Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra 2019. február 18. | Ma Bernadett napja van.

Szakmai Kitüntetettek

„Kiskunhalas Város Közoktatásáért” díj adományozása.

- Halász Péterné tagintézmény-vezető (Százszorszép Óvodák)

- Locskai Gáborné (Napsugár Óvodák és Bölcsőde);

- Kothencz Lajosné tanár (Felsővárosi Általános Iskola);

- Laskovicsné Terzics Edit tanító, ifjúságvédelmi felelős (Kertvárosi Általános Iskola);

- Tyavoda Julianna tanár (Szent József Katolikus Általános Iskola);

- Elek Jánosné nevelőtanár (Bernáth Lajos Kollégium);

- Palásti Károly tanár (Bibó István Gimnázium);

- Péter Imréné tanár (KRK Szilády Áron Gimnáziuma);

- Téglás László általános igazgatóhelyettes (II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium);


Kiskunhalas Város Egészségügyéért díj adományozása

- Dr. Gasztonyi Gyöngyi főorvos

- Gál Jánosné vezető főnővér

- Dr. Kellner M. Barnabás  főorvos

- Molnár Etelka pénzügyi csoportvezető

- Dr. Körmendi László vezető főorvos

- Füvesné Horváth Katalin diabetológiai szakápoló

- Nagy Istvánné körzeti védőnő

- Dr. Somogyvári János háziorvos


Kiskunhalas Város Szociális Ellátásáért díj adományozása

- Dr. Szűcs Erzsébet  Bács-Kiskun Megyei Pszichiátriai és Fogyatékosok Otthona szakmai vezetője


„Kiskunhalas Város Sajtódíj”-ának odaítélése

-Bakos László szerkesztő-műsorvezető, a Halasi Televízió munkatársa

-Tóth István szerkesztő műsorvezető, a Halas Televízió munkatársa

„Kiskunhalas Közoktatásáért” díj adományozása

- Ifkovics Zoltánné óvodavezető-helyettes (Bóbita Óvoda és Bölcsőde)

- Horváthné Mongyi Marianna fejlesztő pedagógus (Napsugár Óvodák és Bölcsőde);

- Ladányi Sándorné igazgatóhelyettes  (ÁMK Általános Iskolája);

- Garas Mariann tanító (Kertvárosi Általános Iskola);

- Dudásné Kutasi Klára tanító(Szűts József Általános Iskola);

- Dr. Cseri Lászlóné tanár (Felsővárosi Általános Iskola);

- Fekete Károlyné igazgatóhelyettes (Szent József Katolikus Általános Iskola);

- Fehér Fedoszja hegedűtanár (BKMÖ Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási Intézménye);

- Dér János tanár (Kiskunhalasi Református Kollégium)


„Kiskunhalas Város Egészségügyéért” díj adományozása

- Dr. Cserni Anna noninvazív mátrix belgyógyászat részleg, főorvos

- Czibolya Jenőné ápolási igazgatás, csoportvezető

- Dr. Dér Sándorné  gyógyszerész

- Dinnyés László gazdasági-műszaki részleg, szállításvezető

- Dr. Nagy András  invazív mátrix sebészeti részleg, vezető főorvos

- Szaszkó Józsefné rendelőintézet sebészet, stomaterápiás szakasszisztens

- Tan Éva  központi műtő,  vezető műtősnő

- Török Sándorné egészségügyi adminisztrátor

- Dr. Horváth Attiláné védőnői szolgálat vezetője


„Kiskunhalas Város Szociális Ellátásáért” díj adományozása

- Kiss Lászlóné főnővér

- Ráczné Rádi Edit  Családok Átmeneti Otthona  vezető

Kiskunhalas Város Közszolgálatáért Díj

- Stachó Istvánné vezető főtanácsos, köztisztviselő


Kiskunhalas Város Közoktatásáért Díj adományozása

- Csendes Sándorné igazgatóhelyettes (Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola);

- Fekete Antalné tanító (Felsővárosi Általános Iskola);

- Györe Gézáné tanító (ÁMK Általános Iskolája);

- Kissné Halász Éva tagóvoda-vezető (Napsugár Óvodák és Bölcsőde);

- Nagy-Czirokné Horváth Ildikó igazgatóhelyettes (Szűts József Általános Iskola);

- Pozsonyiné Jámbrik Zsuzsanna tanár (II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági,  Informatikai Szakközépiskola és Kollégium);

- Szőke Antalné zenetanár (BKMÖ Alapfokú Művészetoktatási Intézménye);

- Tamási József gyakorlati oktatásvezető (BKMÖ Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma)

- Varga Margit óvodavezető (Bóbita Óvoda és Bölcsőde)


Kiskunhalas Város Egészségügyéért Díj

- Daczi Sándor  Semmelweis Kórház Kht. műszaki osztály, villanyszerelő

- Dr. Horváth Iván  főorvos,  fogszakorvos

- Horváthné Opóczki Magdolna Semmelweis Kórház Kht. munkaügyi osztályvezető

- Dr. Katona József   főorvos

- Dr. Katona Magdolna  háziorvos

- Molnár Miklós traumatológia, műtőssegéd

- Dr. Oszlánczi  Gáborné szemészeti  osztály,  vezető főnővér

- Sziliné Karip Gizella csecsemő-  és gyermekosztály,  szakápoló

- Dr. Visnyovszky László fül-orr-gégészeti osztály főorvos


Kiskunhalas Város Szociális Ellátásáért Díj

- Annus Istvánné, Bölcsődevezető

- Rémánné Halmosi Éva Gyermekjóléti Szolgálatvezető

„Kiskunhalas Város Közszolgálatáért”

- Ván László városi főkertésznek példamutatóan magas színvonalon végzett közszolgálati, a város köztérfejlesztése érdekében nyújtott kiemelkedő tevékenységéért.


„Kiskunhalas Város Közoktatásáért”

- Kerekes Katalin igazgató (Felsővárosi Általános Iskola)

- Horváth Ferencné gazdasági vezető (II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola)

- Tallér Györgyi kollégiumi nevelőtanár (Bernáth Lajos Kollégium)

- Kovács Sándor igazgatóhelyettes (Kertvárosi Általános Iskola)

- Horváth Istvánné iskolatitkár (Szűts József Általános Iskola)

- Dr. Döme Ottóné igazgató helyettes (BKMÖ Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata)

- Békefi Józsefné zenetanár (BKMÖ Alapfokú Művészetoktatási Intézménye)

- Ábrahámné Tallér Erzsébet óvónő (Százszorszép Óvodák)

- Kiss László tanár (Bibó István Gimnázium)

a város fenntartásában, illetve területén lévő közoktatási intézmények dolgozóinak, akik kiemelkedő munkát végeznek és tevékenységükkel, emberi magatartásukkal kivívták környezetük megbecsülését.


„Kiskunhalas Város Egészségügyéért”

- Barcsik Pálné Nőgyógyászat, újszülött osztály egészségügyi adminisztrátor

- Dr. Csóti Imre Halas Műtő Kft. orvosvezető

- Győri Zsuzsanna Halas Labor Kft. vezető asszisztens

- Huczek Ferencné Tüdőgondozó, asszisztens

- Juhász Imréné Rendelőintézet, urológiai asszisztens

- Kuti Sándor Kazánház és energia, csoportvezető energetikus

- Ráczné Dr. Sebestyén Julianna röntgen főorvos

- Dr. Kuluncsich Tamásné gyógyszerész

- Dr. Tar Ágnes háziorvos

az egészségügy területén végzett példamutató eredményes tevékenységükért, mellyel hozzájárultak Kiskunhalas város egészségügyi ellátásának javításához és fejlődéséhez.


„Kiskunhalas Város Szociális Ellátásáért”

- Borbás Zoltánné Egyesített Szociális Intézmény igazgató helyettes, intézményvezető főnővér

- Balázs Józsefné Bács-Kiskun Megyei Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona, főnővér

akik tevékenységükkel elősegítették a város lakosságának szociális ellátását, a családok jólétének növelését, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi munkájukkal hozzájárultak a gyermekek, fiatalok jövőjének alakításához.

Kiskunhalas Város Közoktatásáért díj

- Gazdag Sándorné (Felsővárosi Összevont Óvodák)

- Hegyiné Kassai Éva tagóvoda-vezető (Ady Endre Utcai Összevont Óvodák)

- Nagy Istvánné leánykollégium-vezető (BKMÖ Garbai Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma)

- Venczelné Misán Györgyi tanító (ÁMK Általános Iskolája)

- Szőrfi István tanár (Kertvárosi Általános Iskola)

- Fejes Józsefné fejlesztő pedagógus (Központi Összevont Óvodák)

- Mester Sándor igazgatóhelyettes (Felsővárosi Általános Iskola)

- Andáné Vastag Andrea tanár (KRK Szilády Áron Gimnáziuma)

- Paprika Éva Mária pedagógus (BKMÖ Kiskunhalasi Nevelési Tanácsadója)

„Kiskunhalas Város Közoktatásáért”

- Gregó Sándor igazgató (Bernáth Lajos Kollégium)

- Csapi Antalné Zajácz Anikó tagóvoda vezető (Felsővárosi Összevont Óvodák)

- Sipos Béláné Pocsai Margit óvodavezető helyettes (Kuruc Vitézek téri Napközi Otthonos Óvoda)

- Andrási Szabolcsné Juhász Aranka igazgatóhelyettes (Szűts József Általános Iskola)

- Mészáros Imréné Léder Emma tanár (Felsővárosi Általános Iskola);

- Vladár Éva tanárnő (Bibó István Gimnázium);

- Anda Péter igazgatóhelyettes (II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola)

- Boldizsár Jánosné Szőllősy Izabella tanárnő (Szent József Katolikus Általános Iskola)

- Csécsei Ferencné Wágner Magdolna tanító és gyógypedagógus (BKMÖ Kiskunhalasi Speciális Nevelési Központja és Logopédiai Szakszolgálata)

a város fenntartásában, illetve területén lévő közoktatási intézmények dolgozóinak, akik kiemelkedő munkát végeznek és tevékenységükkel, emberi magatartásukkal kivívták környezetük megbecsülését

 

„Kiskunhalas Város Szociális Ellátásáért”

- Bakró-Nagy Károlyné osztályvezető főnővérnek

- Márta Csabáné Családsegítő Szolgálat vezetőjének

akik tevékenységükkel elősegítették a város lakosságának szociális ellátását, hozzájárultak a gyermekek jövőjének alakításához.


„Kiskunhalas Város Egészségügyéért ”

- Bognár Józsefné a Semmelweis Kórház szülésznő

- Dr. Darabos Judit a Semmelweis Kórház sebész főorvos

- Fülöp Józsefné a Semmelweis Kórház labor asszisztens

- Dr Hajdu Lászlóné a Belvárosi Patika főgyógyszerész

- Horváth Attila a Semmelweis Kórház elektroműszerész

- Dr. Kindl Imre a Semmelweis Kórház belgyógyász osztályvezető főorvos

- Kunszeri Éva Kórház Élelmezési Kft. ügyvezető

- Nagy Kálmánné a Semmelweis Kórház osztályvezető főnővér

- Rédei Ferencné a Semmelweis Kórház anesthesiológus

az egészségügy területén végzett példamutató eredményes tevékenységükért, mellyel hozzájárultak a város egészségügyi ellátásának fejlődéséhez.

„Kiskunhalas Város Közoktatásáért”

- Pintér András igazgató (Bibó István Gimnázium)

- Kárász Péter tanár (Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola)

- Gyenizse László tanár (II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola)

- Szigetvári Péterné óvónő (Felsővárosi Összevont Óvoda)

- Kenyeres Lászlóné kollégiumi nevelőtanár (Bernáth Lajos Kollégium)

- Jurcsák Gergelyné gazdasági igazgatóhelyettes (BKMÖ Garbai Sándor Szakképző Iskola)

- Gál Jánosné tanárnő (BKMÖ Kiskunhalasi Speciális Nevelési Központja és Logopédiai Szakszolgálata)

- Pintérné Szűcs Éva tanítónő (Szűts József Általános Iskola)

- Dugár Károlyné óvónő (Ady Endre utcai Összevont Óvoda)


„Kiskunhalas Város Egészségügyéért”

- Dr. Bodrogi Tibor Semmelweis Kórház osztályvezető főorvos

- Dr. Mészáros Katalin Semmelweis Kórház gyermekosztály főorvos

- Dr. Úrfi László Semmelweis Kórház szülész főorvos

- Dr. Soós Károly Semmelweis Kórház traumatológiai főorvos

- Dr. Tóth Mária  Semmelweis Kórház belgyógyász főorvos

- Papp Mátyásné  Semmelweis Kórház osztályvezető főnővér

- Ágostonné Csillag Ilona a Semmelweis Kórház osztályvezető főnővér

- Szanyi Miklós  Semmelweis Kórház építész

- Pintér László „Aranymérleg Patika” főgyógyszerész

az egészségügy területén végzett példamutató eredményes tevékenységükért, mellyel hozzájárultak Kiskunhalas város egészségügyi ellátásának javításához és fejlődéséhez.


„Kiskunhalas Város Szociális Ellátásáért”

- Balogh Zoltánné Nefelejcs Szakosított Otthon vezetője

- Darányi Mihályné Egyesített Szoc. Int. szociális gondozó-ápoló

a város szociális ellátásának javításáért, a családok jólétének növeléséért, az ifjúságvédelmi munka területén végzett példamutató eredményes tevékenységükért.

„Kiskunhalas Város Közszolgálatáért”

- Gyovai István köztisztviselőnek, kiemelkedően magas színvonalon végzett közszolgálati tevékenységéért.


„Kiskunhalas Város Közoktatásáért„

- Klein Imre igazgató (II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola)

- Kiss László tanár (Bibó István Gimnázium)

- Kovács Ferencné igazgató helyettes (Garbai Sándor Szakképző Iskola)

- Jakabfi Márta tanárnő (Fazekas Gábor utcai Általános Iskola)

- Dr. Gyukics Antalné tanárnő (Felsővárosi Általános Iskola)

- Zseni Antalné tanárnő (Kertvárosi Általános Iskola)

- Kovács Márta tanárnő (Szűts József Általános Iskola)

- Szőkéné Takács Erika óvónő (Központi Összevont Óvoda)

- Váczi Lászlóné óvónő (Kuruc Vitézek téri Összevont Óvoda)


„Kiskunhalas Város Egészségügyéért”

- Dr. Letoha Miklós csoportvezető főorvos

- Ferincz Jánosné anyaggazdálkodási előadó

- Veres Rozália, röntgenasszisztens

- Csikesz Józsefné szülésznő

- Dr. Holman Endre Urológiai Osztályvezető főorvos

- Pápa Lajosné gyógytornász

- Hugyi Józsefné csecsemő- és gyermekápoló

- Török Sándor dokumentációs és információs csoport vezető

- Dr. Bús Imre háziorvos

az egészségügy területén végzett példamutató eredményes tevékenységükért, mellyel hozzájárultak Kiskunhalas város egészségügyi ellátásának javításához és fejlődéséhez.


„Kiskunhalas Város Szociális Ellátásáért”

- Király Balázsné Egyesített Szociális Intézmény nyugdíjas ápolónő

- Légrádi Mátyásné Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona terápiás nővére


Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai