időben megvalósuló programokat, eseményeket tartalmazó pályázatokat lehet benyújtani.
A pályázati kiírás ifjúsági, hagyományőrző, értékteremtő programokra, jeles napokhoz, évfordulókhoz kötődő eseményekre, előadásokra, konferenciákra, műsorokra, vetélkedőkre, közösségi rendezvényekre vonatkozik.
Egy pályázó maximum egy pályázatot adhat be.

A pályázatban elszámolható költségek.
A programmal kapcsolatos:
•    Vállalkozói számlával igazolt rendezvénydíj (pl. előadói díj, hangosítás)
•    Szállítási és útiköltség, helyiségbérleti díj
•    Anyagbeszerzés, a programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés
•    Nyomdaköltség, telefonköltség (számlával igazolt)
•    Irodaszer, postaköltség

Pályázni a megadott adatlap kitöltésével lehet, mely letölthető a www.kiskunhalas.hu honlapról, a „HIREK” menüpont alól.

A pályázatok beérkezési határideje és helye: 2017. április 18. kedd déli 12 óra, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Köznevelés és Művelődés Iroda, Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz..

Ugyanitt további információk beszerezhetők a 77/523-152-es telefonszámon.

A pályázatokat személyesen és postai úton is be lehet nyújtani, kizárólag papír alapon, kinyomtatott formában, 1 példányban kell beadni. Pályázati eljárási díj nincs.

A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a támogatási cél megvalósulását következő 30. nap.

A nyertes pályázatokról döntés várhatóan az áprilisi képviselő-testületi ülésen születik.

E pályázat keretében nyújtott támogatásokra Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete is vonatkozik.

Pályázati felhívás LETÖLTÉSE

Pályázati Adatlap LETÖLTÉSE

Kiskunhalas, 2017. március 10.

 

  2017:03:14
           6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19