Menü bezárása
Asztali nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2020. június 04. | Ma Bulcsú napja van.
Elektronikus ügyintézés

Pályázati felhívás - Kirendeltségvezető

06
08
2018

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltség vezető munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Bács-Kiskun megye, 6414 Pirtó, Dózsa György utca 19. 

Bács-Kiskun megye, 6136 Harkakötöny, Kossuth utca 1. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) kormányrendelet 3. melléklet 59. pontja. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Tevékenységét a jogszabályokban, szakmai követelményekben, az SzMSz-ben, a szabályzatokban és a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói Kirendeltségének és Harkakötönyi Kirendeltségének vezetése.A képviselő-testületi, bizottsági ülések technikai feltételeinek biztosítása. Gondoskodik a testületi és bizottsági üléseken elhangzottak hangszalagra vételéről, jegyzőkönyvvezető biztosításáról. Testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveinek, elkészíttetése és megküldése a KÖH Jegyzői Titkárságának, valamint betekintés céljából elhelyezése az SZMSZ-ben feltüntetett helyen. Testületi és bizottsági határozatok elkészíttetése, a határozat végrehajtását végzőknek, a hivatali egységek vezetőinek és más érdekeltek részére történő megküldésének ellenőrzése. Testületi határozatok nyilvántartásának ellenőrzése, a lejárt határidejű határozatok figyelemmel kísérése, a végrehajtásáért felelősök felhívása az intézkedésre. Közreműködés a helyi önkormányzati szabályzatok megszerkesztésében, és az érintettek részére történő átadásáról. A rendeletek egységes szerkezetbe foglalása, és a KÖH Jegyzői Titkárságának történő megküldése. Testületi előterjesztés készítése. Országos és helyi választások (általános, időközi), népszavazás lebonyolításában való közreműködés. Képviselő-testület közmeghallgatásának előkészítése, meghallgatáson elhangzó panaszok bejelentések, jegyzőkönyvben történő rögzítésének biztosítása és a kérdések megválaszolása céljából az illetékes hivatali szervezethez, vagy képviselő-testületi bizottsághoz történő eljuttatása. Figyelemmel kíséri a megjelenő szakirodalomról szóló tájékoztatókat. Nyilvántartja a képviselő-testület tagjai vagyonnyilatkozatait, és ellátja az azzal kapcsolatos feladatokat. Ellátja az eseti megbízás alapján kapott feladatokat. Helyi esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátása. Ellenőrzi az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeinek érvényesülését. Szerepet vállal az időszakos esélyegyenlőségi terv elkészítésében. Figyelemmel kíséri az esélyegyenlőségi terv megvalósulását. Lefolytatja az egyenlő bánásmód sérelmével összefüggő eljárást, továbbá a megszervezi, munkáltató és a sérelmet szenvedett közötti egyeztetést. Ellátja a felettese által eseti megbízás alapján adott feladatokat. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet, 

•         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség, 

•         Az I. besorolási osztályban: jogász szakképzettség; okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség. 

•         3 év közigazgatásban szerzett gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Közigazgatási szakvizsga, 

•         Jogász végzettség, 

•         Közigazgatásban szerzett vezető tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

•         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (Hősök Kiskunhalas, tere 1 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/1433/2018 , valamint a munkakör megnevezését: kirendeltség vezető. 

vagy

•         Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•         www.kiskunhalas.hu - 2018. augusztus 6.

•         Halasi Tükör - 2018. augusztus 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltség vezető munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Bács-Kiskun megye, 6414 Pirtó, Dózsa György utca 19. 

Bács-Kiskun megye, 6136 Harkakötöny, Kossuth utca 1. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) kormányrendelet 3. melléklet 59. pontja. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Tevékenységét a jogszabályokban, szakmai követelményekben, az SzMSz-ben, a szabályzatokban és a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói Kirendeltségének és Harkakötönyi Kirendeltségének vezetése.A képviselő-testületi, bizottsági ülések technikai feltételeinek biztosítása. Gondoskodik a testületi és bizottsági üléseken elhangzottak hangszalagra vételéről, jegyzőkönyvvezető biztosításáról. Testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveinek, elkészíttetése és megküldése a KÖH Jegyzői Titkárságának, valamint betekintés céljából elhelyezése az SZMSZ-ben feltüntetett helyen. Testületi és bizottsági határozatok elkészíttetése, a határozat végrehajtását végzőknek, a hivatali egységek vezetőinek és más érdekeltek részére történő megküldésének ellenőrzése. Testületi határozatok nyilvántartásának ellenőrzése, a lejárt határidejű határozatok figyelemmel kísérése, a végrehajtásáért felelősök felhívása az intézkedésre. Közreműködés a helyi önkormányzati szabályzatok megszerkesztésében, és az érintettek részére történő átadásáról. A rendeletek egységes szerkezetbe foglalása, és a KÖH Jegyzői Titkárságának történő megküldése. Testületi előterjesztés készítése. Országos és helyi választások (általános, időközi), népszavazás lebonyolításában való közreműködés. Képviselő-testület közmeghallgatásának előkészítése, meghallgatáson elhangzó panaszok bejelentések, jegyzőkönyvben történő rögzítésének biztosítása és a kérdések megválaszolása céljából az illetékes hivatali szervezethez, vagy képviselő-testületi bizottsághoz történő eljuttatása. Figyelemmel kíséri a megjelenő szakirodalomról szóló tájékoztatókat. Nyilvántartja a képviselő-testület tagjai vagyonnyilatkozatait, és ellátja az azzal kapcsolatos feladatokat. Ellátja az eseti megbízás alapján kapott feladatokat. Helyi esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátása. Ellenőrzi az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeinek érvényesülését. Szerepet vállal az időszakos esélyegyenlőségi terv elkészítésében. Figyelemmel kíséri az esélyegyenlőségi terv megvalósulását. Lefolytatja az egyenlő bánásmód sérelmével összefüggő eljárást, továbbá a megszervezi, munkáltató és a sérelmet szenvedett közötti egyeztetést. Ellátja a felettese által eseti megbízás alapján adott feladatokat. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet, 

•         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség, 

•         Az I. besorolási osztályban: jogász szakképzettség; okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség. 

•         3 év közigazgatásban szerzett gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Közigazgatási szakvizsga, 

•         Jogász végzettség, 

•         Közigazgatásban szerzett vezető tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

•         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (Hősök Kiskunhalas, tere 1 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/1433/2018 , valamint a munkakör megnevezését: kirendeltség vezető. 

vagy

•         Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•         www.kiskunhalas.hu - 2018. augusztus 6.

•         Halasi Tükör - 2018. augusztus 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Hol vagyok? Városi hírek
KERÜLJE A SORBAN ÁLLÁST!
Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti.
KORONAVÍRUS
TÁJÉKOZTATÓ!
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai