Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra 2019. május 20. | Ma Bernát és Felícia napja van.
Elektronikus ügyintézés

05. dr. Kolozsváry Kiss István

Polgármester 1918. szeptember 10. – 1920. január 25.

Kiskunhalason született 1874. május 22-én. Édesapja Kolozsváry István, édesanyja Zseni Vilma. Tizenketten voltak testvérek: István (1874-1928), Ferenc (1876-1921), Lajos (1878-1905), József (1880-1882), Pál (1882-1938), Vilma (1883-1890), Katalin (1885-1889), Sándor (1887-1888), Katalin (1889-1911), László (1891-1945), Imre (1894-1915-ben eltűnt az orosz fronton), Árpád (1896-1984). Elemi és középiskolai tanulmányait Kiskunhalason végezte, itt is érettségizett le 1892-ben a gimnáziumban. Jogi tanulmányait Budapesten végezte. A doktorátus megszerzése után a halasi elöljáróságon helyezkedett el. 1906. május 13-án a halasi református egyház presbiterévé választották. 1908. január 12-én megválasztották helyettes polgármesternek. Mellette 1913-1916 között töltötte be a főjegyzői tisztséget, majd 1918. szeptember 10-től Silling Ede felfüggesztése miatt a polgármesteri teendőket is ellátta. Az 1918-as őszirózsás forradalom idején október 30-án Kiskunhalason is megalakult a Nemzeti Tanács, amely elnökévé választotta. A Tanácsköztársaság kikiáltása után 1919. március 23-án megalakult direktórium március 27-i ülése még meghagyta tisztségében a város vezetőségét, de a Városi Tanács Intéző Bizottsága az április 11-i ülésén felmentette a teljes elöljáróságot. Augusztus 4-5-én elfoglalták a román csapatok Kiskunhalast és velük tárgyalt dr. Kolozsváry Kiss István ismét, mint a város vezetője. A korabeli sajtók alapján 6 millió korona kárt okoztak a románok a városnak. Sajnos a spanyol járvány is megjelent a városban. November 18-án reggel kivonultak az utolsó román csapatok is, délután pedig Csillag őrnagy parancsnoksága alatt magyar katonai alakulat érkezett, amelyet a vasútállomáson üdvözlő beszéddel fogadott dr. Kolozsváry Kiss István. 1919. januárjában megalakult Kiskunhalason a Polgári Párt. Újjászervezték a polgárőrséget. 1919 decemberében lemondott tisztségéről, mert az Országos Kisgazda és Földműves Párt őt kívánta nemzetgyűlési képviselőül jelölni. A választáson két jelölt küzdött a mandátumért: dr. Kolozsváry Kiss István és Zoltán Béla. 1920. január 26-án képviselővé választották. Az 1920-1922. évi ún. első nemzetgyűlésben ő képviselte Kiskunhalast. A parlamentben igen aktív tevékenységet végzett, több bizottságnak is tagja volt. Az 1922. január 18-i parlamenti felszólalása során hangzott el ez a mondat: „Én a román megszállás következtében nemcsak nagy anyagi veszteséget szenvedtem, hanem – mivel a román megszállás engem a polgármesteri székben talált – nekem városom érdekében igazán a legnagyobb lelki gyötrelmeket és megaláztatásokat kellett eltűrnöm és elviselnem.” A második nemzetgyűlésbe már nem jelöltette magát, megromlott egészségi állapota miatt teljesen visszavonult a közélettől. 1923. január 6-án a vármegye nyugdíjazta. Agglegényként élt, és viszonylag fiatalon, 54 éves korában 1928. november 9-én halt meg, a református újtemetőben nyugszik.

Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai