Kiskunhalas

Civilek

Kiskunhalason működő társadalmi- és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok)

(Összeállította: Végső István)

 

Berki Viola Közalapítvány (kulturális)
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Képviselő: Karsai Zsuzsanna kuratóriumi elnök
A Berki Viola Festőművész emlékének ápolása, Magyarországon élő, elsősorban idős alkotóművészek életkörülményeiknek javítása pályázatok kiírása útján. E célok megvalósítása érdekében pályázatok kiírása, elbírálása. A Kiskunhalason lévő Berki Viola alkotások figyelemmel kísérése, kiállításokon való megjelenésük elősegítése, ezzel összefüggő rendezvények szervezése. Az alapítvány anyagi lehetőségeinek folyamatos bővítése.
 
Halasi Csipke Közalapítvány (kulturális)
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 37/a.
Képviselő: Pajor Kálmán kuratóriumi elnök
A néprajzi jelentőségű, s a magyar népi iparművészet szerves részét képező halasi csipke-kultúra történeti emlékeinek, fennmaradt muzeális alkotásainak összegyűjtéséhez restaurálásához, megóvásához szükséges pénzügyi feltételek megteremtése. A jelenleg meglévő csipkegyűjtemény kezeléséhez, folyamatos bemutatásához szükséges feltételek biztosítása. Elősegíteni az élő csipke-kultúra fennmaradását, megteremteni ennek pénzügyi bázisát. A halasi csipkével, s Halas néprajzi-történeti múltjával kapcsolatos kutatások finanszírozása, népművészeti alkotótáborok megszervezése. A Csipkeház- Falumúzeum fenntartásához, múzeum funkciója fennmaradásához szükséges tartós pénzügyi alapok előteremtésében való közreműködés. A csipke-kultúrával kapcsolatos pályázatok kiírása és finanszírozása. A csipkekészítés kultúrájának továbbadása, átörökítése, az ehhez szükséges oktatás finanszírozása. Csipkekészítés tanítása, oktatása. A közalapítvány gondozza a rendelkezésre bocsátott vagyont és gondoskodik annak gyarapításáról.
 
Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány (sport)
6400 Kiskunhalas, Kertész utca 28/A.
Képviselő: Horváth Anikó kuratóriumi elnök
A város versenysport szakosztályainak, diáksport egyesületeinek és diáksport-köreinek támogatása, magas szintű utánpótlás nevelési tevékenység segítése, a tehetségek gondozása, valamint a szabadidősport lehetőségek javítása.
 
Városért Közalapítvány
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Képviselő: Szőke Sándor kuratóriumi elnök
Esztétikus, rendezett városkép, utcakép és középületek kialakításának segítése. Közutak építése, karbantartása. Parkok, zöldterületek kialakítása, fenntartása. Gáz, szennyvízcsatorna építés. Környezetvédelmi feladatok végrehajtása. Kiskunhalas városában megrendezésre kerülő szüreti rendezvények kulturális és sport programjainak támogatása. Kiskunhalasi állandó lakosok külföldi, kórházi gyógykezelésének elősegítése. A külföldi gyógykezeléshez szükséges orvosi javaslat alapján a társadalombiztosítás által nem fedezett költségekhez biztosítást támogatást, illetve hozzájárulást. Kiskunhalasi egészségi és szociális közfeladatokat ellátó alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása, évente kötelezően kiírandó nyilvános pályázat útján. Tudományos és ismeretterjesztő tevékenység támogatása. Kiskunhalas város történetét részletesen feldolgozó helytörténeti kutatómunka anyagi feltételeinek biztosítása, tanulmányok elkészítése, kiadványok megjelenítése. A kutatáshoz szükséges további támogatások megszervezése. Fenti feladatok megvalósítása érdekében a Közalapítvány kiadói tevékenységet is végez.A Gyermek Mosolyáért Alapítvány
6400 Kiskunhalas, Sétáló. u. 3/b. II/23.
Képviselő: Nyerges Attiláné, Vass Aranka, Törteliné Fodor Mária, Nyerges Pál Attiláné
A szociális hátrányban lévő gyermekek óvodáztatásának elősegítése.

A Kertváros Jövőjéért Alapítvány (intézményi, oktatási, szociális)
6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.
Képviselő: Zseni László kuratóriumi elnök
Kertvárosi Általános Iskola oktatási feltételeinek javítása. Tanulók szabadidős tevékenységének támogatása. Hátrányos helyzetű tanulók segítése.

Alapítvány a Nyelvoktatás Fejlesztésére
6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
Az idegen nyelvoktatás sokoldalúvá tétele, tárgyi feltételeinek biztosítása, a tanórán kívüli nyelvgyakorlás elősegítése.

Alsóvárosi Diáktársaság (oktatási)
6400 Kiskunhalas, Áchim A. u. 1. www.sztjozsef.halas.hu
Képviselő: Horváthné Somogyi Erika elnök

Balota Bérkilövő Vadásztársaság (sport)
6400 Kiskunhalas, Toldi u. 27/a.
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre,a vadászatra, a fegyver- és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, az erdő- és mezőgazdasági érdekekkel, a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson.

Baranyi László Kolping Család Egyesület
6400 Kiskunhalas, Ady u. 12.
Képviselő: Gál Istvánné elnök

Bács-Kiskun Megyei Cigány Érdekképviseleti Szervezet (érdekképviselet)
6400 Kiskunhalas, Vasút u.17.
Képviselő: Rostás László

Bács-Kiskun Megyei Német Nyelven Beszélők Nemzetközi Egyesülete (kulturális)
6400 Kiskunhalas, Dékány Árpád u.11.
Képviselő: Harrich Holda, Schindler Árpád
A német nyelv ápolása, oktatásának elősegítése, támogatása Magyarországon, valamint a Magyarországon tartózkodó nem magyar anyanyelvűek magyarul tanulásának megszervezése.

Bernáth Lajos Kollégiumért Alapítvány (intézményi, kulturális)
6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1/a.
Képviselő: Gregó Sándor
Kiskunhalashoz kötődő tudós tanár, költő műfordító, Bernáth Lajos emlékének, szellemi örökségének ápolása, az általa alkotott értékek közkinccsé tétele.

Bóbita Kulturális Alapítvány (intézményi, oktatási, kulturális)
6400 Kiskunhalas, Erdei tér 2/b. II/22.
Képviselő: Fekete Béláné
Az alapítvány tevékenysége során különösen nagy figyelmet kíván fordítani óvodáink által eddig kialakított hagyományainak, szokásainak ápolására és annak kibővítésére. Megkülönböztetett figyelmet fektet ezen túl az óvodás élet hagyományainak, kulturális jellegű tevékenységek megteremtésére, bemutatására.

Centrum Squash Sportegyesület (sport)
6400 Kiskunhalas, Esze Tamás lakótelep 10.
Képviselő: Németh Miklós
Kiskunhalason és vonzáskörzetében megszervezze a Squash sport űzéséhez szükséges feltételeket, biztosítsa a sportolók számára a játéklehetőséget, a versenyzési lehetőséget, valamint elősegítése a sportág népszerűsítését és elterjedését.

Civilek a Jövőért Alapítvány (intézményi, oktatási, szociális, kulturális, egyéb)
6400 Kiskunhalas, Vasút u. 8/a.
Civil szervezetek információhoz való juttatásának elősegítése, a civil szféra általános megerősítése., A kiskunhalasi kistérségbe tartozó településeken bejegyzett civil szervezetek információhoz való jutásának elősegítése, a civil szféra általános megerősítése.

Csipkeovi Alapítvány
(intézményi, oktatási)
6400 Kiskunhalas, Vasút utca 2.
Képviselő: Horti Lászlóné kuratóriumi elnök
Alapvető célja a nevelő, oktató munka javítását, gyermekek személyiségfejlesztését, iskolára való felkészítését a lehetőségekhez mérten legmagasabb szinten megvalósítani, csökkenteni a családi eredetű szociális hátrányokat.

Dél-Alföldi Jogvédő és Közvetítői Egyesület
6400 Kiskunhalas, Thúry József utca 4/b. 1./4.
Képviselő: Piegelné Dr. Csényi Magdolna
A szociális és családvédelmi szempontból hátrányos helyzetű, valamint az igazolhatóan rossz anyagi körülmények között élő állampolgárok szociális és jogi segítése, családi konfliktus kezelés, veszélyeztetett és bántalmazott személyek, elsősorban gyermekek és nők segítése. Időskorúak segítése.

Dél-alföldi Rendőr Szakszervezet
6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.
Képviselő: Markovics György főtitkár
A közigazgatási, önkormányzati és rendészeti szervek, testületek állományába tartozók, illetve e szerveket segítő tagjainak érdekvédelme és képviselete.

Dél-Magyarországi Tűzoltó- és Technikai Mentő Egyesület
(tűzoltó, oktatási, egyéb)
6400 Kiskunhalas, Esze Tamás lakótelep 3/A. I/4.
Képviselő: Dr. Égető Annamária elnök, Égető Szilárd Lajos elnökhelyettes
Létrehozni és működtetni az önkéntes műszaki mentő csoportot, amelynek keretében a tűzoltóság, mentő szolgálat, katasztrófavédelem, rendőrség munkájának segítése, támogatása.

Egy Jobb Halasért Egyesület
(kulturális, érdekképviselet, egyéb)
6400 Kiskunhalas, Széchenyi utca 20. 3/16.
Képviselő: Frittmanné Szabados Ágota, Kohout Zoltán
Kiskunhalas város és térsége közéletének segítése és fejlesztése.

"Előzősáv az élhetőbb életért" Kulturális és Szabadidősport Egyesület
Képviselő: Kalmár Endre László, Haászné Fülöp Sára
6400 Kiskunhalas, Vadász utca 5.
Az egyesület támogatni kívánja a szociálisan hátrányos helyzetű, valamint a fogyatékkal élő gyermekeket és felnőtteket.

Ember az Emberért Önzetlenül Alapítvány
6400 Kiskunhalas, Állomás u.1.II/9.
Képviselő: Posztobányi László
Az arra rászoruló véradók szociális támogatása. - A rendszeresen térítésmentesen véradó donorok jutalmazása. - A Vöröskereszt által adományozott "Kiváló Véradó" kitüntetések, oklevelek és tárgyjutalmak költségeinek fedezéséhez hozzájárulás nyújtása.

Emberi Értékekért 2005. Egyesület
6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 6. I/4.
Képviselő: Kiss Barnabás
Az Egyesület célja, a Kiskunhalasi Kistérség komplex fejlődésének, és térségfejlesztésének elősegítése. A térségi és helyi közösségek, minden olyan kezdeményezésének motiválása, segítése és összehangolása, amely a Kiskunhalasi Kistérség gazdasági, mezőgazdasági, kulturális, társadalmi fejlődését szolgálja, illetve a fejlődést segítő saját projektek megtervezése és lebonyolítása.

Equirria Lovasklub Sportegyesület
6400 Kiskunhalas, Kiffer u. 1. I/5.
Képviselő: Fodorné Imre Tímea. Fodor Gábor
Hatékonyan elősegítse a lovas sportágak, elsősorban a díjugratás színvonalának és tömegbázisának növelését. Információs központként szolgál a tagok és a nyilvánosság számára a díjugrató és egyéb lovas versenyekkel, bemutatókkal, valamint más ügyekkel

Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület
6400 Kiskunhalas, Tóth János u. 18.
Képviselő: dr. Döme Ottó
www.erdelyicsillagok.hu
Az egyesület célja Nyírő József és az Erdélyi Helikon írói irodalmi örökségének ápolása, népszerűsítése főleg a tanuló ifjúság körében, továbbá a határon túli maygar irodalom felvállalása és népszerűsítése is.

Esély Cigány Módszertani Központ
6400 Kiskunhalas, Tó utca 36.
Képviselő: Rostás László elnök
A Bács-Kiskun Megyében élők, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, érdekeinek képviselete.

Ezer Mérföld Szociális és Kulturális Egyesület
Az egyesület olyan szociális, szakmai, kulturális, szabadidős és nonprofit és közhasznú társadalmi szervezet, amely a család és gyermekvédelemben dolgozó szakemberek, a rendszerrel kapcsolatban kerülő szülők és gyermekek tanácsadását, képzését, támogatását, szabadidejének hasznos eltöltését tűzi ki célul.

Fazekas Diáksport Egyesület
(sport)
6400 Kiskunhalas, Fazekas M. u.1.
Képviselő: Tóth István
A gyerekek mozgásigényének kielégítése, a mozgás, a sport megszerettetése. Sportközi foglalkozásokon, versenyeken részvételi lehetőség biztosítása.

Fekete Mihály Rendvédelmi Sportegyesület és Érdekvédelmi Szövetség
6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.
Képviselő: Hegyesi István, Török Zoltán
Az egyesület elősegíti az egyesületi tagok, illetve a civil lakosok sportolási lehetőségeit, fejlődését, a sport népszerűsítését és támogatását.

Felsővárosi Egyházközösség Alapítvány
(intézményi, oktatási, egyéb)
6400 Kiskunhalas, Fácán u. 2.
Képviselő: Kovács Ferenc elnök
A hitélet fejlesztése Felsővároson, ehhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

Fészekrakó Halas Kistérségi Nagycsaládosok Egyesülete
(sport, szociális, kulturális)
6400 Kiskunhalas, Bajcsy-Zs. u.5. www.halasincs.gportal.hu
Képviselő: Ilcsik Annamária elnök
Nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösséggé szervezése. Az egymást követő nemzedékek harmonikus viszonyának kialakításában ösztönző munka végzése., Nagycsaládosok helyi érdekeinek képviselete.

Fiat Márkakereskedők Országos Szövetsége
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 27/D.
Képviselő: Gergely Péter Tibor, Rácz Tibor István, Gadácsi Tamás, Juhász Tibor, Hankó László, Vágó István
Szakmai érdekeket és a közösség érdekének védelme és támogatása.

Fiatal Felnőttek Életesélyének Javításáért Alapítvány
Képviselő: Kiss Anita kuratóriumi elnök, Patakiné Szabó Csilla kuratóriumi tag, Horváthné Gajda Judit kuratóriumi tag
Az alapítvány célja az, hogy a mentális és szenvedélybetegségekben szenvedő fiatal felnőtteket támogassa, részben lelki segélynyújtással, illetve szociális és mentális tanácsadással.

Fogadj el! Alapítvány
(oktatás)
6400 Kiskunhalas, Nefelejcs Szakosított Otthon, Bajcsy-Zs. utca 26.
Képviselő: Juhász György
A fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedési lehetőségeinek kiszélesítése, a rászorulók szociális ellátása, iskolai oktatásuk, nevelésük segítése.

FÜSZÉRT Szabadidő SE
(sport)
6400 Kiskunhalas, Tinódi u. 25.
Képviselő: Dóczi Károly

GANZAIR Kiskunhalasi Atlétikai Club
6400 Kiskunhalas, Kertész u.28/A.
Képviselő: Gidai János elnök
Rendszeres sportolási, testedzési lehetőségek biztosítása tagjai számára, az ilyen felkeltése a működési terület lakosai körében, az atlétikai sportág népszerűsítése az Alapszabály I.pontja szerint.

Gyermekeinkért Nevelési Alapítvány
6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 3.
Képviselő: Halász Balázs
Támogatott óvodákba felvételt nyert gyermekek személyiségfejlesztését iskolakészültségét a legmagasabb szinten megvalósítani.

Halas és Környéke Gazdakör
(kulturális, egyéb)
6400 Kiskunhalas, Bornemissza utca 16.
Képviselő: Csanádi Lajos elnök
Az egyesület elsődleges célja, hogy az Egyesületi jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a Ptk. 57-59. §-ai alapján, az önkéntesen létrehozott szervezetben tagsági viszonyon és önkormányzati elven alapuló tevékenységet fejtsen ki.

Halas és Környéke Méhészeti Egyesület
(természetvédelem, egészségügyi, kulturális, érdekképviselet)
6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 29. II./5.
Képviselő: Dózsa Tamás Károly elnök
Az egyesület méhészeinek összefogása, érdekeik védelme, képviselete.

Halas Big Band Alapítvány
6400 Kiskunhalas, Kanizsa tér 2. I/4.
Képviselő: Bende Béla János
Városi, megyei, országos és nemzetközi rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon való szereplés, hangversenyek szervezése, zenei témájú ismeretterjesztő előadások, rendezvények, nemzetközi zenei találkozók kezdemé-nyezése, szervezése.

Halas-Fitness Egyesület
6400 Kiskunhalas, Fazekas M. u. 1.
Képviselő: Tóth Péter elnök
Az egészséges életmódra való nevelés (az egészséges életmódon belül a helyes táplálkozás és a rendszeres testedzés iránti igény kialakítása a fő szempont).

Halasi Állatsegítő Alapítvány
6400 Kiskunhalas, Felsőszállás puszta 120.http://halasi-tierheim.repage6.de/
Képviselő: Ákossy Zoltán kuratóriumi elnök
A Halasi Állatotthon jogi képviselője és fenntartója Kiskunhalas Város gyepmesteri telepéről veszi át a begyűjtött kutyákat. Fontos szempontok náluk: az állattartási szemléletformálás, az állatvédelem és az oktatás. Az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján közhasznú tevékenységet folytat.

Halasi Hegyközség
6400 Kiskunhalas, Bem utca 2.
Képviselő: Szőke Sándor, Mongyi Aladár

Halasi Ju Jitsu Közhasznú Sportegyesület
6400 Kiskunhalas, Rekettye puszta 135.
Képviselő: Szilner Csaba, Beck József
A sportolni vágyó emberek számára olyan hasznos időtöltés biztosítása, amely lehetőséget ad számukra egészségük megőrzésére, testi-erkölcsi értékrendjük fejlesztésére.

Halasi Lovas Klub
6400 Kiskunhalas, Alsószállás 101.
Képviselő: Bognár István

Halasi Reklámközösség Egyesület
6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 16.
Képviselő: Fárbás Gábor elnök
Az egyesület célként tűzi ki maga elé Kiskunhalas város tekintélyének fenntartását, illetve annak növelését.

Halasi Repülő Egyesület
6400 Kiskunhalas, Bajza utca 86.
Képviselő: Rajkai Ildikó titkár, Medgyes Pál elnök,

Halasi Torna Központ Sportegyeselület
6400 Kiskunhalas, Fazekas M. utca 1.
Képviselő: Lekrinszki Norbert elnök
Az egyesület célja régóta elismert kiskunhalasi torna-ágazat jó hírnevének fenntartása.

Halas-Kart Egyesület
6400 Kiskunhalas, Damjanich u. 25.
Képviselő: Kovács László
A tagjai közreműködésével elősegíteni a gyermekek és fiatalok közlekedés-biztonsági oktatását, nevelését, hagyományteremtés.

Halasi Box Club
(sport)
6400 Kiskunhalas, Városház u.2. www.halasibox.hu
Képviselő: Szabó Lajos

Halasi Cserkész Alapítvány
(egyéb)
6400 Kiskunhalas, Gimnázium utca 2.
Képviselő: Dr. Váczi Lajos kuratóriumi elnök, Gajdácsi Péter kuratóriumi alelnök
Az Alapítvány célja a kiskunhalasi 289-es Dr. Monszpart László Cserkészcsapat tevékenységét, működését támogatni, a cserkészcsapat valamennyi erőfeszítését pártolni és elősegíteni.

Halasi Demokraták Közössége Egyesület
(politikai)
6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 6. I./4.
Képviselő: Grizák Ákos
Kiskunhalas demokratikus működését, gazdasági fejlődését, kultúrájuk és önazonosságuk erősödését, a közösségi élet kialakítását, fejlődését szolgáló társadalmi, érdekképviseleti rendszer működésének elősegítése.

Halasi Hetek Alapítvány
(sport, kulturális)
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Képviselő: Rémán János
Összefogja és koordinálja a Halasi Hetek rendezvénysorozatot, mely tartós célkitűzésként évente egyszer, egyhónapos időtartamra kerül megrendezésre, s hivatott Kiskunhalas város kulturális történelmi, sport, gazdasági és egyéb értékeinek bemutatására.

Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány
(intézményi, kulturális)
6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 11.
Képviselő: Varga-Sabján Gyula kuratóriumi elnök
Honlap: www.vkhalas.hu
A Kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár és szolgáltatásainak fejlesztése.

Halasi Napsólyom Íjász Egyesület
(sport, kulturális)
Kiskunhalas, 6400 Tárogató u. 18.
Képviselő: Pásztor Tibor
Az íjászat népszerűsítése.
www.halasinapsolyom.hu


Halasi Múzeum Alapítvány
(természetvédelem, kulturális)
6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 2.
Képviselő: Molnár Nándor kuratóriumi elnök, Szakál Aurél kuratóriumi titkár
Kiskunhalas és környéke kulturális, helytörténeti, néprajzi, természettudományi értékeinek megőrzése, gyűjtése, kutatása.

Halasi Tenisz Club
(sport)
6400 Kiskunhalas, Erzsébet Királyné tér 7/b. www.http://halasitenisz.hu/
Képviselő: Franczia Imre
A tenisz sportág népszerűsítése, sportolási és versenyzési lehetőségek biztosítása Kiskunhalas városban és vonzáskörzetében.

Halasi Vállalkozók Klubja
(érdekképviselet)
6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7/C. www.vallalkozok.halas.hu
Képviselő: Raffai István elnök
Kiskunhalas és környéke vállalkozóinak összefogása, érdekképviselete, információval való ellátása, alapítványok, egyesületek anyagi támogatása céljaik elérése érdekében. Az egyesület működése nyilvános, tanfolyamain bárki részt vehet.

Halaspack Szakszervezet
(érdekképviselet)
6400 Kiskunhalas, Középső Ipartelep 6.
Képviselő: Dusnoki József, Szőke Katalin
A működési területén papíripari tevékenységet, szolgáltatást végző munkáltatóknál foglalkoztatottak érdekeinek előmozdítása, képviselete, védelme.

HALASVÍZ Kft. Munkahelyi Szakszervezete
(érdekképviselet)
6400 Kiskunhalas, Kőrösi u.27. HALASVÍZ KFT.
Képviselő: Sőregi Attila, Szilágyi Zsolt
Az alapszervezet legfontosabb célja a gazdasági társaságnál foglalkoztatottak érdekvédelme, érdekképviselete.

Határvidék Halasi Vidékfejlesztők Társasága Egyesület
(jogvédelem)
6400 Kiskunhalas, Szilády Á.u.15.
Képviselő: Gyovai István elnök

Hátrányok Nélkül Alapítvány
6400 Kiskunhalas, Petőfi S. utca 40.
Képviselő: Köves Ágnes
A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók felzárkóztatása, előmenetelének, továbbtanulásának koordinálása az óvodától a felsőoktatási intézményig, a romák társadalmi, munkaerő-piaci beilleszkedésének előmozdítása.

Hétszínvirág Alapítvány
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
Képviselő: Ifkovics Zoltánné
A támogatott óvodába felvételt nyert gyermekek személyiségfejlesztését, iskolakészültségét a lehetőségekhez mért legmagasabb szinten magvalósítani.

Honvéd Gábor Áron Sportegyesület
(sport)
6400 Kiskunhalas, Petőfi u. 7-9.
Képviselő: Kiss Zoltán elnök

Humán Erőforrásért Egyesület Kiskunhalas
6400 Kiskunhalas, Bogárzó 0241/3. hrsz.
Képviselő: Fekete Noémi elnök
Az európai integráció elősegítése, támogatása az egész ország területén.

Iskolánkért Alapítvány
(oktatás)
6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 9.
Az iskolában tanuló diákok műveltségének és intellektuális képességének és tehetségének a kibontakoztatása, ennek elérése érdekében az alapítvány támogatja az iskola: - nyelvtagozatának a fejlesztését, - az ének- zenei tagozatot, - számítástechnikai kialakítását, - s végül az iskolai sportéletet.

Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés Alapítvány
(egészségügy)
6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1.
Képviselő: Piegelné dr. Csényi Magdolna kuratóriumi elnök
Az egészségügyi ellátás színvonalának emelése korszerű műszerek beszerzésére, az ápolási idő és költség csökkentésével.

Jövőnk Halas Egyesület
(településfejlesztés, lakásügy, politikai)
Kiskunhalas város természeti és épített környezete állapotának megóvása, gyarapítása, fejlesztése.

Kalamáris Kulturális Alapítvány
6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
Képviselő: Rávai Árpádné
Kiskunhalas város kulturális szempontból gyerngén ellátott területén, az úgynevezett felsővárosi körzetben gyermekeket és felnőtteket érintő közművelődési programok szervezése, kiadványok megjelentetése az alapító okirat 4. pontja szerint.

Kálvária Közösen az AIDS Ellen Alapítvány
(egészségügyi)
6400 Kiskunhalas, Kossuth L. u. 23.
Képviselő: Tóth Baranyi Éva elnök
A népegészségügy szolgálatában AIDS ellenes megelőző tevékenység Kiskunhalason.

Kántor András Veterán Autósok és Motorosok Kiskunhalasi Egyesülete
6400 Kiskunhalas, Tárogató u.8. www.veteran.halas.net
Képviselő: Fejes Ferenc
Az egyesületet egy baráti társaság alapította 1994-ben a névadó, Kántor András tiszteletére, aki Kiskunhalas köztiszteletben álló polgára, és egyben a régi korok autócsodáinak rajongója volt.

KB Autoteam Sportegyesület
(sport, egészségügyi, oktatási, szociális)
6400 Kiskunhalas, Keceli út 19-23. www.kbautoteam.hu/fiat/kbse.php
Képviselő: Fehér Henrietta elnök
A versenyszerű és szabadidős sporttevékenység folytatása, utánpótlás képzése, gyermek-ifjúsági és felnőtt korú tagok és nem tagok részére sportolási lehetőség biztosítása, szabadidősportok népszerűsítése, az ifjúság mozgásra nevelése és mozgáskultúrájának fejlesztése.

Keresztény Ifjúságért Alapítvány
6400 Kiskunhalas, Szent Imre u.14.
A keresztény szellemű ifjúsági, oktatási szervezetek és intézmények anyagi támogatása. - Hátrányos helyzetű keresztény fiatalok segítése. - Ösztöndíjak juttatása. - Katolikus oktatási intézmények kezdő pedagógusainak letelepedési segélyezése. - Pályázatok kiírása, díjak alapítása.

Kiskun Népművészeti Egyesület
(kulturális)
6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 17. www.kiskuntancegyutteskiskunhalas.hu
Képviselő: Mándity László, Morvainé Kovács Ibolya
Kiskunhalas és környéke, a régió néphagyományainak, szellemi és tárgyi kulturális örökségének folyamatos feltárása, feldolgozása, ápolása és közreadása. A magyar nyelvterület és a szomszéd népek néptánc kincsének gyűjtése, feldolgozása és színpadra állítása. Felnőtt- és ifjúsági néptánccsoportok működtetése.

Kiskun Sztómások Alapítvány
(Szociális ellátás)
6400 Kiskunhalas, Gimnázium u. 2.
Képviselő: Nagy András, Dr. Nagy András elnök, Tallér Károlyné Borda Éva kuratóriumi tag, Szaszkó Józsefné Csillag Mária,
Azok megsegítése, akik hasi daganatos megbetegedések miatt műtéten estek át.

Kiskunhalas BOGÁRZÓ Vadásztársaság
(sport, egyéb)
6400 Kiskunhalas, Alsószállás 177.
Képviselő: Dr. Bognár István elnök, Paor S. József elnökhelyettes
A vadásztársaság célja, hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény és a végrehajtására kiadott 79/2004. (V.4.) FVM. rendelet keretei között, az egyéb vonatkozó jogszabályokra is figyelemmel, demokratikus, az önkormányzatiság elvén alapuló, baráti szellemű egyesületi élettel biztosítsa tagjai számára a sportvadászati lehetőséget, és elősegítse a tagok jogainak és kötelezettségének érvényesülését.

Kiskunhalas Borrend Egyesület
(kulturális)
6400 Kiskunhalas, Vörösmarty u. 52.
Képviselő: Kunszeri Miklós

Kiskunhalas Művészeti Oktatásáért Egyesület
(Kultúra)
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14.
Képviselő: Biacs Ildikó
Az ének-zene, kézművesség, dráma-színház, színjátszás, képzés-fotó-, zeneművészet, és egyéb művészeti területeken munkálkodik, fejti ki oktató, képességfejlesztő tevékenységét. A fenti művészeti ágakat megismertesse a nagyközönséggel, értékeit megmutassa, és felkeltse az érdeklődést a különböző művészeti tevékenységek szépsége iránt.

Kiskunhalas Női Kézilabda Sportegyesület
(sport)
6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 3/A. www.knkse.hu
Képviselő: Kovács Attila elnök

Kiskunhalas Rotary Klub
(szociális, kulturális)
6400 Kiskunhalas, Szilády Á. utca 5-7.
Képviselő: Bordás Zoltán elnök
A Magyar kultúra hagyományos értékeinek megőrzése, kulturális és emberbaráti kapcsolatok kiépítése és ápolása a Rotary mozgalom szellemiségét elfogadva, annak tevékenységében való aktív közreműködés.

Kiskunhalas Semmelweis Kórház Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés Szakszervezet
(Szakmai, gazdasági érdekképviselet)
6400 Kiskunhalas, Dr.Monspart L.u.1.
Képviselő: Makay Lászlóné
Célja és elsődleges feladata tagjainak munkahelyi szintű egyéni és kollektív munkavállalói érdekvédelme és érdekképviselete.

Kiskunhalas Semmelweis Kórház Rendelőintézet Másodorvosi Kar Egyesülete
(Oktatás)
6400 Kiskunhalas, Dr.Monspart tér 1.
Képviselő: Kecskés István

Kiskunhalas-Alsóvárosi Misszió Alapítvány
(sport, oktatási, szociális, egyéb)
6400 Kiskunhalas, Szent Imre u.14.
Képviselő: Boldog Tamás kuratóriumi elnök
A római katolikus hitélet fejlesztése Kiskunhalason és vonzáskörzetében, ehhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása, beleértve templomok, egyéb egyházi épületek, nevelési- és oktatási intézmények, valamint közösségi házak létesítését és fenntartását.

Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület
(természetvédelem, környezetvédelmi)
6400 Kiskunhalas, Thúry József utca 6.
Képviselő: Rémánné Halmosi Éva elnök
Az elhagyott, kóbor állatok számának csökkentése. Küzdelem az állatéheztetés, és az állatkínzás ellen.

Kiskunhalasi Állatvédelmi Őrszolgálat-Állatvédőrség Egyesület
(Környezetvédelem)
6400 Kiskunhalas, Mátyás tér 8. II/24.
Képviselő: Márta Gabriella elnök
Állatvédelem háttértámogatása, oktatások szervezése, kulturált állattartás feltételeinek megteremtése, szocializáció, rehabilitáció, állatkínzások kivizsgálása, dokumentálása, hatósági szervek segítése, állatvédő szervezetek, magánszemélyek, hatóságok együttműködésének elősegítése, tarthatatlan állatvédelmi állapotok felszámolása, állatvédőrség működtetése, átmeneti állatbefogadó telep működtetése, az egyesület közhasznú tevékenysége az 1997. évi XLVI. tv. 26. §. c. pont szerint: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természetvédelem, állatvédelem, együttműködés az Országos Állatvédőrséggel.

Kiskunhalasi Birkózó Klub
(Sport)
6400 Kiskunhalas, Szász Károly u.55.
Képviselő: Némedi Imre elnök
A kiskunhalasi és a városkörnyéki birkózó élet összefogása, fiatalok mozgásigényének magas fokon történő kielégítése, a kiskunhalasi amatőr sportolók részére a birkózósport népszerűsítése, rendszeres testedzési lehetőségek biztosítása. A közel évszázados hagyománnyal rendelkező halasi birkózás tradícióinak megőrzése, fiatalok egészségmegőrzése a sporton keresztül, a birkózás széles kőrben történő megismertetése, a fiatalok és gyermekek rendszeres testmozgásának elősegítése, melynek keretében testtartásuk, fizikai állapotuk javítása, valamint erőnlétük és mozgáskoordinációjuk fejlesztése.

Kiskunhalasi BM Határőr Dózsa Sportegyesület
(Sport)
6400 Kiskunhalas, Bajza u. 28.
Képviselő: Tuska Pál

Kiskunhalasi Csillagászati Egyesület
6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 43.
Képviselő: Balogh István, Hollósi-Simon István

Kiskunhalasi Diana Vadásztársaság
(sport)
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Képviselő: Paor József

Kiskunhalasi Drogmentes Ifjúságért Egyesület
(Egészségügy)
6400 Kiskunhalas, Szélmolnár u. 10.
Képviselő: Sivic Aranka
A kiskunhalasi fiatalok, különösen a 12-18 éves korú diákok egészséges életmódjának kialakítása, megőrzése. A szenvedélybetegségek megelőzése, korai felismerése, és segítségnyújtás a szakszerű kezeléshez. Ennek érdekében a "Drogmentes Ifjúságért Mozgalom" szervezése, működtetése és felügyelete.

Kiskunhalasi Felsővárosi Diáksport Egyesület
(intézményi, sport, oktatási)
6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
Képviselő: Nagy István Ernő
A Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola sportéletének támogatása és színvonalasabbá tétele.

Kiskunhalasi Football Club
(sport)
6400 Kiskunhalas, Kertész u., Sportpálya www.kiskunhalasi-fc.hu
Képviselő: Faddi János elnök
A rendszeres sportolási lehetőség megteremtése, a labdarúgás népszerűsítése, a város labdarúgó utánpótlásának biztosítása, versenyeztetése. Kiskunhalas rangjához méltó színvonalú bajnokságba való feljutás és helytállás.

Kiskunhalasi Hagyományőrző és Történelmi Íjász Egyesület
(kulturális)
6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 35/a. www.khtie.gportal.hu
Képviselő: Jordanov Dimiter elnök
Magyarország honfoglalás kori történelmének részletesebb megismertetése oly módon, hogy a korabeli életmódot, foglalkozásokat, kultúrát, szokásokat, a honfoglaló magyarok mindennapi életét ismerteti meg az érdeklődőkkel úgy, hogy az ősmagyar hagyományokat ez úton felelevenítve megőrizze, ápolja és átadja az utókor számára.

Kiskunhalasi Honvéd Kulturális Egyesület
(kulturális)
6400 Kiskunhalas, Petőfi S. u. 7-9.
Képviselő: Madarász László elnök
Az aktív- és nyugállományú katonák, honvédségi közalkalmazottak, a honvédséghez kötődők, valamint családtagjaik és a polgári lakosság közötti emberi kapcsolatok továbbfejlesztése.

Kiskunhalasi Ifjúsági Egyesület
(sport, kulturális)
6400 Kiskunhalas, Kossuth L. utca 21.
Képviselő: Farkas Dániel elnök
Kiskunhalason és vonzáskörzetében elősegíteni a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését. Ifjúság- és gyermekvédelem.

Kiskunhalasi Ipartestület
(érdekképviselet, egyéb)
6400 Kiskunhalas, Szathmári S. u. 5.
Képviselő: Gyöngyi Lászlóné

Kiskunhalasi Katolikus Iskola Diák-Sportegyesület
(intézményi, sport, oktatási)
6400 Kiskunhalas, Áchim András u.1.
Képviselő: Gillich Szilárd elnökhelyettes, Vargáné Vadkerti-Tóth Terézia titkár, Zseniné Mészáros Anita elnök

Kiskunhalasi Kertvárosi Diáksport Egyesület
(sport)
6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.
Képviselő: Pappné Tóth Adrienn elnökhelyettes, Zákány Sándor elnök

Kiskunhalasi Kertvárosi Diáksport Egyesület
(Sport)
6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.

Kiskunhalasi Kosárlabda Club
(sport)
6400 Kiskunhalas, Bajnár u. 14.
Képviselő: Zseni Zsigmond elnök
A kosárlabda sportág népszerűsítése Kiskunhalas város és vonzáskörzetében.

Kiskunhalasi Környezetvédelmi Egyesület
(környezetvédelem)
6400 Kiskunhalas,, Majsai út 10.
Képviselő: Gajág László Kálmán
A társadalom tudatformálása környezetünk megóvása érdekében. Az ifjúság környezettudatos gondolkodásának elősegítése és annak megismertetése, hogy miként lehet épített és természetes környezetünkkel harmóniában élni. Felvilágosító tevékenység arról, hogy a fenntartható fejlődés érdekében mit tehet az ember a környezetéért és hogyan felelhetünk meg a jövő környezetvédelmi kihívásainak.

Kiskunhalasi Közművelődési Dolgozók Szakmai és Érdekvédelmi Köre
6400 Kiskunhalas, Árpád u.2.
Képviselő: Király Gábor

Kiskunhalasi Lorántffy Zsuzsanna Kamarakórus Egyesület
(kulturális)
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2. http://www.lzsk.hu/
Képviselő: Andáné Vastag Andrea elnök
Az egyesület a nagy zeneszerzők kórusműveinek az utókoré és a nagyközönség számára történő átadásán munkálkodik.

Kiskunhalasi Lovas- Tömegsport Egyesület
(sport)
6400 Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 20/a.
A mozgáskorlátozottak, szellemi fogyatékos gyermekek, felnőttek részére gyógylovaglás biztosítása, rehabilitációja, lovassport az alapszabály II/a. pontja szerint.

Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület
(sport, oktatási, kulturális)
6400 Kiskunhalas, Bercsényi utca 2. www.banderium.hu
Képviselő:Rózsahegyi Róbert elnök
Huszár és lovas hagyományok ápolása. Hagyományőrző rendezvények támogatása és azokon való részvétel. Rendszeres lovaglás, sportolás, huszárképzés.

Kiskunhalasi Mentő Alapítvány
(egészségügyi, oktatási)
6400 Kiskunhalas, Nagyszeder u. 1.
Képviselő: Dr. Egriné Dr. Kósa Éva kuratóriumi elnök
Az Alapítvány közhasznú célok elérését tűzi maga elé önkormányzati és állami feladatok részbeni átvállalásával, elsődlegesen Kiskunhalas város és vonzáskörzete tekintetében.

Kiskunhalasi Népdalkör Egyesület
(kulturális)
6400 Kiskunhalas, Bercsényi u. 8.
Képviselő: Sozó József elnök
A népdalok felelevenítése, kulturális tevékenység.

Kiskunhalasi Off-Road Club Sportegyesület
(sport)
6400 Kiskunhalas, Róka utca 4.
Képviselő: Víg Gábor
Megteremtse Kiskunhalason és vonzáskörzetében a terepjáró sport űzéséhez szükséges feltételeket, biztosítsa a sportolók számára a versenyzési lehetőséget, valamint elősegítse a sportágnak a bemutatását, megismertetését és népszerűsítését. A terepjáró sport a természet értékeinek védelme mellett, szervezett keretek között működjön, bemutassa és megismertesse a környék élővilágát, felhívja a figyelmet azok megőrzésére. Vissza kívánja szorítani az illegális off-road tevékenységet, és az ezáltal okozott környezeti károsodást.

Kiskunhalasi Önvédelmi és Bűnmegelőző Egyesület
(egyéb)
6400 Kiskunhalas, Tulipán utca 21.
Képviselő: Juhász László elnök
Kiskunhalas Város lakóinak személyi és vagyonbiztonságának védelme, Kiskunhalas Város közbiztonságának javítása.

Kiskunhalasi Önvédelmi és Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület
6400 Kiskunhalas, Tulipán utca 21.
Kiskunhalas Város lakóinak személyi és vagyonbiztonságának védelme, Kiskunhalas Város közbiztonságának javítása.

Kiskunhalasi Polgárőrség
(közbiztonság)
6400 Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 9. III/25.
Képviselő: Hegedűs Zsófia Gizella elnök
Kiskunhalas város lakóinak személyi és vagyonbiztonságának védelme, Kiskunhalas város közbiztonságának javítása az alapszabály II. pontja szerint.

Kiskunhalasi Református Egyház Orgona és Műemléki Épületeiért Alapítvány
(kulturális)
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2.
Képviselő: Kákonyi Ferenc elnök
Elsődlegesen a Kiskunhalasi Református Templom 1845 óta működő orgona felújításának támogatása, hogy megóvják azokat a további állagromlástól.

Kiskunhalasi Református Oktatási Intézmények Szilády Áron Alapítvány
(oktatási)
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2. www.szilady.net
Képviselő: Dóka József elnök
Egyházi oktatási intézmények létesítése és fenntartása. Egyházi ifjúsági szervezetek támogatása. Egyházi konferencia telep létesítése és fenntartása.

Kiskunhalasi Sakk Klub
(sport, érdekképviselet)
6400 Kiskunhalas, Sétáló u. 8.
Képviselő: Szécsényi Mihály elnök
A sakk versenyszerű gyakorlásának megszervezése és az ehhez szükséges feltételek biztosítása; a sakk sportág Kiskunhalas város és vonzáskörzetében történő népszerűsítése, a sporttanfolyamok és edzőtáborok szervezése, kapcsolattartás a nemzetközi, az országos és a megyei sakk-osztályokkal- és szövetségekkel.

Kiskunhalasi Spartacus Szövetkezeti Sportegyesület
(sport)
6400 Kiskunhalas, Esze Tamás lakótelep 8. 3/39.
Várszegi Csaba elnök,
A kiskunhalasi amatőr sportolók részére fiataljaink sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása, labdarúgó utánpótlás nevelése, tömegsport rendezvények szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása és ösztönzése, az egészséges életmódra nevelés népszerűsítése.

Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club
(sport)
6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 14.
Zsellér Pál
Az egyesület pedagógiai, egészségnevelési és sportszakmai eszközökkel elősegíti az egészségmegőrzés társadalmi célkitűzéseit.

Kiskunhalasi Társasházi Közösségek Érdekvédelmi és Szolgáltató Egyesülete
6400 Kiskunhalas, Sétáló u. 8.
Seres Sándor elnök,

Kiskunhalasi Torna Club
(sport)
6400 Kiskunhalas, Fazekas M. u. 1/a.
Paczolay Gyula

Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület
(sport)
6400 Kiskunhalas, Kertész utca 28/a.
Képviselő: Dr. Horváth László elnök
Rendszeres sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása a tagok számára. Egészségileg károsodott fiatalok sportterápiája, gyógyúszás és speciális vízben végzendő gyakorlatok segítségével, 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás megszervezése, lebonyolítása. Tömegsport jellegű úszó és vízi foglalkozások szervezése, lebonyolítása.

Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club
(intézményi, sport, oktatási, kulturális, érdekképviselet)
6400 Kiskunhalas, Kötönyi út 15
Képviselő: Demeter József elnök
A Kiskunhalason nagy hagyományokkal rendelkező sportág, a kézilabda további népszerűsítése, felnőtt korú játékosok részére nemzeti bajnokságban történő játéklehetőség biztosítása, utánpótláskorú csapatainknak (ifjúsági, serdülő, gyermek) biztosítani azokat a feltételeket, hogy a különböző korosztályos nemzeti bajnokságokban, hazai és nemzetközi kézilabda tornákon minél jobb eredményeket érjenek el.

Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar Egyesület
(kultúra)
6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 17.
Képviselő: Molnár Ferenc
Az egyesület nagy zeneszerzők műveinek az utókor és a nagyközönség számára történő átadásán munkálkodik.

Kiskunhalasi Városi Rádióklub
6400 Kiskunhalas, Bajcsy Zs.u.26.
Képviselő: Nagyapáti István

Kiskunhalasi Városi Szilaj Citerazenekar Zenei Közhasznú Egyesülete
(kulturális)
6400 Kiskunhalas, Vezér u. 4. www.users.atw.hu/szilaj/
Képviselő: Apjok László vezető titkár, Németh János szervező titkár, Szűcs Sándor elnök
Az igényes zenekultúrát művelni kívánó személyek zenei képességeik továbbfejlesztése, a magyar zenekultúra népdalainak, műdalainak megismertetése, kulturális programok szervezése az alapszabály II. fejezete szerint.

Kiskunhalasi Városi Vegyeskar Zenei Közhasznú Egyesülete
(oktatási, kulturális)
6400 Kiskunhalas, Gyöngyvirág u. 3.
Képviselő: Faddi Istvánné, Kucsóné Molnár Judit, Török Melinda
A zenekultúrát művelni kívánó személyek zenei és vokális képzése, meglévő képességeik további fejlesztése, kulturált társas együttlétre nevelés, különböző korok, népek, elsősorban a magyar zenekultúra értékes dalainak, történelmi értékeinek, kórusműveinek elsajátítása, továbbadása, széles körben megismertetése, kulturális programok, bemutatók, előadások szervezése, kiadmányok megjelentetése, részvétel kulturális rendezvényeken, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek zenei kultúrájának megismerése, kórusműveik elsajátítása, bemutatása.

Kiskunhalasi Városvédő és Városszépítő Egyesület
(természetvédelem, kulturális, egyéb)
6400 Kiskunhalas, Ady u. 9.
Képviselő: Babud László
Az egyesület alapvető célja a város arculatának őrzése az épített és természetes környezet megóvása.

Kondiktív Pedagógia Kiskunhalason Alapítvány
6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart László u. 1.
Képviselő: Király Gábor
Az intézet jelenlegi megromlott állagú, túlzsúfolt épülete helyett új, tágasabb intézetbe költözés elősegítése. Az intézet eszköztárának bővítése.

Konok Kunok Motoros Klub
6400 Kiskunhalas, Széchenyi u. 123.
www.konokkunok.hu
Képviselő: Gyöngyi János
Az egysület célja létrehozni, elsősorban Kiskunhalason és környékén egy olyan összefogást, ami a CSALÁD-MEGÉLHETÉS-MOTOROZÁS összhangját teremti meg.

Kulcs a Jövőhöz Egyesület
6400 Kiskunhalas, Széchenyi út 18. 1/6.
Képviselő: Jacsó József elnök
Az egészségmegőrzés és életminőség javítása.

Kukoricakutatási Alapítvány
6400 Kiskunhalas, Füzespuszta 42.
Képviselő: Fekete Jánosné, Vígh Istvánné
Az Alapítvány célja a kukoricatermesztés fejlesztésében dolgozó tudományos kutatók munkájának támogatása, ezen szakemberek belföldi, továbbá kiemelten külföldi továbbképzésének segítése.

Kulturáltabb Magyarországért Egyesület
6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.

KUNÉP Foglalkoztatási Alapítvány
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 29.
Képviselő: Molnár István, Kochné Túri Teréz, Molnár István, Pengő János, Harkai Imre, Andrási János, Tanács Miklós elnök,
Foglalkoztatási, átképzési és munkahely teremtési lehetőségek megteremtése. Új munkahelyek teremtése, dolgozók részére átképzésé.

Kunsági Iskolaszövetség
6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 9.
Az iskolafejlesztési elképzelések összefogása, a társult iskolák pedagógiai, szakmai megítélése, a pedagógiai, szakmai szolgáltatás kistérségi szervezése. A kistérség sajátos nevelési - oktatási érdekeinek megjelenítése és annak képviselete.

Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesület
6400 Kiskunhalas, Petőfi u.7-9.
Képviselő: Fischof Józsefné titkár, Madarász László elnökhelyettes, Szörényi István elnök

Labdarúgás Fejlesztés, Utánpótlás Nevelés Alapítvány
(sport, oktatási)
6400 Kiskunhalas, Thorma J. u. 2.
Képviselő: Dobra Lajos
Kiskunhalas és Bács-Kiskun Megye déli része labdarúgása továbbfejlesztésének támogatása. Tehetséges fiatal labdarúgók felkutatása.

Magyar Garabonciás Szövetség 
(kulturális, érdekképviselet)
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14.
Képviselő: Lukács László ügyvezető elnök, szövetségi elnök Csutak Attila

Magyar Postagalambsport N.15.sz. Egyesülete
6400 Kiskunhalas, Bornemissza u. 21.
Képviselő: Brecska Gábor

Magyar Postagalambsport N-5. Egyesülete
6400 Kiskunhalas, Alsó-telep 19.
Képviselő: Szalai Károly

Magyarországi Orgonák Alapítvány
(kultúra)
6400 Kiskunhalas, Hajnal utca 4.
Képviselő: Czár György Imre
A legfontosabb magyarországi műemlék és műemlék jellegű orgonák katalógusba vétele, nevezetesebb templomi orgonákról könyv megjelentetése, új orgonák építésével, kivitelezésével, régi orgonák bővítéséhez, felújításához szaktanácsadás, orgonahangversenyek szervezése, zenei téren közoktatási intézmények, iskolák anyagi támogatása, anyagilag szegény egyházközségek pénzügyi segítése meglévő templomi orgonájuk felújításában és bővítésében, határon túli magyarlakta területek templomi orgonáinak számbavétele és igényeik szerint ezekről szóló könyv megjelentetése, egyéb egyháztörténeti jellegű kiadványok megjelentetése és támogatása.

MÁRIS Holland - Magyar Gyorssegítő Szolgálat Egyesület
6400 Kiskunhalas, Alsószállás 271.
Képviselő: Tóth Györgyné

Mici Mackó Gyermekekért Alapítvány
(oktatás)
6400 Kiskunhalas, Lomb utca 5.
Képviselő: Horváthné Czmorek Hedvig
Nevelő, oktató munka javítása, gyermekek személyiségfejlesztését, iskolára való felkészültségét lehetőségekhez mért legmagasabb szinten megvalósítani. Családi eredetű szociális hátrányok csökkentése.

Minőségi Élet- Természetesen
(egészségügy)
6400 Kiskunhalas, Szalag u. 6.
Képviselő: Gál Zsuzsanna, Lukácsné Csávás Zsuzsanna tag, Czene Lászlóné
Egészséges életmódra nevelés, az ehhez kapcsolódó tanácsadás, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Motolla Hagyományőrző Egyesület
(kultúra)
Különböző korok, népek, de elsősorban a magyar nép hagyományainak, szokásainak, a magyar népi kultúra értékeinek megőrzése, gondozása és közvetítése a gyermek-, diák-, és a felnőtt korosztályok felé.

Mozaik Alapítvány
6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 20.fszt.6.
Képviselő: Király Gábor, Rémán János,Halla Zoltán
A kialakult fogyasztói társadalom ökológiai és egyéb hatásainak és ezzel összefüggésben az új évezred választási lehetőségeinek mind szélesebb közben történő megismertetése abból a célból, hogy az emberek és az emberek különféle szerveződései ne kényszerből, hanem önként változtassanak az evolúció valós céljától eltérő - önmagukat és környezetüket károsító- szokásaikon.

Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete
(sport, szociális, érdekképviselet)
6400 Kiskunhalas, Eötvös utca 2.
Képviselő: Fiam Mártonné, Tallérné Nyitrai Ilona
A működési területén élő mozgássérültek egészségmegőrzése, szociális képességfejlesztése, ismeretterjesztés, sportolásának elősegítése, érdekvédelme, helyzetük javítása, minden irányú rehabilitációja, érdekeik képviselete és érvényesítése, jogaik védelme, helyzetük javítása, a lehető legteljesebb egyenjogú társadalmi részvételük elősegítése.

Munkás-Bajtársi Kör
6400 Kiskunhalas, Jácint u.4.
Képviselő: Ádám József
Ápolja a magyar történelem haladó hagyományait, a szabadságért és a függetlenségért folytatott honvédő és forradalmi harcok emlékét.

Natura Bérkilövő Vadásztársaság
(sport)
6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 32.
Képviselő: Szigetvári István

Nemzeti Szövetség Halasért Egyesület
(politika)
6400 Kiskunhalas, Széchenyi utca 119.
Képviselő: Szabadi István, Réz Istvánné
Az egyesület tevékenyen vegyen részt Kiskunhalas város közéletének alakításában.

Neve Sherhaja Cigány Kulturális Egyesület
(intézményi, oktatási, kulturális)
6400 Kiskunhalas, Tó u. 36.
Képviselő: Kertész József
Kiskunhalas városban és vonzáskörzetében élő cigányság kultúrájának megőrzése, hagyományainak ápolása, ismereteinek iskolarendszeren kívüli bővítése, kulturális szintjének emelése, rendszeres kulturális programok szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének ösztönzése.

Néptánc Kulturális Alapítvány
(kulturális)
6400 Kiskunhalas, Szabadkai út 1.
Képviselő: Dr. Ferenczi Mária Magdolna
Mind diákifjúság, mind felnőtt lakosság néphagyomány, néptánc kultúrájának megőrzése, művelése.

Nyírő Gyula Alapítvány
(szociális)
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 86. II/B. fszt. 2.
Zöldhegyi Gyula Zoltánné
Az alapítvány célja az, hogy a pszichiátriai és fogyatékos betegek szociális ellátását végző intézeteket, szervezeteket és jogi személyeket támogassa.

Nyújts Segítő Kezet Szociális Alapítvány
(szociális)
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5/7.
Képviselő: Dr. Maglódi Lászlóné
A Kiskunhalasi Egyesített Szociális Intézmény gondozottjai életkörülményeinek javítása, komfortérzetük elősegítése, ellátásuk minőségének javítása az alapító okirat 4. pontja szerint.

Őr Alapítvány
6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 6.
Képviselő: Dózsa Györgyné
A matematika tantárgyban kiemelkedő tanulók és felkészítő tanárának jutalmazása.

Pásztortűz Kulturális és Hagyományápoló Egyesület
(kulturális)
6400 Kiskunhalas, Kossuth L. utca 17. III. em. 28. a. , www.pasztortuz.halas.hu
Képviselő: Végső István elnök
Kulturális, művészeti, zenei, irodalmi, helytörténeti, honismereti, természettudományos és műszaki műhelymunkák, vitaestek, előadások, műsorok szervezése és megtartása, esetenként más intézményekkel és szervezetekkel együttműködve. Kapcsolatteremtés a hasonló célkitűzésekkel alakult társadalmi szervezetekkel és a város, érdeklődő közönségével. Kiadványok szerkesztése, kiadása. Részvétel pártsemleges, kulturális rendezvényeken, ünnepségeken. Önkéntesség népszerűsítése.

Pitypang Tehetség- és Közösségfejlesztő Egyesület
(oktatási, kulturális)
6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8.
Képviselő: Szécsényi Mihályné elnök

Prevencióval Segítő Csillagfény Egyesület
(egészségügy)
6400 Kiskunhalas, Állomás utca 9. IV/15.
Képviselő: Müller Zoltánné
A házi betegápolás elősegítése és a házi szociális gondozás országos elterjedésének elősegítése., A lakosság egészségnevelése., Egészséges életmódra való nevelés.

Pro Lingua Idegennyelvi Alapítvány
(intézményi, oktatási)
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14. www.szilady.net
Képviselő: Péter Imréné
Kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnáziumban folyó valamennyi idegen nyelv oktatásának szakmai és anyagi támogatása.

II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány
(intézményi, sport, oktatási)
6400 Kiskunhalas, Kossuth L. u. 39. www.teko-halas.hu
Képviselő: Módra Istvánné elnök
Tanulmányi- és sportversenyek támogatása, iskolai és szabadidős programok támogatása. Nyelvtanulás segítése, oktatási feltételek javítása.

RekreaTúra Szabadidősport és Turisztikai Alapítvány
6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
Képviselő: Szabó Mihály
Kiskunhalas város sportlétesítményekkel gyengén ellátott kerületének Kiskunhalas Északi városrészének a felsőváros gyermek és felnőtt lakosságának az egészséges életmódra nevelése.

Remény Egészség és Családvédő Egyesület
(egészségügyi, oktatási, szociális)
6400 Kiskunhalas, Kalap u.11
Képviselő: Cseresnyés Imre, Hegedűsné Németh Gabriella elnök
Információs és tanácsadó központ létrehozása és működtetése a szenvedélybetegek részére, kapcsolattartás a város egészségügyi hálózatával, propaganda kifejtése a lakosság felé, szakmai megbeszélések, előadások, továbbképzések szervezése, kapcsolattartás a céljai eléréséhez szükséges szervezetekkel.

Rézangyalok Egyesület
(oktatási, kulturális)
6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 7.
Képviselő: Gáspár Csaba
A zene megszerettetése, zenei együttesben való játék lehetőségének megteremtése, szabadidős zenei tevékenység folytatása, gyermek-, ifjúsági- és felnőtt korú tagok és nem tagok utánpótlás képzése.

Római Katolikus Önképző Egylet Kiskunhalas
(Polgárvédelem, tűzoltás)
6400 Kiskunhalas, Szabadkai út 1.
Képviselő: Soós Frigyes, Kövesdi László, Magyar Lajos

SEGÍTŐ-VONAL Mentálhigiénés Egyesület
(Egészségügy)
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 29. II/5.
Képviselő: Szabóné Vér Éva

Segíts Magadon Alapítvány
(oktatás)
6400 Kiskunhalas, Fazekas M. u. 1
Képviselő: Szabó Mónika
Tehetséges tanulók támogatása, nyelvi oktatás, számítástechnika oktatás feltételeinek javítása.

Sikeres Halasért Társaság Egyesület (SHT)
6400 Kiskunhalas, Füzes puszta 42.
Képviselő: P. Szabó Károly
Kiskunhalas és társégének középtávú fejlesztési tervének előkészítésében és végrehajtásában történő részvétel.

Sóstó Sporthorgász Egyesület
(sport)
6400 Kiskunhalas, Állomás utca 4.
Képviselő: Csankó Árpád elnök

Soula Élet Virág Egészségmegőrző és Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány
(Településfejlesztés, lakásügy)
6400 Kiskunhalas, Kossuth L. utca 9. III/14.
Képviselő: Kisné Keresztes Orsolya
Az alapítvány működése során meg kívánja teremteni azokat az oktatási, működési formákat, melyek kisgyermekkortól felnőttkorig biztosítják a felnövekvő nemzedék művészeti, kulturális és egészséges életmódra nevelésének lehetőségeit.

Speciális Neveléssel az Esélyekért Alapítvány
(Oktatás)
Képviselő: Egyed Izsákné Szabó Katalin
Az alapítvány segíti a Kiskunhalas, Köztársaság u. 17. sz. alatti Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata elnevezésű oktatási intézmény tevékenységét, elő kívánja mozdítani az európai szintű, a társadalmi modernizáció szükségleteinek megfelelő oktatás megvalósítását.

Sport az Esélyért Kiskunhalasi Egyesület
(sport)
6400 Kiskunhalas, Szilády u.10.
Képviselő: Molnárné Gép Anikó
A sérült és hátrányos helyzetű gyermek- és felnőtt korúak fizikai és szellemi egészségének fenntartása, fejlesztése, továbbá rehabilitációja a sport segítségével.

Sportolt, Művelt és Egészséges Emberért Alapítvány
(sport)
6400 Kiskunhalas, Kossuth L. u. 29.
Képviselő: Baranyi Lászlóné
Országos sportélet, közművelődés és kulturális élet elősegítése. Egészségügyi célú támogatások nyújtása.

Stúdió 2000. Kiskunhalasi Tánc Sport Klub Alapítvány
(sport)
6400 Kiskunhalas, Állomás u. 4. www.studio2000.hu
Képviselő: Gyöngyi Sándor elnök
Fiatalok latin és standard táncra való tanítása, versenyre való felkészítése, versenyek rendezése, sporttáncok népszerűsítése, táncklub működtetése.

SUPERBIKE Gyorsasági Motoros Sportegyesület
(sport)
6400 Kiskunhalas, Malomsor 6.
Képviselő: Bíró Mihály
Rendszeres versenyzési, sportolási lehetőség biztosítása tagjai számára. Biztonságos körülmények között lebonyolított versenyek rendezése, a fiatal tehetségek felkutatása és támogatása, továbbá ennek finanszírozására hirdetési és reklámtevékenység folytatása.

Sütőipari Dolgozói Alapítvány
6400 Kiskunhalas, Szabadkai út 90.
Képviselő: Rédeiné Papp Mária
Az Alapító, valamint az Alapító tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok dolgozói számára önsegélyző rehabilitációs és karitatív feladatok ellátása - a dolgozók és az Alapítótól nyugdíjba ment dolgozók szociális-, kulturális ellátásának javítása, az őket érintő üdültetés, szabadidős tevékenység támogatása, szervezése.

Szabadelvű Polgári Kör
6400 Kiskunhalas, Pacsirta u. 3.
Képviselő: Horváth Mihály
A polgári társadalmakra jellemző lét és tudatformák erősítése, a helyi lakosság közérzetének javítása, a város szellemi arculatának formálása. Ennek megfelelően részt kíván venni a város közéletét befolyásoló tevékenységekben.

Szélkiáltó Természetvédő Egyesület
6400 Kiskunhalas, Felsőszállás 96.
A Kiskunhalas és földrajzi környezetében élő lakosság környezeti nevelése, az e téren munkálkodók tevékenységének támogatása. A meglévő és felmerülő környezeti problémák felismerése, tudatosítása és megoldásában való részvétel a biológiai egyensúly helyreállítása érdekében.

Szilády Áron Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre
6400 Kiskunhalas, Kossuth u.14. www.szilady.net
Képviselő: Dr. Bognárné Nagy Éva
A Szilády Áron Gimnáziumban végzett öregdiákoknak a gimnáziummal, illetve egymással történő kapcsolattartási lehetőségének megteremtése. A gimnázium kiemelkedő teljesítményt nyújtó vagy rászoruló diákjainak részére anyagi, illetve erkölcsi elismeréssel járó díjak, támogatások adása. Az öregdiákokkal kapcsolatos rendezvények, megemlékezések szervezése.

Szilády Áron Református DSE.
(sport)
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14.
Tagjainak és pártoló tagjainak rendszeres mozgási lehetőség, játék versenyzés biztosítása, túrák, táborok tervezése és lebonyolítása.

Szilády Áron Társaság
(kulturális)
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2.
Képviselő: Dr. Ván Lajos elnök
A Társaság alapításának gondolati megfogalmazása Szilády Áron emlékének állított megnyilvánulás.

Szivárvány Bábszínházi Alapítvány
(intézményi, oktatási, kulturális)
6400 Kiskunhalas, Dobó utca 17. www.babszivarvany.atw.hu
Képviselő: Fejes Józsefné
A városunkban élő, a bábjáték iránt érdeklődő, a bábszínházi előadásokban szívesen közreműködő felnőttek és gyerekek közösségi összefogása.

Szívek és Évek Kulturális Egyesület
6400 Kiskunhalas, Állomás u. 4.
Képviselő: Boldog Ferencné alelnök, Baloghné Kováts Marianna alelnök, Virág Lajosné elnök,
Az egyesület kiemelt célja a középkorosztály számára szórakoztató és kulturális programok szervezése.

Szociális Dolgozók Munkástanácsa
(érdekképviselet)
6400 Kiskunhalas, Kőrösi utca 16
Képviselő: Tajti Csaba
A Szakszervezet célja a munkavállalók érdekvédelme és érdekképviselete.

Szociális Intézmény Kiskunhalas Szakszervezet
6400 Kiskunhalas, Nyúl u.5.
Képviselő: Bakró Nagy Károlyné

Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom
6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 13.
Képviselő: Baranyi Csaba
A fegyveres és rendvédelmi szervek állományából legkésőbb 2011. évben szolgálati nyugellátásra jogot szerzettek és a szolgálati járandóságban részesülők érdekvédelme és képviselete.

TECHNOTEAM AUTÓSPORT Egyesület
6400 Kiskunhalas, Malomsor 6.
Képviselő: Martin László

Tehetségért Alapítvány
6400 Kiskunhalas, Szász K.u.21.
Képviselő: Paprikáné Miklós-Illés Edit

Thúry József Alapítvány
(intézményi, oktatási, kulturális)
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14. www.szilady.net
Képviselő: Édes Árpád kuratóriumi elnök, Péter Mariann kuratóriumi alelnök
Az alapítvány jóvátenni törekszik azt a pótolhatatlan veszteséget, amely az egykori Református Gimnázium több mint 40.000 kötetes könyvtárának az államosítást követő "kifosztó kilakoltatása" során érte az iskolát és Kiskunhalas városát. Ennek érdekében támogatja, hogy a fellelhető könyvek visszakerüljenek a gimnázium használatába és tulajdonába.

Tiger Racing Hungary Sportegyesület
(sport)
6400 Kiskunhalas, Kárpát u. 24.
Képviselő: Réz István
Teljes jogú résztvevőként jelen lenni a nemzetközi gyorsasági autósportban, ott elősegíteni a kiválasztott magyar tehetséges autóversenyzők szakmai előrelépését.

Tudat Fénye Egyesület
(intézményi, egészségügyi, oktatási)
Képviselő: Wéberné Gyenizse Zsuzsanna elnök
Napjainkban globálisan zajló folyamatok, változások az egyének fejlődését teszik szükségessé.

Tudás és Remény Alapítvány
6400 Kiskunhalas, Áchim A.u.1.
A nevelés és oktatás támogatása, fejlesztése, ehhez személyi és tárgyi feltételek biztosítása - Tehetséges tanulók támogatása, - Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és higiéniás körülményeinek javítása, - Idegen nyelvi és számítástechnikai oktatás feltételeinek javítása.

Új Évezred Fiataljaiért Egyesület
6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.
Képviselő: Ulbrichné Dr. Varga Szimonetta Lívia

V. 128 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete
(kulturális, érdekképviselet)
6400 Kiskunhalas, Bajza utca 8.
Képviselő: Horváth Szép Benő elnök
Elősegítse a 32/2004. (IV.19) OGY határozat alapján nemzeti kinccsé nyilvánított védett őshonos vagy veszélyeztetett állatfajták (galamb, baromfifélék, nyúl) tenyésztését, állományának megőrzését, fenntartását és az ezekkel összefüggő tevékenységeket.

Vagyonvédelmi Alapítvány
(közbiztonság)
6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 7.
Képviselő: Mészáros Kálmán
Kiskunhalas és vonzáskörzete területén a vagyon elleni bűnözés visszaszorítása érdekében a vagyonvédelmi tevékenység színvonalának emelése, a kármegelőzés elősegítése.

Városi Őrszolgálat (Városőrség)
(közbiztonság)
Képviselő: Pozsgai Ákos, Ritter Nándorné, Varga Tamás
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése céljából Kiskunhalas és közigazgatási területén és közvetlen vonzáskörzetében a közrend és közbiztonság védelme, a bűncselekmények csökkentése, a közbiztonság javítása, a gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről gondoskodás. Környezetvédelem, együttműködés mindazokkal, akik a környezet védelme érdekében együttműködnek.

Vasvarjú Természetvédelmi Alapítvány
(természetvédelem, oktatási, környezetvédelmi)
6400 Kiskunhalas, Felsőszállás 96.
Képviselő: Fehér Péter kuratóriumi elnök
Kiskunhalas és földrajzi környezetében élő lakosság környezeti nevelése, az e téren munkálkodók tevékenységének támogatása. A meglévő és felmerülő környezeti problémák felismerése, tudatosítása és megoldásában való részvétel a biológiai egyensúly helyreállítása érdekében. Fogyasztóvédelem, kutatás, állatvédelem. Az alapítvány a fenti célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi.

VUK Gyermeksegítő Szolgálat Alapítvány
6400 Kiskunhalas, Báthori u. 1.
Képviselő: Lajos Tibor
Mentális és anyagi segítségnyújtás a hozzánk forduló gyermek- és fiatalkorúak számára. - elősegíteni az oktató- és nevelőmunka eredményességét, ehhez szükséges anyagi és tárgyi eszközökkel. - szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása, egészségnevelési programok támogatása, ill. részbeni segítség ezek megvalósításához.

WIEGERDA az Eltérő Fejlődésű Gyermekekért Alapítvány
6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 2.
Képviselő: Pfendler József
Anyagi segítségnyújtás olyan gyermekek számára, akik a Református Pedagógiai Szakszolgálat (továbbiakban: RPSZ) keretében intézményi ellátásban részesülnek, azonban hátrányos anyagi helyzetük miatt az intézményi ellátás igénybe vétele anyagi problémát jelen számukra.

Zanshin Dojo Kiskunhalasi Kyokushin Karate Egyesület
(sport)
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 8. IV/15.
Képviselő: Horváth Almaski Lajos
Az egyesület célja a gyermekek mozgásigényének kielégítése, a mozgás, a sport megszerettetése. Sportközi foglalkozásokon, versenyeken részvételi lehetőség biztosítása.

Zeneszeretők Kiskunhalasért Alapítvány
(kultúra)
6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 17.
Képviselő: Ulakcsainé Lovas Jolán
A Kiskunhalasi Önkormányzati Zeneiskola oktatási feltételeinek javítása. A tehetséges és hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása, hangverseny szervezése és támogatása.

Zöld-Híd Halasi Környezetvédők Egyesülete
(környezetvédelem)
6400 Kiskunhalas, Mérleg utca 3.
A természeti és épített értékek bemutatása, megóvása, a helyi értékek tisztelete, védelme., A környezetvédelem fontosságára nevelés, oktatás, tudatos ökológiai szemlélet és gondolkodásmód kialakítása.

Zöldsport Klub Kiskunhalas
(sport)
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14.
Képviselő: Bödecs Pál