Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha


neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiséghez
való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,
vallási-
vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete
 
vagy egyéb tulajdonsága miatt   hátrányos megkülönböztetés éri!


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.


Keresse fel Dr. Tóth Edina Bács-Kiskun megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 70/517-9251, tothedina.mail@gmail.com- SINOSZ Bács- Kiskun Megyei Tagszervezet (6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.)
2017. január 4. 9:00-13:00
- Roma Nemzeti Önkormányzat (6000 Kecskemét, Batthyány u. 2.)
 2017. január 11. 9:00-11:00
- Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (6000 Kecskemét Reile G. u. 22.)
2017. január 11. 13:00-15:00
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata (6000 Kecskemét, Irínyi út 17.)
2017. január 18. 9:00-13:00  
 

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!


Egyenlő Bánásmód Hatóság – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B – 06 80 203 939 

  www.egyenlobanasmod.huebh@egyenlobanasmod.hu

  2017:01:10

Felhívás- „Kiskunhalas Díszpolgára”

 

A 2017. évi városi kitüntetések adományozásának előkészítése megkezdődött.

A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése értelmében a „Kiskunhalas Díszpolgára” kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
- képviselő-testület tagjai, bizottságai,
- gazdálkodó szervek, intézmények,
- politikai pártok, társadalmi szervezetek,
- egyházak,
- kiskunhalasi lakos országgyűlési képviselők.

A kitüntető cím Kiskunhalas Város, Magyarország, a magyarság fejlődését, elismertségét előmozdító, érdekeit képviselő tevékenységért, kiemelkedő életút elismeréséért adományozható.

„Kiskunhalas Díszpolgára” kitüntetés minden második – páratlan – évben legfeljebb egy adható.

A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy, közösség adatait, valamint a javaslat alapjául szolgáló kiemelkedő tevékenység ismertetését.

„Kiskunhalas Díszpolgára” cím magyar és külföldi állampolgárnak egyaránt adható.

A kitüntetés posztumusz díjként is adományozható.

A javaslatot a Polgármesterhez kell eljuttatni 2017. január 31-ig (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1).

Kiskunhalas, 2017. január 10.

  2017:01:10

Átalakulás a Kormányhivatalnál

2017. január 1-jével a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kétirányú átalakulást valósított meg, melynek célja az ellátott közfeladatok hatékonyabb ellátásának biztosítása.
A közigazgatás korszerűsítése és továbbfejlesztése az egyes kormányok számára állandó feladat.

Január 1-jével a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál két körben történt átszervezés.  Az egyik irány az eddigi főosztályi (megyei) szinten gyakorolt hatáskörök nagy számban járási szintre történő átvitele és a megmaradt főosztályok összevonása. Vannak olyan hatáskörök, melyek teljes egészében, az azokat ellátó főosztállyal közösen kerültek át a járási hivatalba, valamint amelyek csak részlegesen. A megyei szintről teljes egészében átkerülő főosztályok a Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, és a Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály. Továbbá részlegesen kerültek átvitelre hatáskörök a Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálytól, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálytól, a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálytól, a Foglalkoztatási Főosztálytól és az Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálytól. A második irány pedig új hatáskörök beemelése a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal beolvasztásával, valamint a környezetvédelmi feladatkörök régiós szintről, megyei szintre átvételével.

A környezetvédelmi feladatokat január 1. után minden Bács-kiskun megyei illetőségű, környezet- és természetvédelmi ügyben a Kecskeméti Járási Hivatal szervezetébe beépülve a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály látja el.
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky Endre krt. 2.,
e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu
telefon: (76) 795-870

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal feladatköreit minden agrártámogatási ügyben az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály végzi.

Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6.,
e-mail:  videkfejlesztes@bacs.gov.hu
telefon: (76) 814-520

A megyei szintről járási szintre átkerülő feladatokat végző szervezeti egységek elérhetőségei nem változtak, így a mindennapi ügyintézés során fennakadás nem várható. További információért kérjük, keressék fel a kormányhivatal weboldalát (www.bkmkh.hu).

Tájékoztató letöltése ITT!

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

  2017:01:05

Tájékoztatás- Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tervezett ütemterve 2017.

A Halas-Thermo Kistérségi Kéményseprő Kft. ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt kiskunhalasi Lakosságot, hogy közszolgáltatást a város adott utcáiban a következő időpontokban végzik:

Kertváros                        JanuárFebruár
Városközpont                 Március-Április
Alsóváros                        Április- Május
Felsőváros                     Május- Június
Sóstói ltp.,Alsóöregszőlők,      
Felsőöregszőlők, Alsószállás,
Felsőszállás, Füzespuszta, Róna u.     Június-Július

Ütemterv letöltése ITT!

Halas-Thermo Kistérségi Kéményseprő Kft.

  2017:01:04

Felhívás- Vízvizsgálat

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a Tanyafejlesztési Program keretében támogatást nyert a tanyák fúrt kútjai vizének vizsgálatára.

Amennyiben Ön is szeretné, hogy a kútja vizének minősége ingyenesen bevizsgálásra kerüljön, kérjük az alábbi jelentkezési lapot szíveskedjen kitölteni és eljuttatni  a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére 2017. január 20-ig.

e-mailben: mandrea@bacskiskun.hu
levélben: 6000 Kecskemét, Deák F. tér. 3. Mayer Andrea címre.

A borítékra írja rá "Vízvizsgálat" !

Jelentkezési lap letölthető ITT!

Felhívás letöltése ITT!

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

 

  2017:01:03
           3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16