Menü bezárása
Asztali nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2020. június 04. | Ma Bulcsú napja van.
Elektronikus ügyintézés

Pályázati felhívás - jogi referens

03
05
2018

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet jogi referens munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 22. pontja 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések készítése, felülvizsgálata. Választások, népszavazások előkészítésében való közreműködés. Önkormányzat, Hivatal által megkötendő szerződések előkészítése, szerkesztése, előzetes és utólagos felülvizsgálata, jogszabályváltozások nyomon követése, értelmezése és jelzése. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzátartozó Önkormányzatok szabályzatainak (kivéve pénzügyi szabályzat) jegyzői kérésre történő elkészítése a jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérésével,tevékenységét a jogszabályokban, szakmai követelményekben, az SzMSz-ben, a szabályzatokban és a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

-Magyar állampolgárság,

-Cselekvőképesség,

-Büntetlen előélet,

-Főiskola, 

-Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

-I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

-közigazgatásban szerzett tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

-ügyvédjelöltként vagy ügyvédi irodában szerzett tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

-Közigazgatási szakvizsga, 

-Jogász végzettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. május 28. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző nyújt, a 06 77/523-105 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

-Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/1027/2018, valamint a munkakör megnevezését: jogi referens. 

-Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó részére a jegyzo@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

-www.kiskunhalas.hu - 2018. május 7.

-Halasi Tükör - 2018. május 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 04.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet jogi referens munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 22. pontja 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések készítése, felülvizsgálata. Választások, népszavazások előkészítésében való közreműködés. Önkormányzat, Hivatal által megkötendő szerződések előkészítése, szerkesztése, előzetes és utólagos felülvizsgálata, jogszabályváltozások nyomon követése, értelmezése és jelzése. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzátartozó Önkormányzatok szabályzatainak (kivéve pénzügyi szabályzat) jegyzői kérésre történő elkészítése a jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérésével,tevékenységét a jogszabályokban, szakmai követelményekben, az SzMSz-ben, a szabályzatokban és a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

-Magyar állampolgárság,

-Cselekvőképesség,

-Büntetlen előélet,

-Főiskola, 

-Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

-I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

-közigazgatásban szerzett tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

-ügyvédjelöltként vagy ügyvédi irodában szerzett tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

-Közigazgatási szakvizsga, 

-Jogász végzettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. május 28. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző nyújt, a 06 77/523-105 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

-Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/1027/2018, valamint a munkakör megnevezését: jogi referens. 

-Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó részére a jegyzo@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

-www.kiskunhalas.hu - 2018. május 7.

-Halasi Tükör - 2018. május 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 04.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

 

Hol vagyok? Városi hírek
KERÜLJE A SORBAN ÁLLÁST!
Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti.
KORONAVÍRUS
TÁJÉKOZTATÓ!
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai