Menü bezárása
Asztali nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2020. augusztus 10. | Ma Lőrinc napja van.
Elektronikus ügyintézés

Pályázati felhívás - Költségvetési csoportvezető

06
06
2019

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési csoportvezető munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony           

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 


A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. pontja 


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részt vesz az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok és a kiskunhalasi önkormányzat Önkormányzati Társulásai éves költségvetési tervjavaslatának összeállításában. A költségvetési tervjavaslat elkészítése során a feladataikhoz kapcsolódóan ellenőrzi a tervjavaslat megalapozottságát, Részt vesz az Önkormányzati Hivatal osztályai és az intézmények által szolgáltatott adatok alapján a költségvetés módosítására vonatkozó rendelet tervezetek előterjesztésének elkészítésében. Részt vesz az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló előterjesztésének elkészítésében. Részt vesz a Magyar Államkincstár és a minisztériumok, egyéb gazdasági szereplők számára megküldendő, a Kiskunhalas Város Önkormányzata, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „Mindennapi ivóvizünk” Ivóvízminőségjavító Társulás gazdálkodására vonatkozó beszámolók és jelentések összeállításában. A költségvetés évközi módosításai kapcsán a kötelezettségvállalókat értesíti, a módosítási javaslatokat feldolgozza, az indokoltság és teljesíthetőség ellenőrzését követően a költségvetési rendeletmódosítási javaslatot elkészíti. Gyakorolja az Önkormányzat, az Önkormányzati Hivatal, nemzetiségi önkormányzatok, valamint az önkormányzati társulás gazdálkodása vonatkozásában a külön szabályzat szerinti érvényesítési és ellenjegyzési feladatokat, szervezi, irányítja, összehangolja a költségvetési csoport munkáját. Napi kapcsolatot tart fenn a könyvelési csoporttal. Figyelemmel kíséri és felügyeli a könyvelés, valamint a tárgyi eszköz analitikus nyilvántartások egyeztetését, az analitikus nyilvántartás vezetését, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését. Távollétében helyettesíti a pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőt. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek:

-Magyar állampolgárság,

-Cselekvőképesség,

-Büntetlen előélet,

-Főisk:kola, 

-Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-Az I. besorolási osztályban: A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel - állami felsőoktatási intézmény gazdasági vezetőjének a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel - és emellett 

-okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy 

-gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-felsőfokú szakirányú képesítés, 

-államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés és regisztráció, 

-ASP rendszer ismerete, 

-Word és Excel középfokú ismerete és gyakorlati alkalmazása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-A 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 26. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt jegyző nyújt, a 06 77/523-105 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

-Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/971/2019 , valamint a munkakör megnevezését: költségvetési csoportvezető. 

vagy

-Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

-A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 6. 

-Halasi Tükör - 2019. június 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési csoportvezető munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony           

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 


A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. pontja 


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részt vesz az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok és a kiskunhalasi önkormányzat Önkormányzati Társulásai éves költségvetési tervjavaslatának összeállításában. A költségvetési tervjavaslat elkészítése során a feladataikhoz kapcsolódóan ellenőrzi a tervjavaslat megalapozottságát, Részt vesz az Önkormányzati Hivatal osztályai és az intézmények által szolgáltatott adatok alapján a költségvetés módosítására vonatkozó rendelet tervezetek előterjesztésének elkészítésében. Részt vesz az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló előterjesztésének elkészítésében. Részt vesz a Magyar Államkincstár és a minisztériumok, egyéb gazdasági szereplők számára megküldendő, a Kiskunhalas Város Önkormányzata, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „Mindennapi ivóvizünk” Ivóvízminőségjavító Társulás gazdálkodására vonatkozó beszámolók és jelentések összeállításában. A költségvetés évközi módosításai kapcsán a kötelezettségvállalókat értesíti, a módosítási javaslatokat feldolgozza, az indokoltság és teljesíthetőség ellenőrzését követően a költségvetési rendeletmódosítási javaslatot elkészíti. Gyakorolja az Önkormányzat, az Önkormányzati Hivatal, nemzetiségi önkormányzatok, valamint az önkormányzati társulás gazdálkodása vonatkozásában a külön szabályzat szerinti érvényesítési és ellenjegyzési feladatokat, szervezi, irányítja, összehangolja a költségvetési csoport munkáját. Napi kapcsolatot tart fenn a könyvelési csoporttal. Figyelemmel kíséri és felügyeli a könyvelés, valamint a tárgyi eszköz analitikus nyilvántartások egyeztetését, az analitikus nyilvántartás vezetését, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését. Távollétében helyettesíti a pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőt. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek:

-Magyar állampolgárság,

-Cselekvőképesség,

-Büntetlen előélet,

-Főisk:kola, 

-Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-Az I. besorolási osztályban: A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel - állami felsőoktatási intézmény gazdasági vezetőjének a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel - és emellett 

-okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy 

-gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-felsőfokú szakirányú képesítés, 

-államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés és regisztráció, 

-ASP rendszer ismerete, 

-Word és Excel középfokú ismerete és gyakorlati alkalmazása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-A 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 26. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt jegyző nyújt, a 06 77/523-105 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

-Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/971/2019 , valamint a munkakör megnevezését: költségvetési csoportvezető. 

vagy

-Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

-A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 6. 

-Halasi Tükör - 2019. június 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Hol vagyok? Városi hírek
KERÜLJE A SORBAN ÁLLÁST!
Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti.
KORONAVÍRUS
TÁJÉKOZTATÓ!
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai

Ismerje meg Ön is Kiskunhalas magával ragadó történetét, a kezdetektől napjainkig!

Az öt kötetből álló sorozat megvásárolható a Thorma János Múzeumban, továbbá már ingyenesen, elektronikus formátumban is elérhető.

A kötetek letöltése