Közlemény a bölcsődei beiratkozásról

A 2017/2018-as nevelési évre történő bölcsődei beiratkozás időpontja 2017. április 25-26., naponta 7. 30-tól 17 óráig.

A bölcsődei beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint a beíratandó gyermek TAJ kártyáját, oltási könyvét is. A szülő részéről a személyi azonosítóját és lakcímet igazoló hatósági igazolványát és amennyiben van, munkáltatói igazolást (mindkét szülő részéről).
A bölcsődei felvételről Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődevezetője legkésőbb 2017. május 22. napjáig írásban értesíti a szülőket.
A felvétellel kapcsolatos döntése ellen a közléstől számított 15 napon belül eljárás indítható. Az eljárást megindító kérelmet a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani.

További információk beszerezhetők személyesen Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje vezetőjétől vagy telefonon a 422-873-as számon.

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Kiskunhalas, 2017. március 27.


Komlósné Dr. Fekete Anikó
Jegyző

 

  2017:03:31

Méhegészségügyi zárlat feloldása

dr. Maruzsenszki József a 70/2003. (VI.27.) FVM. rendelet 17. §-ában biztosított jogkörében Kiskunhalas, Pirtó, Kunfehértó, Harkakötöny, Madaras, Katymár, Bácsalmás, Bácsszőlős, Kunbaja, Jánoshalma, Borota, Kéleshalom közigazgatási területére 2016. augusztus 10. és 2016. szeptember 8-án méhek nyúlós költésrothadása miatt elrendelt méhegészségügyi zárlatát 2017. április 1. nappal megszünteti.

dr. Maruzsenszki József
Járási főállatorvos, osztályvezető

 

  2017:03:30

Amit tudni érdemes a civileknek

Harmadik alkalommal lesz civil konferencia városunkban. Az érdeklődőket április 5-én 10 órától várja programokkal a szervező Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft., valamint a Városért Közalapítvány a Csipke Hotel konferenciatermében. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. Jelentkezni a halasmediakft@gmail.com e-mail címen vagy a 70/385-5019-es telefonszámon lehet április 2-ig.

A 3. Halasi Civil Konferencia megnyitója április 5-én 10 órakor lesz a Csipke Hotel konferenciatermében. Az előadások negyed 11-kor kezdődnek. Először Farkas Dániel alpolgármesteré lesz a szó, aki a helyi civil pályázati kiírásról beszél.

- A jelenlegi városvezetés kiemelt partnerének tekinti az összes olyan Kiskunhalason működő civil szervezetet, akik munkájukkal gyarapítják, színesítik városunk programjait. Hiszünk abban, hogy az ő tevékenységük teszi igazán élhető és szerethető várossá Kiskunhalast. Ennek szellemében igyekszik az önkormányzat 2014 októbere óta támogatni a városban működő civil szervezeteket - fogalmazott.

Ezen támogatás egyik formája a Civil Pályázat. Ennek részleteiről fogja tájékoztatni a konferencia résztvevőit Farkas Dániel, Kiskunhalas alpolgármestere, illetve lehetőség nyílik minden egyéb kérdésben megszólítani őt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suller Krisztina, a Szám-Magic Kft. adótanácsadója számvitelről és adózásról tart előadást a civileknek. Érdeklődésünkre összefoglalta a civil szféra aktuális kérdéseit.

- A civil szféra adózási és működési szabályai az alapító okiratnál, alapszabálynál kezdődnek. Éppen ezért áttekintjük mit kell és mit tartalmazzon egy alapító okirat, alapszabály ahhoz, hogy mind a mindennapoknak, mind az adózási, számviteli jogi környezetnek megfeleltethető legyen a működés. Ezzel összhangban áttekintjük, hogy mely társhatósági adatbázisokat és honnét érdemes időnként kontrollálni és karbantartani. Szót ejtünk a számviteli változásokról, és arról, hogyan segíti a civil szervezet a könyvelőt, és a könyvelő a civil szervezetet. Elengedhetetlen, hogy a működés kapcsán a rájuk jellemző tipikus és atipikus foglalkoztatási viszonyokról ne essék szó, így ezt a témakört is elővesszük. Beszélünk még az oly fontos és sajnos hanyagolt ÁFA kérdésekről, az ezzel és a társasági adóval kapcsolatos igazolások kiállításnak szabályairól, és tartalmáról! Szót ejtünk a társasági adózás változása kapcsán az ingatlanhasznosítás adózási szabályairól is!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A civilek pályázati lehetőségeiről Szabó Emese ad tájékoztatást a Rolling Consulting Kft. képviseletében. Több témáról lesz szó, köztük szerepel az EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) rendszerének bemutatása, az EPTK felület ismertetése, pályázatkeresés az interneten. Felhívják a figyelmet, mire érdemes odafigyelni a pályázat készítésénél, hogyan érdemes pályázatírót választani. Hangsúlyos szerepet kap, hogy a projekt megvalósításnál mire kell figyelni. Napirenden szerepel a jelenlegi kiírások ismertetése, konkrét 4 kiírás részletes bemutatása, interaktív beszélgetés ezekről.

 

 

 

 

 

 

 

 

A mérhető és érték alapú marketingről Kurucsai János beszél. A Marketing Store Kft. ügyvezetője szerint sokat kell tenni a versenyképességért.

- A civil szervezetek nem a minél nagyobb profit elérésén dolgoznak, hanem különböző társadalmi igényekre, helyzetekre kínálnak hatékony megoldásokat. Talán ezért is sokan úgy gondolják közülük, hogy a marketing kevésbé az ő pályájuk, az inkább az üzleti szféráé, ezért a szervezetek többsége nem fordít kellő erőforrást és energiát a marketingre.

Ahhoz viszont, hogy versenyképes társadalmi szervezetté váljanak, elengedhetetlen, hogy elnyerjék az emberek bizalmát, illetve minél több ügyfelet, önkéntest, támogatót szerezzenek az eredményes működtetéshez. Ehhez azonban oda kell figyelniük a célcsoportjaik igényeire, ki kell építeniük és folyamatosan működtetniük kell az őket hatásosan elérő marketing kommunikációs csatornákat, valamint rendezvényekkel, kampányokkal, marketing aktivitásokkal meg kell különböztetniük magukat a nagy kommunikációs zajban. A marketing tervezéstől a konkrét megvalósításig mutatom be konkrét példákon és esettanulmányokon keresztül, hogyan is képviselhet komoly hozzáadott értéket a marketing a civil szervezetek életében.

  2017:03:30

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS- Otthon Melege Program
Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása alprogram


 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a lakosság részére energiahatékonyság növelését, a meglévő lakóingatlanokban lévő lakások szén-dioxidkibocsátás csökkentését eredményező, fűtéskorszerűsítésre irányuló, költséghatékony beruházások támogatására vonatkozó pályázati kiírást tesz közzé.
Az alprogram lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy lakóépületek, illetve társasházi lakások fűtési rendszereinek felújításával hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat.

Az alprogram meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3.500.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd-ötszázmillió forint.

A pályázati kiírásra kizárólag magyar adóazonosító jellel rendelkező, cselekvőképes, nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot. A beruházással érintett ingatlanban a pályázónak tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

A támogatás formája vissza nem térítendő, az elszámolás elfogadását követő, azaz utólagos finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy épületre/társasházi lakásra igényelhető.
A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 40%-a, de maximum 700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint.

http://futeskorszerusites2017.nfsi.hu/

Pályázati felhívás:
http://futeskorszerusites2017.nfsi.hu/files/palyazati_felhivas_170309.pdf

Pályázati útmutató:
http://futeskorszerusites2017.nfsi.hu/files/palyazati_utmutato_170309.pdf

Kiskunhalas, 2017.03.28.

  2017:03:29

Anyakönyvi hírek

Születtek:


Nagy Maja Viktória (Kolompár Viktória) Szank, Herczeg Ivett (Faragó Erika) Kiskunhalas, Székely Barbara Zoé (Horváth Mónika) Kiskunhalas

 

Elhunytak:


Banász Józsefné Babenyecz Jolán (Kiskunhalas), Németh Károly János (Kéleshalom), Ágó János (Zsana), Péter-Szabó Józsefné Kiss Mária (Kiskunmajsa), Nyerges Dezsőné Váradi Ilona (Kiskunmajsa), Bene Antalné Kovács Irén (Soltvadkert), Polereczki András (Kiskőrös), Polereczki Sándor (Kiskőrös), Szakács Márton (Kiskunhalas), Dudás Sándorné Sütő Erzsébet (Kiskunhalas)

 

  2017:03:27
           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12