Menü bezárása
Asztali nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás a normál honlapra  2021. március 02. | Ma Lujza napja van.
Elektronikus ügyintézés

Jegyző

Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal, Hősök tere 1. I. em. 106-107.

Telefon.: 77/523-105

E-mail: jegyzo(kukac)kiskunhalas.hu


A jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal ( továbbiakban: KÖH) vezetője, aki szakmailag felelős a KÖH működéséért. Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan és igazságos, színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő ellátásáért.


Feladata:

-gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

-vezeti a Közös Önkormányzati Hivatalt, megszervezi annak munkáját,

-döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,

-dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át,

-dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, szabályozza a kiadmányozás rendjét,

-a testületek működésével kapcsolatban összehangolja az előkészítő munkát, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok rendelkezéseinek betartásáról,

-figyelemmel kíséri az előterjesztések, döntési tervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását,

-figyelemmel kíséri a testületi ülések menetét törvényességi szempontból,

-gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, a döntések eljuttatásáról az érintettek részére, tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságainak ülésén,

-rendszeresen tájékoztatást ad a képviselő-testületnek, bizottságoknak, polgármesternek az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról tájékoztatja a képviselő-testületet a KÖH munkájáról és az ügyintézésről.


 KÖH működésével kapcsolatban:

-a KÖH belső szervezeti egységei útján, a jogszabály által a hatáskörébe utalt hatósági jogköröket ellátja,

-a KÖH belső szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére javaslatot készít a polgármesternek,

-a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az utalványozás rendjét,

-gyakorolja a munkáltatói jogokat a KÖH dolgozói tekintetében,

-irányítja a személyzeti munkával kapcsolatos feladatokat,

-irányítja a dolgozók szakképzését,

-vezeti, összehangolja és ellenőrzi a KÖH belső szervezeti egységeiben folyó munkát,

-elkészíti a KÖH tevékenységéről szóló beszámolót,

-irányítja a KÖH gazdálkodási tevékenységét,

-gondoskodik a törvényességi ellenőrzést szolgáló, az önkormányzatot és szerveit érintő dokumentumoknak a közigazgatási hivatalhoz történő felterjesztéséről.

-a KÖH-hoz érkező ügyiratokat szignálja,

-vezeti az apparátusi értekezletet,

-közvetlenül elszámoltatja az osztályvezetőket  az osztályok  napi feladatinak végrehajtásáról.


A jegyzőt távollétében az aljegyző helyettesíti, aki a jegyző által meghatározott feladatokat látja el.

Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal, Hősök tere 1. I. em. 106-107.

Telefon.: 77/523-105

E-mail: jegyzo(kukac)kiskunhalas.hu


A jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal ( továbbiakban: KÖH) vezetője, aki szakmailag felelős a KÖH működéséért. Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan és igazságos, színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő ellátásáért.


Feladata:

-gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

-vezeti a Közös Önkormányzati Hivatalt, megszervezi annak munkáját,

-döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,

-dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át,

-dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, szabályozza a kiadmányozás rendjét,

-a testületek működésével kapcsolatban összehangolja az előkészítő munkát, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok rendelkezéseinek betartásáról,

-figyelemmel kíséri az előterjesztések, döntési tervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását,

-figyelemmel kíséri a testületi ülések menetét törvényességi szempontból,

-gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, a döntések eljuttatásáról az érintettek részére, tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságainak ülésén,

-rendszeresen tájékoztatást ad a képviselő-testületnek, bizottságoknak, polgármesternek az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról tájékoztatja a képviselő-testületet a KÖH munkájáról és az ügyintézésről.


 KÖH működésével kapcsolatban:

-a KÖH belső szervezeti egységei útján, a jogszabály által a hatáskörébe utalt hatósági jogköröket ellátja,

-a KÖH belső szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére javaslatot készít a polgármesternek,

-a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az utalványozás rendjét,

-gyakorolja a munkáltatói jogokat a KÖH dolgozói tekintetében,

-irányítja a személyzeti munkával kapcsolatos feladatokat,

-irányítja a dolgozók szakképzését,

-vezeti, összehangolja és ellenőrzi a KÖH belső szervezeti egységeiben folyó munkát,

-elkészíti a KÖH tevékenységéről szóló beszámolót,

-irányítja a KÖH gazdálkodási tevékenységét,

-gondoskodik a törvényességi ellenőrzést szolgáló, az önkormányzatot és szerveit érintő dokumentumoknak a közigazgatási hivatalhoz történő felterjesztéséről.

-a KÖH-hoz érkező ügyiratokat szignálja,

-vezeti az apparátusi értekezletet,

-közvetlenül elszámoltatja az osztályvezetőket  az osztályok  napi feladatinak végrehajtásáról.


A jegyzőt távollétében az aljegyző helyettesíti, aki a jegyző által meghatározott feladatokat látja el.

KERÜLJE A SORBAN ÁLLÁST!
Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti.
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai

Ismerje meg Ön is Kiskunhalas magával ragadó történetét, a kezdetektől napjainkig!

Az öt kötetből álló sorozat megvásárolható a Thorma János Múzeumban, továbbá már ingyenesen, elektronikus formátumban is elérhető.

A kötetek letöltése