Lakossági tájékoztató

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ 2017. április 1-től Kiskunhalas települést érintően az értesítésebn szereplő menetrend módosítások bevezetését tervezi.

TERVEZET LETÖLTÉSE

Észrevételeiket a Kiskunhalasi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán Baics Tamásnál (tel.:77/523-143, e-mail: baics.t@kiskunhalas.hu) tehetik meg.

Kiskunhalas, 2017. március 2.

  2017:03:02

„A legszebb konyhakertek” 

 

Fülöp Róbert polgármester, Kiskunhalas Város Önkormányzata képviseletében - csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz - meghirdeti Kiskunhalason „A legszebb konyhakertek” programot.

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.

Az év kiemelt témája: „Hasznos rovarokat a kertbe!

Várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertművelő és közösség jelentkezését!

Jelentkezési határidő: 2017. május 20.
Jelentkezési lap kérhető és leadható: Polgármesteri Hivatalban, a portán, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Eredményhirdetés: Kiskunhalas Szüreti Napokon - 2017. szeptembere

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉSE

Fülöp Róbert polgármester

 

  2017:03:02

Tájékoztatás - Védőkörzet feloldása

 

Dr. Drozdik Ferenc Megyei Főállatorvos a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

A 2016.12.29. napon kelt BKI/001/157-427/2016. számú határozatával a 46.224517, 19.412833 kitörési pont körül 10 km-es körzetben, a 2016.12.30. napon a BKI/001/157-435/2016. számú határozatával a 46.344569,19.405611 kitörési pont körül 10 km-es körzetben, valamint a 2017.01.19. napon kelt BK/EBAO/4-118/2017. számú határozatával a határozat rendelkező részében körülírt területen magas patogenitású madárinfluenza megbetegedések miatt elrendelt megfigyelési körzetet 2017.03.01. nappal feloldja.

HATÁROZAT LETÖLTÉSE

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Dr. Drozdik Ferenc Megyei Főállatorvos

  2017:03:01

Felhívás- Iskolai körzetek

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (8) bekezédse szerint a köznevelési feladatokat ellátó hatóság feladata az általános iskolák felvételi körzetének, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetének meghatározása és közzététele.


A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, mint köznevelési feladatokat ellátó hatóság az Nkt. 33.§ (1)-(2) bekezdésében és a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§. (1)-(4) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően a felvételi körzethatárait, illetve a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzeteit megállapította.

A körzethatárok letöltése ITT!

Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

6000 Kecskemét, Széchenyi krt.12.

 

  2017:02:28

Rendőrségi tájékoztató- Megújulnak a 2000 és az 5000 forintos címletű bankjegyek

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folytatja a korszerűbb bankjegyek 2014-ben megkezdett kibocsátását, melynek jegyében a biztonsági elemei és képi megjelenése tekintetében is megújított 2000 és 5000 forintos címletű bankjegyeket hoz forgalomba.Az új bankjegyek 2016. november 15-től válnak törvényes fizetőeszközzé. A készpénz-forgalomban – a korábbi kibocsátások sikeres gyakorlatát alkalmazva, a készpénzellátási lánc szereplőinek megfelelő felkészülését követően – 2017. március 1-től találkozhatunk majd a megújított 2000 és 5000 forintos címletekkel.


A jelenlegi 2000 és 5000 forintos bankjegyek a megújított változatokkal együtt, 2017. július 31-ig maradnak párhuzamosan a készpénzforgalomban. Ezt követően a 2016 előtt kibocsátott, 2000 és 5000 forintos címletű régi bankjegyeket az MNB bevonja, így 2017. augusztus 1-től már csak a megújított 2000 és 5000 forintos bankjegyekkel lehet fizetni.

A régi bankjegyek nem veszítik el értéküket, a bevonási határnapot követően a hitelintézetek és a posta három évig, a jegybank pedig húsz évig, azaz 2037. július 31-ig, díjmentesen váltja át azokat – azonos címletű – törvényes fizetőeszközre.

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 15.
Tel: (36-77) 421-355, Fax: (36-77) 520-083, e-mail: kiskunhalas.hot@katved.gov.hu

  2017:02:28
           5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18