Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra 2019. május 20. | Ma Bernát és Felícia napja van.
Elektronikus ügyintézés

Pályázati felhívás - Hagyatéki ügyintéző

24
05
2018

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hagyatéki ügyintéző munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 


Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 14. pontja. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hagyatéki ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Hagyatéki, póthagyatéki leltár készítése. Elvégzi a kiskorú örökösök, a gondnokoltak és gyámság alá helyezettek ingó és ingatlan vagyonának leltározását. TAKARNET programból jogszabály szerinti adatszolgáltatás teljesítése és az ehhez kapcsolódó nyilvántartások naprakész vezetése. Hatósági bizonyítványok kiadása. Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés. Jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás. Jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése és az ehhez kapcsolódó hatósági igazolások kiadása, valamint tájékoztatás illetékes szervek felé. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 


Pályázati feltételek:

•  Magyar állampolgárság,

•  Cselekvőképesség,

•  Büntetlen előélet,

• Középiskola/gimnázium,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•  Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga. 

•  A II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•  Anyakönyvvezetői képzettség. 

•  Közigazgatásban szerzett gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•  Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék. A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatásáról. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 14. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 8. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző nyújt, a 06 77/523-105 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

•  Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/1099/2018 , valamint a munkakör megnevezését: hagyatéki ügyintéző. 

vagy

•  Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző részére a jegyzo@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 12. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•  www.kiskunhalas.hu - 2018. május 24.

•  Halasi Tükör - 2018. május 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Hol vagyok? Városi hírek
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai