Menü bezárása
Asztali nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2019. december 15. | Ma Valér napja van.
Elektronikus ügyintézés

Hirdetmény óvodai beiratkozásról

19
03
2019

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE Kiskunhalas városában a következő időpontokban történik:

2019. április 24. (szerda) és április 25. (csütörtök), naponta 7 órától 17 óráig 

Mindazon szülők kötelesek beíratni gyermeküket óvodába, akiknek gyermeke 2013. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. napja között született.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A jelentkezéskor be kell mutatni:

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítására szóló igazolványt

a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

a gyermek TAJ kártyáját

a szülő (gondviselő) személyi azonosító igazolványát

a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát

Amennyiben rendelkezésre áll:

a gyermekről szakértői véleményt

gyermekvédelmi kedvezményről határozatot

A kötelező körzeti felvételt biztosító önkormányzati óvodák és azok körzetei megtekinthetők az alábbi linken.

Az óvodai felvételről az illetékes óvoda vezetője legkésőbb 2019. május 22. napjáig írásban értesíti a szülőket.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele és ellátása valamennyi önkormányzati fenntartású óvodában biztosított.

A nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást - kizárólag magyar nyelven - valamennyi önkormányzati óvoda biztosítja.

Kiskunhalas, 2019. március 12.

Komlósné dr. Fekete Anikó

jegyző


Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE Kiskunhalas városában a következő időpontokban történik:

2019. április 24. (szerda) és április 25. (csütörtök), naponta 7 órától 17 óráig 

Mindazon szülők kötelesek beíratni gyermeküket óvodába, akiknek gyermeke 2013. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. napja között született.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A jelentkezéskor be kell mutatni:

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítására szóló igazolványt

a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

a gyermek TAJ kártyáját

a szülő (gondviselő) személyi azonosító igazolványát

a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát

Amennyiben rendelkezésre áll:

a gyermekről szakértői véleményt

gyermekvédelmi kedvezményről határozatot

A kötelező körzeti felvételt biztosító önkormányzati óvodák és azok körzetei megtekinthetők az alábbi linken.

Az óvodai felvételről az illetékes óvoda vezetője legkésőbb 2019. május 22. napjáig írásban értesíti a szülőket.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele és ellátása valamennyi önkormányzati fenntartású óvodában biztosított.

A nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást - kizárólag magyar nyelven - valamennyi önkormányzati óvoda biztosítja.

Kiskunhalas, 2019. március 12.

Komlósné dr. Fekete Anikó

jegyző


óvodai beiratkozás 2019-2020.pdf
Hol vagyok? Városi hírek
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai