Felhívás- Jégre lépni tilos!

A jelenlegi időjárási viszonyok következtében kialakult jegesedési folyamatra figyelemmel, a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII.27.) BM rendelet 5.§-a alapján az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság felhívja a figyelmet, hogy az ATIVIZIG működési területéhez tartozó folyóvízen, mellékágakon, holtágakon és tavakon a jégen tartózkodás szigorúan tilos!

Felhívás letöltése ITT!

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

  2017:01:11

Tájékoztatás - "Védőkörzeti zárlat madárinfluenza miatt"

Dr. Drozdik Ferenc Megyei Főállatorvos a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
A hivatkozott térkép alapján a kitörési pontok körül 3 km sugarú körben a térkép szerint érintett piros színnel megjelölt közigazgatási területére madárinfluenza megállapítása miatt védőkörztet rendelt el.

A település határán a fő közlekedési utakon "Védőkörzeti zárlat madárinfluenza miatt" feliratú táblát kell elhelyezni.

HATÁROZAT LETÖLTÉSE ITT!

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Dr. Drozdik Ferenc Megyei Főállatorvos

  2017:01:10

Anyakönyvi hírek

 

Születtek:

Kovács Norbert Kolos (Csesznegi Anikó) Kiskunhalas, Grébel Adél Ivett (Károlyi Katalin) Jánoshalma, Kecskés Martin (Száller Mária) Kiskunhalas, Koch István Gyula (Tóth Izabella) Kecel, Juhász Janka (Nagy Hajnalka) Kiskunhalas, Dabis Dalma (Domonkos Ibolya) Kiskunhalas

 


Meghaltak:

Süli-Csontos Jenőné Víg Mária Erzsébet (Kiskunmajsa), Csontos Gyuláné Fekete Mária Magdolna (Jánoshalma), Horváth Károlyné Dömötör Jolán (Zsana), Pagács Jánosné Péter-Szabó Margit (Kiskunhalas), Schneider Jánosné Strubl Erzsébet (Soltvadkert), Marton József Sándor (Kiskőrös), Biró Pál (Kisszállás), Buchmüller Menyhértné Lentner Julianna (Császártöltés), Sendula Ferenc Sándor (Kiskunhalas), Vén László (Kecskemét), Rapcsák Jánosné Holczimmer Margit (Kiskunhalas)

  2017:01:10

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha


neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiséghez
való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,
vallási-
vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete
 
vagy egyéb tulajdonsága miatt   hátrányos megkülönböztetés éri!


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.


Keresse fel Dr. Tóth Edina Bács-Kiskun megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 70/517-9251, tothedina.mail@gmail.com- SINOSZ Bács- Kiskun Megyei Tagszervezet (6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.)
2017. január 4. 9:00-13:00
- Roma Nemzeti Önkormányzat (6000 Kecskemét, Batthyány u. 2.)
 2017. január 11. 9:00-11:00
- Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (6000 Kecskemét Reile G. u. 22.)
2017. január 11. 13:00-15:00
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata (6000 Kecskemét, Irínyi út 17.)
2017. január 18. 9:00-13:00  
 

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!


Egyenlő Bánásmód Hatóság – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B – 06 80 203 939 

  www.egyenlobanasmod.huebh@egyenlobanasmod.hu

  2017:01:10

Felhívás- „Kiskunhalas Díszpolgára”

 

A 2017. évi városi kitüntetések adományozásának előkészítése megkezdődött.

A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése értelmében a „Kiskunhalas Díszpolgára” kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
- képviselő-testület tagjai, bizottságai,
- gazdálkodó szervek, intézmények,
- politikai pártok, társadalmi szervezetek,
- egyházak,
- kiskunhalasi lakos országgyűlési képviselők.

A kitüntető cím Kiskunhalas Város, Magyarország, a magyarság fejlődését, elismertségét előmozdító, érdekeit képviselő tevékenységért, kiemelkedő életút elismeréséért adományozható.

„Kiskunhalas Díszpolgára” kitüntetés minden második – páratlan – évben legfeljebb egy adható.

A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy, közösség adatait, valamint a javaslat alapjául szolgáló kiemelkedő tevékenység ismertetését.

„Kiskunhalas Díszpolgára” cím magyar és külföldi állampolgárnak egyaránt adható.

A kitüntetés posztumusz díjként is adományozható.

A javaslatot a Polgármesterhez kell eljuttatni 2017. január 31-ig (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1).

Kiskunhalas, 2017. január 10.

  2017:01:10
           11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24