Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2019. július 19. | Ma Emília napja van.
Elektronikus ügyintézés

GDPR - Általános Adatvédelmi Rendelet

18
07
2018

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (a továbbiakban: GDPR) 2018. május 25. napjától közvetlenül alkalmazandó.

A rendőrségi szervek bűnmegelőzési és bűnüldözési célú adatkezelésére továbbra is az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) jelenleg hatályos formájában, változatlanul irányadó.

A GDPR 30. cikke alapján a rendőrségi adatkezelő szerv köteles nyilvántartást vezetni az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletének II. fejezet 6. pontja alapján e nyilvántartást köteles a Rendőrség honlapján közzétenni.

A fenti közzétételi, továbbá a GDPR 13-14. cikkei által előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében a Rendőrség egységes elektronikus adatvédelmi nyilvántartása és az ahhoz kapcsolódó érintetti tájékoztatást is tartalmazó adatlapok összeállításra kerültek, az egyes adat-kezelésekre vonatkozó tájékoztatók a tárgykör szerint csoportosított menüpontok alatt találhatók.

Forrás: http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/adatvedelem/altalanos-informaciok

A rendőrségi hírlevelek címlistáin szereplő természetes és jogi személyek adatainak kezelésével kapcsolatos 29000-148/242/2018. RAV számon nyilvántartott „Érintetti tájékoztató”-t a következő linkre kattintva tekinthetik meg: http://www.police.hu/adatvedelmi-tajekozta-tok/hu!a-rendorsegrol!adatvedelem!bunugy!korozes!bunugyi-hirlevel

Kérjük, amennyiben a tájékoztatóban foglaltak megismerését követően a jövőben nem kíván ELBIR bűnmegelőzési hírlevelet kapni, elektronikus levelezési címének törlését kéri, válaszlevélben jelezze részünkre!

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

K E C S K E M É T

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, Mobil:: +3620/560-5146

e-mail: elbir@bacs.police.hu web: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes

GDPR tájékoztató.pdf
Hol vagyok? Városi hírek
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai