ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0097


Kiskunhalas Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

 

Pályázó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma:  ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0097
Projekt címe: Kiskunhalas Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
Támogatás összege: 40.000.000,-Ft
Támogatás intenzitása: 100%


Projekt tartalmának bemutatása:
2013. január 1-jével a járási kormányhivatalok megkezdték működésüket, melynek következtében az önkormányzat hatósági feladat és hatáskörei megváltoztak, a 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályok alapvetően átrendezték az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztást. Az új helyzet megkívánja, hogy az Önkormányzat felülvizsgálja jelenlegi működését, felvázolja a fejlesztendő területeket, tervet készítsen működésének átalakítására, majd bevezesse a szükséges intézkedéseket.  A hatékony működési rend kialakítását indokolja még a 2013-tól működő Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal létrejötte is.

 

 - ÁROP-1.A.2. Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata

 - A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

 - A költségcsökkentés hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája

 - A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával

 - Térségi feladatellátási modell a kóbor ebek befogásával kapcsolatban

  - Közös hivatalon belüli információáramlás, szerződéskötés, szerződés nyilvántartás valamint az államháztartáon kiíülre nyújtott tágogatás felhasználása és elszámolása folymatok felülvizsgálata

 - A Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata

 - Jogszabályok jegyzéke

Megjelenések:  123