Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra 2019. április 19. | Ma Emma napja van.
Elektronikus ügyintézés

Pályázati felhívás - Aljegyző

17
04
2018

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyző munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (2) bekezdésében meghatározott aljegyzői feladatok. A jegyző helyettesítése az MÖTV. 81.§ (3) bekezdésében továbbá más jogszabályok által a jegyző-feladat és hatáskörébe utalt feladatok ellátása a jegyző által meghatározottak szerint. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 


Pályázati feltételek:

•  Magyar állampolgárság,

•  Cselekvőképesség,

•  Büntetlen előélet,

•  Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés., 

•  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•  legalább 2 év közigazgatási gyakorlat, 

•  jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegnek minősített tudományos fokozat alapján mentesítéssel rendelkezik. 

•  6 hónap próbaidő. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Legalább 5 év jegyzői, aljegyzői munkakörben eltöltött tapasztalat 

• Állami- és jogtudományi doktori képesítés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 

• 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti, fényképpel ellátott önéletrajz, 

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat igazolása, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék. A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásáról. A pályázó nyilatkozata, hogy összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 22. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 8. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Komlósné Dr. Fekete Anikó nyújt, a 06 77/523-105 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: s/970/2018 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. 

vagy

• Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző részére a jegyzo@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Polgármester a formai feltételeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja. A Polgármester formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók esetében fenntartja a jogot a személyes meghallgatásra, illetve arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a Polgármester dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 11. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Halasi Tükör - 2018. április 25.

www.kiskunhalas.hu - 2018. április 17.

kozigallas.gov.hu – 2018. április 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Hol vagyok? Városi hírek
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai