Tájékoztatás megfigyelési körzet kiterjesztéséről

Dr. Drozdik Ferenc Megyei Főállatorvos a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
A 2016.11.27-én kelt, BKI-01/157-185/2016. számú határozatát módosította, a határozatban elrendelt megfigyelési körzet határát a határozat mellékletét képező térképnek megfelelően kiterjesztette az alábbiak szerint:
Kecskemét-, Ágasegyháza-, Izsák-, Páhi-,Kiskőrös-,Kecel-,Imrehegy-,Kiskunhalas-, Zsana-, megyehatár észak felé, a 44-es főúttal bezárólag határolt terület. A fenti települések által határolt, nem védőkörzetté nyilvánított területen megfigyelési körzetet rendel el.

A 2016.11.27-én kelt, BKI-01/157-185/2016. számú határozatában elrendelt egyéb rendelkezéseket változatlanul hagyta.

HATÁROZAT LETÖLTÉSE ITT!

TÉRKÉP LETÖLTÉSE ITT!

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Dr. Drozdik Ferenc Megyei Főállatorvos

 

  2016:12:05

Tisztelt Lakosaink és Egyeztető Partnereink!


Kiskunhalas Város Településrendezési eszközeinek (azaz a Településszerkezeti tervnek és a Helyi Építési Szabályzatnak) 2016. júniusban meghirdetett részleges módosításához
elkészült a tervanyag.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerint megkezdődik a módosítási eljárás véleményezési szakasza.

Véleményeket vár Önkormányzatunk a Képviselő-testület 34/2013. Kth. határozatával elfogadott Partnerség rend szerint 2017. január 02-ig az alább elérhető Véleményezési
tervanyag alapján:

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/kiskunhalas/folyamatban/velemenyezesi_tervanyag.pdf

FELHÍVÁS LETÖLTÉSE ITT!

Kiskunhalas, 2016. december 2.

  2016:12:02

Lakossági felhívás

 

 

dr. Maruzsenszki József járási főállatorvos a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala, mint első fokú hatóság állategészségügyi hatósági jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

A Halasi Városgazda Zrt. 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. 2016. december 4.napján Kiskunhalas város vásártér területén tartandó kirakodó- és állatvásárra a madárinfluenza betegség magyarországi megjelenésével kapcsolatban elrendelt intézkedések betartásának biztosítása céljából szárnyas állat beszállítását megtiltja.

A vásárra szárnyas állat nem szállítható be, nem árusítható.

HATÁROZAT LETÖLTÉSE ITT!

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
dr. Maruzsenszki József járási főállatorvos

  2016:12:01

"KISKUNHALAS VÁROS SPORT" díj- 2016.12.15-RE MÓDOSULT A BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

Kiskunhalas Város Önkormányzatának felhívása a Képviselő-testület 22/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete szerint a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

A rendelet szerinti elismerésben részesülhetnek azok a kiskunhalasi személyek, sportolók és csapatok, akik a sport és a sporttal kapcsolatos tevékenységüket kiemelkedő színvonalon végzik, eredményeikkel, életvitelükkel, munkásságukkal példát mutatnak a társadalom számára, emberi magatartásukkal kivívták környezetük megbecsülését.
Az elismerés odaítélésére javaslatot tehetnek sportegyesületek, szakosztályok, magánszemélyek.
A javaslatokat 2016. december 15. napjáig lehet benyújtani Kiskunhalas Város polgármesterének.
A díj átadásának időpontja minden évben a február második hétvégéjén megrendezett Sportgála Díjkiosztó Ünnepség.
Kategóriák:
Az év felnőtt női sportolója
Az év felnőtt férfi sportolója
Az év felnőtt csapata
Az év utánpótlás női sportolója
Az év utánpótlás férfi sportolója
Az év utánpótlás csapata
Az év esélyes sportolója (sportoló vagy csapat)
Az év edzője
Az év sporttámogatója
A beérkezett javaslatok véleményezését egy erre létrehozott munkacsoport végzi. A véleményezést követően a Polgármester terjeszti döntés végett a Képviselő-testület elé a kitüntetésre javasolt személyeket.

A javaslatok benyújtása személyesen vagy postai úton lehetséges az alábbi címen:
Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal
Erdeiné Kószó Ibolya polgármesteri titkárság
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

 

A javaslatok benyújtásához kérjük a mellékelt űrlap használatát! ŰRLAP LETÖLTÉSE ITT!

Kiskunhalas, 2016. november 30.

  2016:11:30

Tájékoztatás baromfi állattartó telepekre látogatási tilalom elrendeléséről

Dr. Drozdik Ferenc Megyei Főállatorvos a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

Hivatkozással a BKI-01/157-185/2016. számú megfigyelési körzet elrendelő határozatában  foglaltakra, az ott megjelölt területen (beleértve a megfigyelési körzetben található védőkörzeteket is) a baromfi állattartó telepekre látogatási tilalmat rendelt el.

A védő és megfigyelési körzetbe tartozó baromfitartó gazdaságokba az ott dolgozó személyeken, az ellátó állatorvosokon és a járvány leküzdésében részt vevő állatorvosokon kívül más nem léphet be.

Felhívom az állattartók figyelmét, hogy a fenti rendelkezést az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Tv. 18. § (1) bekezdésének f) pontja alapján kötelesek betartani!

HATÁROZAT LETÖLTÉSE ITT!

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Dr. Drozdik Ferenc Megyei Főállatorvos

  2016:11:30
           9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22