HIRDETMÉNY- Igazgatási szünet

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2016. Kth. számú  határozatával a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban  2016. december 27.napjától - 2016. december 30. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás valamennyi osztályon és ügykörben – kizárólag  halaszthatatlan ügyben  (pl.:anyakönyvezés) – csökkentett létszámmal történik, előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Telefonos elérhetőség az igazgatási szünet ideje alatt: 77/523-100

Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy ügyintézésüket szíveskedjenek 2016. december 27-e előtti időpontra időzíteni, illetve 2017. január 1-je után szíveskedjenek felkeresni Hivatalunkat.

Megértésüket köszönjük!

Kiskunhalas, 2016. december 15.

Komlósné dr. Fekete Anikó  s.k.
jegyző

 

  2016:12:15

Tájékoztatás "Védőkörzeti zárlat madárinfluenza miatt"

Dr. Drozdik Ferenc Megyei Főállatorvos a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:


A határozat mellékletét képező térkép alapján a kitörési pontok körül 3 km sugarú körben a térkép szerint érintett piros színnel megjelölt közigazgatási területére madárinfluenza megállapítása miatt védőkörzetet rendelt el.

A település határán a fő közlekedési utakon "Védőkörzeti zárlat madárinfluenza miatt" feliratú táblát kell elhelyezni.

HATÁROZAT LETÖLTÉSE ITT!

TÉRKÉP LETÖLTÉSE ITT!

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Dr. Drozdik Ferenc Megyei Főállatorvos

  2016:12:15

Tájékoztatás megfigyelési körzet elrendeléséről

 

Dr. Drozdik Ferenc Megyei Főállatorvos a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

A 2016.11.27-én kelt, BKI-01/157-185/2016. számú és a 2016.12.02. napon kelt BKI/001/157-248/2016. számú határozatát módosítja, a határozatban elrendelt megfigyelési körzet határát kiterjeszti az alábbiak szerint:

Kecskemét-,52-es út, Ágasegyháza-, Izsák-, Páhi-, Kiskőrös-, Imrehegy-, Kiskunhalas-, az 53-as főút vonalán dél felé, az országhatárig, a megyehatáron észak felé a 4625-ös út és a megyehatár kereszteződéséig, innen a nyugat felé haladva a 4625-, a 4623-as majd a 4622-es úton 44-es főútig, 44-es úton, majd az 54-es úton az M5-ös autópályáig, majd az 52-es útig bezárólag határolt terület.

A fenti települések/utak által határolt, nem védőkörzetté nyilvánított területen megfigyelési körzetet rendel el.

HATÁROZAT LETÖLTÉSE ITT!

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Dr. Drozdik Ferenc Megyei Főállatorvos

  2016:12:14

Rendőrségi tájékoztató - Szilveszter

Az év végének közeledtével elérkezik az önfeledt szórakozás ideje. Azonban ez idő alatt sem szabad megfeledkezni a jogszabályi előírásokról. Fontos tudniuk azt, hogy mely csoportba tartozó tűzijátékot birtokolhatják, használhatják legálisan.

Magánszemélyeknek hogyan kell tárolni a pirotechnikai termékeket?
a) a pirotechnikai termék más tűzveszélyes anyaggal egy helyiségben nem tárolható,
b) el nem zárt pirotechnikai termék nem hagyható felügyelet nélkül,
c) lakásban a pirotechnikai terméket a birtoklásra nem jogosult személyektől elzártan kell tartani,
d) tetőtérben, alagsorban vagy pincében pirotechnikai termék nem tárolható,
e) a pirotechnikai termék károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől és akaratlan gyújtástól védve tárolható,
f) elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy sérült burkolatú pirotechnikai terméket, valamint olyan pirotechnikai terméket, amelyen szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, a többi pirotechnikai terméktől térben azonnal el kell különíteni, az ilyen termék nem használható fel,
g) a pirotechnikai termék eredeti szerelési formája nem bontható meg, a pirotechnikai termék nem szerelhető szét,
h) a közvetlen, kézi gyújtással szerelt termék csak a gyújtóhelyet borító védősapkával mozgatható, és az akaratlan gyújtástól védve szállítható,
i) egy lakóegységen belül összesen csak egy magánszemély által birtokolható mennyiségű pirotechnikai termék tárolható

A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Kormány-rendelet a meghatározott időszakban, december 28. és 31. között a II. pirotechnikai osztályba tartozó kis tűzijátékok mellett a közepes tűzijátékok megvásárlását, birtoklását, valamint december 31-én 18.00 óra és január 1-jén 06.00 óra közötti felhasználását is megengedi nagykorú személyek részére.


A rendőrség az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szigorúan fogja ellenőrizni a rendelet betartását. A szabálysértési törvény szankcionálja a pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértések elkövetését.

Engedély nélkül pirotechnikai tevékenység: százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Aki a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó előírásokat megszegi, százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Azt a pirotechnikai terméket, amelyre a fentiekben meghatározott szabálysértést elkövették, el kell kobozni.


KÉRJÜK A SZABÁLYOK BETARTÁSA MELLETT BÚCSÚZTASSÁK A 2016-OS ÉVET, NE BALESETTEL, SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSSAL KEZDŐDJÖN AZ ÚJÉV!

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE ITT!

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
K E C S K E M É T

Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, e-mail:elbirbacs@bacs.police.hu www.police.hu/bacs/bunmegelozes

  2016:12:14

Rendőrségi tájékoztató - Közeleg a Karácsony


A keresztény világ legnagyobb ünnepére készülődnek az emberek. Sajnos a bűnelkövetők is! Odafigyeléssel elkerülhetik, hogy bűncselekmény áldozatává váljanak!

Az ünnepi bevásárlás során pénzüket, pénztárcájukat úgy helyezzék el, hogy illetéktelen szemek ne lássák. Ha elő kell venniük, akkor legyen mindig a látóterükben, vagy közvetlenül a kezüknél. Folyamatosan érzékeljék, lássák pénzüket, pénztárcájukat. Otthon tervezzék meg, hogy szeretteiknek milyen értékben fognak vásárolni, és csak a szükséges összeget vigyék magukkal! Ha lehet, ne egyedül vásároljanak. Lehetőség szerint fizessenek bankkártyával!

Bankkártyájukat is veszély fenyegetheti!
Természetes a bankautomaták használata, a bankkártyával való pénzfelvétel, fizetés. Sajnos erre a bűnözők is felfigyeltek, követhetik mozgásukat, elvehetik értékeiket!

Előzzük meg a lakásbetöréseket!
A karácsonyi nagybevásárlások során új szokásként alakul ki az úgynevezett "családi bevásárlás". A családi bevásárló körutak alatt a megszokott mértéken felüli időtartamban marad őrizetlenül otthonuk. A lakásbetörések magas száma indokolja, hogy a lakásukat, családi házukat ne hagyják védelem nélkül.

Ne feledjék, hogy az alkalom szüli a tolvajt!
Karácsony Szenteste, amikor a hívők az éjféli misére térnek be a templomokba, megnövekedhet a lakásbetörések száma. Ezt a körülményt is vegyék figyelembe, amikor arról döntenek, hogy takarékossági okból lekapcsolják-e a villanyt!

Előzzük meg közösen a bűncselekményeket! Ne adjunk esélyt a tolvajoknak! Vigyázzunk, figyeljünk magunkra és embertársainkra!
 

BÉKÉS, BIZTONSÁGOS KARÁCSONYT KÍVÁNUNK!

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE ITT!

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
K E C S K E M É T

Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, e-mail:elbirbacs@bacs.police.hu www.police.hu/bacs/bunmegelozes

  2016:12:13
           6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19