Rendőrségi tájékoztató

 

Bács-Kiskun megyében is megjelentek azok az ismeretlen elkövetők, akik a katasztrófavédelemre hivatkozva, nevünkben eljárva nyújtanak tájékoztatást a szén-monoxid-érzékelőkkel és a tüzelőfűtő berendezésekre vonatkozó jogszabályi előírások érvényesülésével kapcsolatosan. Figyelmeztetnek, hogy mindenki számára kötelező az érzékelő-, riasztó készülékek beszerzése, azok használata, majd „a tájékoztatásért” több tízezer forint összeget kérnek.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezúton hívja fel a lakosság figyelmét arra, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 5. § (4)-(5) bekezdései írják elő a szén-monoxid-érzékelők kötelező alkalmazásának eseteit. Jelenlegi szabályozás szerint meglévő lakóépületek esetében nem áll fenn szén-monoxid-érzékelő alkalmazására vonatkozó kötelezettség.

Kérjük, bármilyen visszaélést tapasztal, értesítse a rendőrséget!
Igazgatóságunk felhívja a lakosság figyelmét, hogy a fentebb leírtaknak megfelelően ugyan a meglévő lakásokban NEM KÖTELEZŐ szén-monoxid-érzékelő felszerelése, üzemeltetése, azonban az érzékelők használata az öngondoskodás keretein belül megfontolandó, sőt JAVASOLT!

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE ITT!

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
K E C S K E M É T

Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, e-mail:elbirbacs@bacs.police.hu www.police.hu/bacs/bunmegelozes

  2017:01:25

Anyakönyvi hírek

Születtek:

 

Bihari Szintia Lídia (Kátai Renáta) Kelebia, Kolompár Norbert Kristóf  (Rostás Anikó) Kiskunhalas, Kolompár Brendon Tibor (Kolompár Fruzsina) Kecel, Farkas Frederik (Csorba Katalin) Csólyospálos, Ferenczi Zalán (Kiss Karolina) Borota

 

Házasságot kötöttek:

 

Dévics István és Juhász Dóra Patrícia


Meghaltak:

 

Kovács Gergelyné Oláh Erzsébet Mária (Tompa), Rózsáné Jójárt Etelka (Kiskunhalas), Kerekes Imre (Kiskunhalas), Kaszap Károly (Kunfehértó), Merczel Béla (Kiskunhalas), Fagyas Gabriella (Kiskőrös), Lukács Vencelné Juhász Rozália (Kiskunmajsa), Sári László Ferencné Havasi Jolán (Soltvadkert), Szalai Dezső (Kiskunmajsa),Rikkert Mihály (Jánoshalma), Nagy Ferenc Gergely (Kömpöc), Kovács János (Foktő)

  2017:01:25

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha


neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiséghez
való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,
vallási-
vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete
 
vagy egyéb tulajdonsága miatt   hátrányos megkülönböztetés éri!


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.


Keresse fel Dr. Tóth Edina Bács-Kiskun megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 70/517-9251, tothedina.mail@gmail.com

 

-SINOSZ Bács-Kiskun Megyei Tagszervezete
6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19. tel: 06 76/417-865
2017.02.01. 09.:00-13:00
-Roma Nemzetiségi Önkormányzat
6000 Kecskemét, Batthyány u. 2. tel: 06 30/621-2315
2017.02.08. 09:00–11:00
-Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
6000 Kecskemét, Reile Géza utca 22. tel: 06 20/332-8711
2017.02.08. 13:00–15:00
-Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata
6000 Kecskemét, Irinyi út 17. tel: 06 76/501-749
2017.02.15. 09:00–13:00
-Kiskunhalasi Mozgáskorlátozottak Egyesülete
6400 Kiskunhalas, Eötvös u.2.
2017.02.22. 09:00–13:00


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!


Egyenlő Bánásmód Hatóság – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B – 06 80 203 939 

  www.egyenlobanasmod.huebh@egyenlobanasmod.hu

  2017:01:25

Hirdetmény

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. január 26-án megtartandó ülésén az alábbi közterületeket tervezi elnevezni:


1. Szegedi út elnevezést adja a 6019, 6020, 6013/1 és 6013/2 hrsz.-ú ingatlanoknak,
2. Zsigray Julianna utca elnevezést adja a 9030/1 hrsz.-ú ingatlannak,
3. Tormássy János utca elnevezést adja a 7770/1 hrsz.-ú ingatlannak, a 41894 hrsz.-ú ingatlan a város beépítésre szánt területébe eső szakaszának, valamint a jövőben az útszabályozás és szélesítés során ezen ingatlanhoz kapcsolódó és kialakuló új közterületi ingatlanoknak,
4. Grósz Ferenc elnevezést adja a 2796/1 és a 41871/4 hrsz.-ú ingatlannak, valamint a jövőben az útszabályozás és szélesítés során ezen ingatlanhoz kapcsolódó és kialakuló új közterületi ingatlanoknak.

Kérjük a tisztelt lakosságot és minden érintettet, hogy amennyiben észrevétele, javaslata van a fenti közterület elnevezésekkel kapcsolatban, azt írásban elektronikusan a bankos.r@kiskunhalas.hu email címen, vagy postai úton a Hivatal címére (6400 Hősök tere 1.), a főépítésznek címezve, vagy telefonon ügyfélfogadási időben a 06-77/523-162 telefonszámon 2017. január 25-ig jelezze.

Kiskunhalas, 2017. január 20.

  2017:01:20

Anyakönyvi hírek

Születtek:

Csonka Szimonetta Andrea (Lázár Mária) Kiskunmajsa, Barák Bernadett (Hasap Klára) Kiskunhalas, Rokolya Hanna Ildikó (György Ildikó) Szank, Lódri Donát (Horváth Petronella) Kiskunhalas, Nagy Dominik (Kőszegi Hajnalka) Jánoshalma


Házasságot kötöttek:

Csorba Krisztián és Károly Jolán, Ifkovics Zsolt és Galambosi Andrea

Meghaltak:

Kollár Jánosné Rabb Julianna (Jánoshalma), Nagy Mihályné Gyuris Julianna (Kiskunhalas), Svéda Sándor (Kiskunhalas), Bubrik Sándor Józsefné Fekete Matild (Kiskunhalas), Opauszkiné Virág Mária (Kiskőrös), Gszelman László Ferencné Virág Julianna (Bócsa), Markó Benő Mihályné Belák Erzsébet (Akasztó), Csatordai Zoltán András (Soltvadkert), Font Györgyné Gillich Erzsébet (Bócsa), Ádám Sándor (Kiskunhalas), Kovács Ferencné Németh-Albert Zsófia (Kiskunhalas), Sándor Károly Lajos (Kiskunhalas), Hugyi András (Kecel), Halász Mihály János (Kiskunhalas), Molnár Zsigmondné Mig Anna (Soltvadkert), Csonka Istvánné Váczi Magdolna (Kiskunhalas)

  2017:01:17
           10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23