Hirdetmény

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. január 26-án megtartandó ülésén az alábbi közterületeket tervezi elnevezni:


1. Szegedi út elnevezést adja a 6019, 6020, 6013/1 és 6013/2 hrsz.-ú ingatlanoknak,
2. Zsigray Julianna utca elnevezést adja a 9030/1 hrsz.-ú ingatlannak,
3. Tormássy János utca elnevezést adja a 7770/1 hrsz.-ú ingatlannak, a 41894 hrsz.-ú ingatlan a város beépítésre szánt területébe eső szakaszának, valamint a jövőben az útszabályozás és szélesítés során ezen ingatlanhoz kapcsolódó és kialakuló új közterületi ingatlanoknak,
4. Grósz Ferenc elnevezést adja a 2796/1 és a 41871/4 hrsz.-ú ingatlannak, valamint a jövőben az útszabályozás és szélesítés során ezen ingatlanhoz kapcsolódó és kialakuló új közterületi ingatlanoknak.

Kérjük a tisztelt lakosságot és minden érintettet, hogy amennyiben észrevétele, javaslata van a fenti közterület elnevezésekkel kapcsolatban, azt írásban elektronikusan a bankos.r@kiskunhalas.hu email címen, vagy postai úton a Hivatal címére (6400 Hősök tere 1.), a főépítésznek címezve, vagy telefonon ügyfélfogadási időben a 06-77/523-162 telefonszámon 2017. január 25-ig jelezze.

Kiskunhalas, 2017. január 20.

  2017:01:20

Anyakönyvi hírek

Születtek:

Csonka Szimonetta Andrea (Lázár Mária) Kiskunmajsa, Barák Bernadett (Hasap Klára) Kiskunhalas, Rokolya Hanna Ildikó (György Ildikó) Szank, Lódri Donát (Horváth Petronella) Kiskunhalas, Nagy Dominik (Kőszegi Hajnalka) Jánoshalma


Házasságot kötöttek:

Csorba Krisztián és Károly Jolán, Ifkovics Zsolt és Galambosi Andrea

Meghaltak:

Kollár Jánosné Rabb Julianna (Jánoshalma), Nagy Mihályné Gyuris Julianna (Kiskunhalas), Svéda Sándor (Kiskunhalas), Bubrik Sándor Józsefné Fekete Matild (Kiskunhalas), Opauszkiné Virág Mária (Kiskőrös), Gszelman László Ferencné Virág Julianna (Bócsa), Markó Benő Mihályné Belák Erzsébet (Akasztó), Csatordai Zoltán András (Soltvadkert), Font Györgyné Gillich Erzsébet (Bócsa), Ádám Sándor (Kiskunhalas), Kovács Ferencné Németh-Albert Zsófia (Kiskunhalas), Sándor Károly Lajos (Kiskunhalas), Hugyi András (Kecel), Halász Mihály János (Kiskunhalas), Molnár Zsigmondné Mig Anna (Soltvadkert), Csonka Istvánné Váczi Magdolna (Kiskunhalas)

  2017:01:17

Felhívás- Jégre lépni tilos!

A jelenlegi időjárási viszonyok következtében kialakult jegesedési folyamatra figyelemmel, a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII.27.) BM rendelet 5.§-a alapján az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság felhívja a figyelmet, hogy az ATIVIZIG működési területéhez tartozó folyóvízen, mellékágakon, holtágakon és tavakon a jégen tartózkodás szigorúan tilos!

Felhívás letöltése ITT!

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

  2017:01:11

Tájékoztatás - "Védőkörzeti zárlat madárinfluenza miatt"

Dr. Drozdik Ferenc Megyei Főállatorvos a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
A hivatkozott térkép alapján a kitörési pontok körül 3 km sugarú körben a térkép szerint érintett piros színnel megjelölt közigazgatási területére madárinfluenza megállapítása miatt védőkörztet rendelt el.

A település határán a fő közlekedési utakon "Védőkörzeti zárlat madárinfluenza miatt" feliratú táblát kell elhelyezni.

HATÁROZAT LETÖLTÉSE ITT!

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Dr. Drozdik Ferenc Megyei Főállatorvos

  2017:01:10

Anyakönyvi hírek

 

Születtek:

Kovács Norbert Kolos (Csesznegi Anikó) Kiskunhalas, Grébel Adél Ivett (Károlyi Katalin) Jánoshalma, Kecskés Martin (Száller Mária) Kiskunhalas, Koch István Gyula (Tóth Izabella) Kecel, Juhász Janka (Nagy Hajnalka) Kiskunhalas, Dabis Dalma (Domonkos Ibolya) Kiskunhalas

 


Meghaltak:

Süli-Csontos Jenőné Víg Mária Erzsébet (Kiskunmajsa), Csontos Gyuláné Fekete Mária Magdolna (Jánoshalma), Horváth Károlyné Dömötör Jolán (Zsana), Pagács Jánosné Péter-Szabó Margit (Kiskunhalas), Schneider Jánosné Strubl Erzsébet (Soltvadkert), Marton József Sándor (Kiskőrös), Biró Pál (Kisszállás), Buchmüller Menyhértné Lentner Julianna (Császártöltés), Sendula Ferenc Sándor (Kiskunhalas), Vén László (Kecskemét), Rapcsák Jánosné Holczimmer Margit (Kiskunhalas)

  2017:01:10
           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15