Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra 2019. február 17. | Ma Donát napja van.

Pályázati felhívás - Költségvetési csoportvezető

19
04
2018

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési csoportvezető munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 


A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. pontja. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részt vesz az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok és a kiskunhalasi önkormányzat Önkormányzati Társulásai éves költségvetési tervjavaslatának összeállításában. A költségvetési tervjavaslat elkészítése során a feladataikhoz kapcsolódóan ellenőrzi a tervjavaslat megalapozottságát, Részt vesz az Önkormányzati Hivatal osztályai és az intézmények által szolgáltatott adatok alapján a költségvetés módosítására vonatkozó rendelet tervezetek előterjesztésének elkészítésében. Részt vesz az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló előterjesztésének elkészítésében. Részt vesz a Magyar Államkincstár és a minisztériumok, egyéb gazdasági szereplők számára megküldendő, a Kiskunhalas Város Önkormányzata, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „Mindennapi ivóvizünk” Ivóvízminőségjavító Társulás gazdálkodására vonatkozó beszámolók és jelentések összeállításában. A költségvetés évközi módosításai kapcsán a kötelezettségvállalókat értesíti, a módosítási javaslatokat feldolgozza, az indokoltság és teljesíthetőség ellenőrzését követően a költségvetési rendeletmódosítási javaslatot elkészíti. Gyakorolja az Önkormányzat, az Önkormányzati Hivatal, nemzetiségi önkormányzatok, valamint az önkormányzati társulás gazdálkodása vonatkozásában a külön szabályzat szerinti érvényesítési és ellenjegyzési feladatokat, szervezi, irányítja, összehangolja a költségvetési csoport munkáját. Napi kapcsolatot tart fenn a könyvelési csoporttal. Figyelemmel kíséri és felügyeli a könyvelés, valamint a tárgyi eszköz analitikus nyilvántartások egyeztetését, az analitikus nyilvántartás vezetését, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését. Távollétében helyettesíti a pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőt. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 


Pályázati feltételek:

•  Magyar állampolgárság,

•  Cselekvőképesség,

•  Büntetlen előélet,

•  Felsőfokú képesítés, 

•  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•  államháztartáson belül pénzügyi vagy költségvetési vagy adózási területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

•  államháztartási könyvelés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

•  államháztartáson belül vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

•  felsőfokú szakirányú képesítés, 

•  államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés és regisztráció, 

•  EPER pénzügyi szoftver ismerete, 

•  word és excel középfokú ismerete és gyakorlati alkalmazása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•  Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék. A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatásáról. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 7. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 2. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző nyújt, a 06 77/523-105 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

•  Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/986/2018 , valamint a munkakör megnevezését: költségvetési csoportvezető. 

vagy

• Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző részére a jegyzo@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 4. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.kiskunhalas.hu - 2018. április 19.

• Halasi Tükör - 2018. április 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 19. 

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Hol vagyok? Városi hírek
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai