Menü bezárása
Asztali nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2020. július 14. | Ma Örs és Stella napja van.
Elektronikus ügyintézés

Pályázati felhívás - Jegyző

07
11
2019

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdése és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, Kirendeltségek (Pirtó, Harkakötöny)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Főiskola,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány), igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, legalább 2 év közigazgatási gyakorlat, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján mentesítéssel rendelkezik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Önkormányzatoknál szerzett jegyzői/aljegyzői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti, fényképpel ellátott önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék, szakmai gyakorlat igazolása, nyilatkozat, hogy összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöp Róbert nyújt, a 77/523-101 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/1600/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

• Elektronikus úton Fülöp Róbert polgármester részére a polgarmester@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: Fülöp Róbert polgármester, Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Polgármester a formai feltételeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak nincs helye. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A kiválasztásról és a kinevezésről a polgármester dönt. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Halasi Tükör - 2019. november 13.

• www.kiskunhalas.hu - 2019. november 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdése és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, Kirendeltségek (Pirtó, Harkakötöny)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Főiskola,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány), igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, legalább 2 év közigazgatási gyakorlat, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján mentesítéssel rendelkezik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Önkormányzatoknál szerzett jegyzői/aljegyzői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti, fényképpel ellátott önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék, szakmai gyakorlat igazolása, nyilatkozat, hogy összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöp Róbert nyújt, a 77/523-101 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/1600/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

• Elektronikus úton Fülöp Róbert polgármester részére a polgarmester@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: Fülöp Róbert polgármester, Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Polgármester a formai feltételeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak nincs helye. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A kiválasztásról és a kinevezésről a polgármester dönt. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Halasi Tükör - 2019. november 13.

• www.kiskunhalas.hu - 2019. november 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hol vagyok? Városi hírek
KERÜLJE A SORBAN ÁLLÁST!
Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti.
KORONAVÍRUS
TÁJÉKOZTATÓ!
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai

Ismerje meg Ön is Kiskunhalas magával ragadó történetét, a kezdetektől napjainkig!

Az öt kötetből álló sorozat megvásárolható a Thorma János Múzeumban, továbbá már ingyenesen, elektronikus formátumban is elérhető.

A kötetek letöltése